Alın bölgesine saç ekimi, doğuştan geniş bir alına sahip kişiler ile cinsiyet değiştirip, daha feminem bir görünüm elde etmek isteyen transeksüellerin ve Androgenetik Alopesi’ye bağlı olarak saç çizgisi gerilemiş kişilerin tercih ettiği bir operasyondur.

Alın bölgesine saç ekimi, saç köklerinin donör bölge (ense ve vücut kılları) olarak tanımlanan bölümlerinden toplanıp, alnın saçsız veya seyrekleşmiş alanlarına nakledilmesiyle yapılır. Tıpkı favori bölgesi, şakak bölgesi gibi sadece alına saç ekimi de yapılabilir.

Alın Bölgesine Yapılan Saç Ekimlerinin Nedenleri

Alın bölgesi, kişinin dikkat çeken bölgelerinin başında geldiğinden estetik görünüşte oldukça etkilidir. Estetik görünüşü etkilediğinden dolayı da alın bölgesine saç ekimi bugün hem kadınlar hem de erkekler arasında sık tercih edilen bir uygulama halini almıştır. Ayrıntılı açıklamak gerekirse; konuya alın bölgesine saç ekiminin nedenlerini 4’e ayırarak başlayabiliriz.

 1. Saç çizgisinin gerilemesi,
 2. Feminem bir görünüm isteği,
 3. Geniş Alını daraltma,
 4. Bozuk alın çizgisini düzeltme,

Gerileyen Saç Çizgisini Düzeltme

Androgenetik Alopesi nedeniyle oluşan saç çizgisi gerilemesi alın bölgesine yapılan ekimlerin başını çekmektedir. Erkek tipi saç dökülmesi olarak tanımlanan dökülme çeşidinin ilk belirtisi olan saç çizgisi gerilemesi, aşama aşama ilerlerken, sadece alın bölgesiyle sınırlı da kalabilir. Androgenetik Alopesi’ye bağlı olarak gerçekleşen bu dökülme zaten alın bölgesiyle sınırlıysa, ekim için uygundur. Devam eden saç dökülmesi, ekilen bölge ile geri kalan bölge arasında şekil farklılığına neden olacağından alın bölgesine saç ekimi önerilmemektedir. Daha çok erkekler tarafından tercih edilen saç çizgisi gerilemesine bağlı ekimlerde göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta ise, dökülmenin devam edip, etmediğidir.

Feminem Bir Görünümün Elde Etme

Alın bölgesine saç ekimi yapılmasının bir nedeni de transeksüel olan kişilerin daha feminem görünmek istemeleridir. Cinsiyet değişimine bağlı olarak yapılan alın bölgesi ekimleri erkek kimliğinden kadın kimliğine geçen kişiler tarafından tercih edilir. Erkeklerde kadınlardan farklı olarak şakak girintisi olduğundan cinsiyet değiştiren erkekler, feminem bir görünüm kazanmak için alına saç ekimi yaptırarak şakak girintisini kapatmayı seçerler.

Geniş Alnı Daraltma

Geniş bir alın, yüzün daha uzun ve daha geniş görünmesine neden olurken, kişinin kendini daha yaşlı hissetmesine de neden olmaktadır [1]. Dolayısıyla alın bölgesi ekimleri doğuştan alın açıklığı fazla olan kişiler tarafından da tercih edilen bir operasyon olmaktadır.  Geniş alına sahip kişilerin saç çizgisi ekim aracılığıyla indirilerek, kişilerin estetik görünümüne katkı sağlanır.

Bozuk Alın Çizgisini Düzeltme

Saç ekimi ile alın yüksekliği düzeltilirken, aynı zamanda alın çizgisi bozuk erkek ve kadının saç çizgisi de düzeltilir [2]. Saç çizgisi yeniden belirlenerek, alın bölgesine saç ekimi ile düzgün ve düzenli bir alın hattı oluşturulması sağlanır. Alın çizgisi bir kaza veya bir hastalık sonrası bozulabileceği gibi, saçın toplama şekline (Traksiyon Alopesi) bağlı olarak da bozulabilir.

Alın Bölgesine Saç Ekiminde Genel Kurallar

 1. Saç çizgisi asla düz bir şekle sahip olmamalıdır. Çizgi hattı zikzak bir hattı takip etmelidir.
 2. Yumuşak bir geçiş elde edilmesi için ince yapılı saç kökleri kullanılmalıdır [3].
 3. Ekim yapılacak alın çizgisi belirlenirken, kişi dümdüz ileri bakmalıdır [4].
 4. Çizginin bitişi sonlandırılmadan önce simetrinin düzgün oluşturulup oluşturulmadığını anlamak için çizgi yukarıdan ve yanlardan kontrol edilmelidir.
 5. Kadınlarda ön saç çizgisi oluşturulurken oval ve yuvarlak, erkelerde M ve V şeklinde bir hat izlenmelidir.
 6. Alın bölgesine saç ekimi, donör bölgede daha küçük bir alanın kullanılmasını ve daha az greftin ekilmesini mümkün kıldığından daha avantajlıdır [5].
 7. Ayrıca estetik açıdan hoş bir etkinin yaratılması, tamamen saçsız birine göre daha kolaydır.

Alın Bölgesine Saç Ekimi Tasarımını Belirleyen 3 Unsur

Alına saç ekimi tasarımı ön saç çizgisi yüksekliği, açı ve ayırma çizgisi olmak üzere 3 unsurdan oluşmaktadır.

1.Ön Saç Çizgisi Yüksekliği

Tüm saç ekimi operasyonlarında olduğu gibi sadece alın bölgesine yapılan ekimlerde de en önemli nokta ön saç çizgisi yüksekliğidir. Estetik bir görünüş için yüzün 3’te 1’i kabul edilir. Bu da kaşların arasını baz alırsak, orta ön yüksekliğin genellikle 5-7 cm arasında bir mesafeye sahip olduğunu gösterir. Tabi hesaplamada cinsiyet, kafa şekli, donör bölgenin durumu, yaşla birlikte alın bölgesinde saçların hafif dökülme ihtimali de göz önünde bulundurulur.

Ön saç çizgisi yüksekliği nasıl belirlenir? (Lupihai Kuralı)

Ön saç çizgisi yüksekliği belirlenirken, Lupihai kuralından faydalanılabilir.  Lupihai Kuralı’na göre ön saç çizgisi şu şekilde hesaplanır.

Ağız arasına ve göz bebeğinin ortasına denk gelecek şekilde iki ayrı çizgi çizilir. İki çizgi arasındaki mesafe hesaplandıktan sonra, aynı ölçüye denk gelecek bir şekilde alın bölgesine bir çizgi çizilir. Bu çizgi erkeklerde direkt ön saç çizgisine denk gelirken, kadınlarda ön saç çizgisinin biraz daha aşağısına denk gelir [6].

Lupihai Kuralı

Lupihai Kuralı

Lupihai kuralının uygulanmasının ardından, ön saç çizgisinin yüksekliği ortaya konulmuş olur. Lupihai kuralı aynı zamanda ön saç çizgisinin nereden başlanması gerektiğinin de ipucunu verir.

Ön saç çizgisinin yüksekliği ayrıca şu şekilde de belirlenir:

Hastalardan, kaşlarını yukarı kaldırmaları istenir. Kaşların yukarıya kaldırılmasının ardından, kişilerin alınlarında oluşan çizgilerin en üstündeki çizginin iki parmak üstüne denk gelen yer, saç çizgisinin başlaması gereken yer olarak belirlenir [7].

2.Saç Köklerinin Açıları

Alın bölgesine saç ekimi tasarımında ön saç çizgisinin yüksekliği (yüze oranı) kadar, açı yönlerinin doğru hesaplanması da önemlidir. Çünkü ön kısımda bulunan saç kıllarının yönü değiştikçe ön saç çizgisi düzeltme hattı da değişir. Açı değiştikçe saç çizgisinin farklı sapma noktaları olabilir.

3.Ayırma Çizgisi

Alın bölgesine saç ekimi tasarımını belirleyen bir diğer faktör de ayırma çizgisidir. Özellikle kadınlarda daha önemli bir etkiye sahiptir. Bazen ayrım noktası düz bir çizgi şeklinde ilerlerken, bazen de saç döneğinden kaynaklı olarak farklı bir açı yönüne sahip olabilir. Bu nedenle doğal bir geçişin sağlanması için bu unsur da göz önünde bulundurulur.

Adım Adım Alın Bölgesine Saç Ekimi

Alın bölgesine saç ekimi operasyonu süre olarak daha kısa sürede tamamlanan bir işlem olsa da tamamıyla saçsız birine birine yapılan ekim operasyonlar ile aynı süreci takip eder.

 • Saç Analizi

 1. Alın bölgesine ekim konsültasyon süreciyle başlar. Hastanın yaşı, şimdiki ve geçmiş durumu incelenerek, operasyon için elverişli olup, olmadığı ortaya konulur.
 2. Hastanın saç dökülme hikayesi dinlenir, ailesinde saç kaybı yaşan kişilerin olup olmadığı sorgulanır ve kişinin saçı analiz edilir. Kişinin kellik derecesi, donör bölgenin durumu, kalitesi ve yoğunluğu da belirlendikten sonra operasyon sürecine geçilir. Saçın analiz süreci doktor tarafından el muayenesiyle yapıldığı gibi trikoskopi gibi bilgisayar destekli cihazlarla da yapılabilir.
 • Saç Çizgisinin Belirlenmesi

 1. Operasyon sürecinin ilk aşamasında saç çizgisinin planlaması yapılır. Çizgi düzensiz bir şekilde zikzaklar oluşacak şekilde çizilir. Bu ekim sonrası doğal bir görüntünün elde edilmesini sağlar. Alın çizgisi hattı oluşturulurken, saç açılarının yönü de belirlenir.
 2. Saç çizgisi ve açısı belirlendikten sonra, diğer saçlarla bütünlüğün oluşturulması için alın çizgisinin hemen arka kısmı olan geçiş noktasının yeri belirlenir.
 3. Alın çizgisi ve geçiş noktası oluşturulurken, kadınlarda düz ve oval; erkeklerde şakak girintisine dikkat edilerek, M ya da V şekli verilir.
 • Greftlerin Toplanması ve Yerleştirilmesi

 1. Alın çizgisi ve geçiş noktalarının belirlenmesinin ardından saç köklerinin alınacağı donör bölge ve alıcı bölge lokal olarak uyuşturulur. Lokal anestezi sayesinde uyuşan sinir uçları, ekim sırasında kişinin herhangi bir acı hissetmemesini sağlar. Ekim operasyonu sürecinde kişi sadece ağrı eşiğine bağlı olarak anestezinin saçlı deriye enjekte edildiği sırada hafif sızı şeklinde bir ağrı hissedebilir.
 2. Ekim bölgesi uyuştuktan sonra kökler FUE yöntemi ile teker teker çıkarılır ve salin suyu bulunan bir kapa konulur. Salin suyu köklerin yerleştirilene kadar canlı kalmasını sağlar.
 3. Köklerin çıkarılma işlemi tamamlandıktan sonra, yerleştirilecek alın bölgesine kanallar açılır. Kanallar açılırken, doğallığın net bir şekilde ortaya çıkarılması için açıların uygun derinlikte ve yönde olmasına dikkat edilir. Saç kökünün doğal açıları göz ardı edilmemelidir.
 4. Kanallar açıldıktan sonra, çıkarılan kökler bu yuvalara yerleştirilir. Kökler yerleştirilirken, genellikle ilk hat çizgisine içerisinde 1-2 kök olan greftler, hemen onun arkasında 3-4 kök olan greftler tercih edilir. Bu doğal bir görünüm elde edilmesini sağlar [8].

