bolgesel-sac-ekimi-1

Çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilen saçlarda bölgesel kellik durumu, ortaya çıkış sebebine göre medikal yöntemlerle tedavi edilebilirken, medikal tedavinin işe yaramadığı durumlarda bölgesel saç ekimi ile kelleşmiş bölgelerin kapatılması ve daha estetik bir görünüme sahip olması sağlanabilir.

Bölgesel Saç Ekimi, (Lokal saç ekimi, kısmi saç ekimi) çeşitli sebeplerle yaşanan bölgesel saç kayıplarının giderilmesi için o bölgeye yapılan saç ekimi işlemidir. Bölgesel saç ekiminde, donör bölgeden  alınan saç kökleri, kısmi dökülmenin yaşandığı alana nakledilir. Bölgesel saç ekimleri genellikle 500 ile 2000 greft ile gerçekleştirilebilen saç ekimi operasyonlarıdır. Lokal saç ekimi, FUE ya da DHI yöntemi ile gerçekleştirilebilir.

 • Lokal saç ekimi, normal saç ekiminde olduğu gibi yalnızca kalıcı olarak dökülen bölgeler için uygundur.
 • Lokal saç ekimi, normal ekimlere göre daha az greft ile gerçekleştiği için operasyon süresi ile iyileşme süresi daha kısadır.
 • Lokal saç ekimi; donör bölgesindeki saçlar kısaltılarak gerçekleştirilebileceği gibi, kısmi kısaltma yapılarak da gerçekleştirilebilir.

Hangi Durumlarda Yapılır?


Geniş alın problemi, şakaklarda açılmalar, favori bölgesindeki boşluklar, tepe bölgesindeki hafif kelleşmeler, estetik olmayan ön saç çizgisi sorunu ya da kafanın çeşitli bölgelerindeki dökülmeler gibi durumlarda bölgesel/lokal saç ekimi önerilebilmektedir.

Hastanın durumunun uygun şartları sağladığı durumlarda kaza, kesik  yanık ya da saçkıran ve mantar hastalıkları sebeplerle yaşanan dökülmelerde de lokal saç ekimi gerçekleştirilebilmektedir.

  • Geniş alın problemleri:
   Alnın fazla geniş olması, alındaki saçların geriye çekilmesi ya da dökülmesiyle oluşan geniş alın problemleri bölgesel saç ekimi ile giderilebilir. Alnın beklenenden daha geniş ve açık olduğu durumlar kişinin yüz estetiğini bozmakta ve bazen kişiyi daha yaşlı gösterebilmektedir. Geniş alın, doğuştan gelen yapı sebebiyle olabileceği gibi, yaş ya da  saç dökülmesi sebebiyle de ortaya çıkabilir.
  • Şakaklardaki Açılmaların Giderilmesi:
   Şakaklarda ortaya çıkan açılmalar genellikle androgenetik saç dökülmesi sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Saçların şakaklardan geriye doğru açık olduğu durumlarda lokal saç ekimi yapılarak durum giderilebilir.  Bölgesel saç ekimi doğuştan şakak bölgesi daha açık olan kişilere de uygulanabilir.
  • Favori Bölgesi Düzeltmeleri:
   Favori bölgesi bazı erkeklerde kısa ya da şekilsiz olabildiği gibi bazı kişilerde de çeşitli sebeplerle ortaya çıkmış boşluklar vardır. Bu alanlar uygulanacak kısmi saç ekimi ile düzeltilebilir.
  • Tepe Bölgesindeki Seyrelmenin Kapatılması:
   Bölgesel saç ekimi, tepe bölgesindeki açılmalar içinde uygundur. Verteks bölgeye yapılacak bölgesel saç ekimi ile tepe bölgesindeki açıklıklar giderilir.
  • Ön Saç Çizgisi Düzeltme:
   Ön saç çizgisi düzeltme işlemi için sıklıkla lokal saç ekimine başvurulur. Hastanın isteklerine uygun yeni bir ön saç çizgisi belirlenerek lokal saç ekimi gerçekleştirilir.
  • Çeşitli Hastalıkların Yol Açtığı Dökülmeler:
   Saçlı bölgede çeşitli hastalıklar (mantar, saçkıran.. vs) sebebiyle ortaya çıkmış kalıcı dökülmelerde de bölgesel saç ekimine başvurulabilir ancak bu noktada hastalığın durumuna bakılmalıdır. Geçici bir sebeple ortaya çıkmış dökülmelerde saç ekimi yapılamaz.
  • Boşlukların Kapatılması
   Çeşitli nedenlerde ortaya çıkmış saçsız alanlar bölgesel saç ekimi ile giderilebilir. Bu noktada hastanın hikayesi dinlenmelidir. Bazı hastalar saç ekimi için uygun olmayabilir.
  • Yara/Yanık İzlerinin Kapatılması:
   Bölgesel saç ekimi yara ve yanık izleri için sıklıkla sorulan bir konudur. Yara ve yanık izlerinde yaranın durumuna bakılmalıdır.. Eğer ekim yapılacak olan bölgedeki dokular saç ekimi için uygunsa bölgesel saç ekimine başvurulabilir.

Kadın ve erkek fark etmeksizin hangi kıl tipine sahip olursa olsun saç ekimi yapılabilir [2]. Bölgesel ekim için de herhangi bir ayrım gözetilmemektedir. Tüm ekim işlemlerinde olduğu gibi bölgesel saç ekiminde de ilk olarak analiz muayenesi yapılır. Bu analizle saç tipinden, saç kalınlığına, donör bölgenin sıklığına kadar tüm aşamalar değerlendirilmeye alınır. Donör bölgedeki saç köklerinin dökülen yeri kapatıp kapatmayacağı incelenir. Ardından deri yapısı ve alanın bölgesel saç ekimine uygun olduğu, fiziki muayenede de tespit edildikten sonra operasyon kararı alır.

Bölgesel saç ekimi hakkında bir soru sorun, araştırıp bu makaleyi genişletelim.

Hangi Bölgelere Yapılır?


Başarılı bir saç ekiminin yolu uzman doktor ve ekibinden geçse de saç ekiminde başarıyı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri de saç ekimi yapılacak alanın büyüklüğüdür. Ekim yapılacak alanın kısmen dar olması, dökülen alanda daha sık bir ekimin gerçekleştirilmesine neden olacağından, ekim başarısı olumlu etkilenmektedir. Kısacası; bölgesel saç ekiminde, ekim yapılacak alanda daha az saç kökü gerektiğinden, donör bölgeden toplanan greftler, dökülen bölge için fazlasıyla yeterli gelmektedir.

Bölgesel Saç Ekimi, 

 • Alın bölgesine
 • