ameliyat izine saç ekimi

Yanık, yara ve ameliyat izine saç ekimi operasyonları gerçekleştirilerek bu izlerin kamufle edilmesi sağlanabilmektedir. Dikiş izine, ameliyat izine saç ekimi, yanık izine saç ekimi ya da yara izine saç ekimi yaptırarak bu izlerin kamufle edilmesini sağlayabilirler ancak bunu için, o bölgenin hasar derecesi çok önemlidir.

Yanık, yara ve ameliyat izine saç ekimi hem hasta hem de doktor açısından zorlayıcı olsa da, FUE yöntemiyle birçok başarılı sonuca imza atılabilmektedir ancak öncelikle o bölgenin ekim için hala uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Burada,

  • izin durumu,
  • bölgedeki hücrelerin canlılığı,
  • izin derinliği,
  • hasar derecesi dikkate alınarak saç ekiminin başarılı olup olamayacağına karar verilir. 

Burada anlaşılacağı gibi, maalesef her yanık, yara ve ameliyat izine ise saç ekimi yaptırmak mümkün olamayabilir.

Saç ekimi için operasyon yapılacak bölgenin belli kriterleri taşıması gerekir.

 

Hangi İzler Kapanır?


Saç ekimi kafadaki izleri yara, yanık ve ameliyat izlerini kapatmak için kullanılabilen bir operasyondur ancak sizinde bildiğiniz üzere her izin kendi oluşum hikayesi vardır. Yara izinin, derinliğini, genişliğini ya da o bölgede bıraktığı hasar, saç ekimi operasyonunun başarısını etkiler.

Bunun yanı sıra donör bölgenin yeterliliği de her saç ekiminde olduğu gibi iz kapatma ekimlerinde de geçerlidir. 

Saç ekiminin izleri kapatıp kapatamayacağını kesin olarak anlamak için doktor muayenesi şarttır. 

Saç ekimi ile kamufle edilmesi muhtemel sorunlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Kafadaki yara izleri
 • Dikiş izleri
 • Ameliyat izleri
 • Yanıklar 
 • Kesik İzleri
 • Travmalar

 

Koşulları


Yara, yanık veya beyin tümörü sonrası ameliyat izine saç ekimi operasyonlarında ise donör bölgenin verimli olmasından farklı olarak başka kriterler de devreye girer.

Yara, yanık, dikiş veya ameliyat izine yapılan saç ekiminin başarılı olabilmesi için bazı ön koşullar vardır;

 • Yara izi bulunan bölgede kan dolaşımının sağlıklı olması
 • Bölgedeki dokunun sertleşmiş olmaması
 • Dokunun incelmiş olmaması

1. Kan Dolaşımının Sağlıklı Olması

Saç kökleri kılcal damarlar yoluyla beslenip, geliştiği için ekim yapılan bölgede kan dolaşımının sağlıklı işlemesi gerekmektedir [1]. Kan dolaşımının yavaş olması, hücrelerin ihtiyacı olan oksijen ve besini alamamasına neden olur. Ekilen saç kökleri sağlıklı beslenemeyip, yuvalarına sağlam tutunamayınca da düşme riski taşırlar. Ki bu da ekim operasyonunun boşuna yapılması anlamına gelir.

Yara, yanık ve ameliyat izlerine saç ekiminde kan dolaşımının yeterli olması gerekir aksi durumlarda saç kökleri beslenemez ve saç ekimi başarılı olmaz.  Bu durum doktor tarafından önceden kontrol edilir.

2. Dokunun Sert Olmaması

Yanık ve yara izi olan bölgelerdeki deri uğradığı tahribattan dolayı kalınlaşıp, sertleşebilir. Bu sertleşme ve kalınlık saç ekimi önünde bir engel oluşturabilir. Saç köklerinin ekileceği kanalların açılmasını engelleyebilecek olan bu durum, yara, yanık ve ameliyat izine saç ekimi için bir başka kriterdir.

Anestezi enjekte edilirken, rahat bir ekim gerçekleştirilmesi için aynı zamanda kafatası ve deri arasında boşluk oluşturmaya yarayan steroid bazlı ilaçlar da enjekte edilir. Bu ilaçlar, kafatası ve deri arasında şişkinlik oluştururken, izli bölgenin de daha pürüzsüz bir hâle gelmesine yardımcı olur.

Bu nedenle söz konusu bölge uygun sertliğe ve kalınlığa sahipse işlem gerçekleştirilir.  

3. Dokunun İnce Olmaması

Ekim yapılacak alanda derinin oldukça ince olması da saç ekimi yapılmasını engelleyen bir durumdur. Kökler alınırken ve yerleştirilirken, her ne kadar da mikro aletler kullanılsa da, ince olan saç derisine zarar verebilir ve ekim yapılmasını engelleyebilir.

Netice itibariyle saç ekimi, mikro aletler ile yapılan bir operasyon olsa da, keskin ince uçlu aletlerin kullanıldığı operasyondur.

 

Ameliyat İzine Saç Ekimi Nasıl Yapılır?


Yanık, yara ve ameliyat izine saç ekimi operasyonlarında doktor muayenesi sonrasına saç ekimi için uygunluğuna karar verilmişse, planlama aşamasına geçilir. 

Ameliyat İzine Saç Ekimi Planlama:

Normal saç ekimi sürecinde de var olan planlama aşaması yara, yanık ya da ameliyat izine saç ekimi söz konusu olduğunda çok daha önemlidir.

Ameliyat izine saç ekimi için yaranın tamamen iyileşmiş olması şarttır. 

Yaranın şekli ve boyutu dikkate alınır, hangi bölgelerin ölü, hangi bölgelerin saç ekimi için daha müsait olduğuna bakılarak kaç greft gerekli olduğu anlaşılır. 