Kadınlarda Alın Bölgesine Saç Ekimi

Kadınlarda alın bölgesine saç ekimi sıklıkla alın daraltma amaçlı tercih edilen bir operasyon olsa da toplama şekline bağlı olarak bozulan saç çizgisini düzeltme amaçlı da tercih edilir. Androgenetik Alopesi nedeniyle alına saç ekimi ise kadınlarda oldukça nadir bir sebeptir. Kadınlarda görülen androgenetik alopesi, genelde saçın tümüne yayılan bir seyrekleşme şeklinde ortaya çıktığından, alın bölgesi ekimleri için pek uygun bir dökülme çeşidi olmamaktadır.

Kadınlarda alın bölgesine saç ekimi üzerine yapılan çalışmalar da kadınların alın bölgelerine yaptırdıkları ekimlerin sıklıkla geniş olan alınlarını daraltma amaçlı yaptırdıklarını belirtiyor. Bu çalışmalardan biri olan ‘’Correction of the High Female Hairline’’ başlıklıklı yazı, aynı zamanda kadınlarda alın bölgesi saç ekimlerinde hasta memnuniyetinin son derece yüksek olduğu da belirtiliyor [9].

Alın Bölgesine Saç Ekimi Hakkında Merak Edilenler

Alın bölgesine saç ektirmeyi düşünenler operasyon süreci kadar ekim hakkında farklı birçok konuyu da merak ederler.

1. Alın bölgesine saç ekimi fiyatı nedir?

Alın bölgesine saç ekimi için toplanan greft sayısı az olduğundan fiyatlandırma normal ekime göre daha uygundur. Tabi ekim fiyatını sadece greft sayısı değil, doktorun tecrübesi, ekim yapılan merkezin yeri gibi faktörler de etkilemektedir.

2.Sadece alın bölgesine saç ektirmek daha mı kısa sürer?

Evet, sadece alın bölgesine saç ektirmek daha kısa sürer. Alın bölgesi için daha az greft sayısına ihtiyaç duyulduğu için, köklerin çıkarılması ve yerleştirilmesi işlemi daha kısa sürede tamamlanır.

3.Saçların kesilmesine gerek var mı?

Ekim yapılacak alan dar olduğundan, saçların hepsi yerine sadece donör bölge tıraşlanabilir.

4.Sadece alın bölgesine saç ektirmek var olan saçlara zarar verir mi?

Ekimi yapan doktorun tecrübeli olması, olası zararın önüne geçilmesinde önemlidir. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için doktorlar genellikle saçların tümünün tıraş edilmesini önerir.

5.Alın bölgesine kaç tane greft ekilir?

Ekim yapılacak alanın genişliğine göre değişse de alın bölgesine sıklıkla 1500 ile 2500 arasında greft ekilir.

Kaynakça

[1] B. Guyuron ve diğerleri, ‘’Shortening of the long forehead’’, Plast Reconstr Surg, Sayı 103, s:218-23, 1999.

[2] Jae H. Park ve diğerleri,’’Frontal hairline lowering with hair transplantation in Asian women with high foreheads’’, International Journal of Dermatology, s:1, 2019.

[3] Emanuel Marritt, ‘’ Single hair transplantation for hairline refinement : A practical solution’’, Dermatol. Surg, Sayı 70, s:961, 1984.

[4] A. Marc Pomerants, ‘’Creating A Hairline’’, Dermatologıc Clınıcs, Sayı 17, s:273, 1999.

[5] JH. Park ve diğerleri, ‘’Hair diameter evaluation in different regions of the safe donor area in Asian populations’’, Int J Dermatol, Sayı 44, s:332-336, 2017.

[6]http://www.virtualffs.co.uk/My_Facial_Feminisation_Thesis_Part_5_Relative_Proportions.html

[7] Sanjiv Vasa, ‘’Hairline Design in South Asians’’, Springer, s:127, 128, 2018.

[8] BP. Nusbaum ve S. Fuentefria, ‘’Naturally occurring female hairline patterns’’, Dermatol Surg, Sayı 35, s:907-913,2009.

[9] L. Alexander, ‘’Correction of the High Female Hairline’’, Arch Facıal Plast Surg, Sayı 11, s: 84, 2009.