Ameliyat İzine Saç Ekimi Operasyonu:

Operasyon için saç ekimi yöntemine karar verilir. Günümüzde FUE veya DHI yöntemleri genel kabul görmüş tekniklerdir ve yara,yanık izlerinde, dikiş izlerinde ya da ameliyat izlerinde kullanılabilirler. 

Ameliyat izine yapılan saç ekimlerinde, çok daha hassas bir durum söz konusu olduğu için PRP gibi saç köklerini besleyen medikal uygulamalardan yararlanılması tavsiye edilebilir.

Bunun haricinde genel operasyon süreci normal seyrinde ilerler. 

 

FUT İzinin Kapatılması


FUT izinin saç ekimi ile kapatılmak istenmesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. 90 ’larda kullanılan FUT saç ekimi yöntemi, donör bölgeden köklerin cerrahi bir müdahale ile çıkarılmasına dayandığından sonrasında dikiş gerektirdi. Bu da donör bölgede ince bir çizgi şeklinde iz kalmasına neden oluyordu. FUT izinin zaman içerisinde genişlemesi birçok kişiyi rahatsız etmektedir.

FUE ile birlikte saç ekimi görünüşünü iyileştirmek isteyenlerin de sayısı hızlı bir şekilde artış gösterdi. Ense bölgesine FUT tekniği ile yapılan ekimler nedeniyle iz kalan kişiler, FUE yöntemiyle yapılacak bir ekim ile bu izleri kamufle etmeyi istemektedir.

FUT izine saç ekimi, oluşan bölgede herhangi bir doku kaybı olmaması şartıyla FUE ile kapatılabilmektedir. Bunun yanı sıra her saç nakli operasyonunda olduğu gibi, donör bölgenini yeterliliği yani ameliyat izini kamufle edecek yeterlilikte kıl kökünün olması gerekmektedir.

 

Kafadaki Yara İzine Saç Ekimi


Kafadaki yara izine saç ekimi operasyonları da, yaralar tamamen iyileştikten sonra gerçekleştirilebilir. Kafadaki yara izine saç ekimi operasyonlarında en önemli konu, yeni kıl köklerinin yerleştirileceği doku altında kan akışının düzenli bir şekilde sağlanıyor olmasıdır çünkü diğer durumlarda saç kökleri beslenemez ve büyüyemez. 

Bunun için PRP, Saç mezoterapisi, kök hücre ya da saç enjeksiyonu gibi hücre yenileme ve deri altından köklerin beslenmesini sağlayan yöntemlerden faydalanılabilir.

Unutmayın, malesef deri altındaki doku tamamen ölmüşse burada saç köklerinin yeniden büyümesi şuan için imkanlı değildir. 

 

Ameliyat İzine Saç Ekimi Dikkat Edilecek Hususlar


 • Yanmış bölgelere ekim yapılırken, cilt tabakası ince, doku yatağı sığ olduğundan, saç köklerinin çok hızlı bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. Düzgün yerleştirme, uygun bir büyümenin gerçekleştirilmesine de yardımcı olur [3].

 • Yaralı bir dokuya saç ekimi yapılırken, küçük izler için yüksek yoğunluklu, büyük izler için ise daha düşük yoğunluklu ekim önerilmektedir. Büyük izlerin kapanması birden fazla seansa ihtiyaç duyduğundan ilk seferde düşük yoğunluklu ekim yapılarak, ideal sonuç aşama aşama gerçekleştirilir.

 • Yanma sonrası dönemde bazı cerrahi işlemler gerçekleştirildiğinden, saç ekimi genellikle birkaç yıl boyunca devam gerektiren çok aşamalı bir süreci kapsayabilir [4].

 • Yaralar tam iyileşmeden yani henüz pembelik varken ekim gerçekleştirilirse, bölgenin daha fazla kanamasına dolayısıyla greftlerin çıkmasına neden olunabilir.

 

Araştırma: Skar Dokuda Saç Folikülü Nakli

Kore’de Hallym Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği tarafından 25 vaka üzerinde gerçekleştirilen ‘’Hair Follicle Transplantation on Scar Tissue’’ başlıklı çalışma, yaptığı araştırmalar neticesinde yara izine kıyasla yanık bölgeye yapılan ekimlerde daha başarılı sonuçlar elde edildiğini ortaya koymuştur. Yara izlerinin genellikle yanık izlerinden daha derin olması, yanık izlerine yapılan ekimlerin daha başarılı olmasına neden olmuştur.

Yara izinin olduğu bölgede hem dokunun daha sert olması hem de kan dolaşımının daha yavaş olması bu bölgelerde ekim yapılmasını engelliyor. Ayrıca çalışmada, yara izlerinin daha derinde olması da scar dokuya saç ekimi yapılmasını engellediği söyleniyor. Yara izine saç ekiminde başarı oranı, olumsuz etkileniyor [2].

 

 

Kaynakça

[1] Lucy Barr, ‘’Use of Hair Grafting in Scar Camouflage’’, Facial Plast Surg Clin N Am, Sayı 19, s:563, 2011.

[2] Suk Joon ve diğerleri, ‘’Hair Follicle Transplantation on Scar Tissue Soyeon’’, The Journal of Craniofacial Surgery, Sayı 4, s:1239, 2013.

[3] Lucy Barr, ‘’Use of Hair Grafting in Scar Camouflage’’, Facial Plast Surg Clin N Am, Sayı 19, s:563, 2011.

[4] Bessam Farjı ve diğerleri, ‘’Hair transplantation in burn scar alopecia’’, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059513115607764, 2015.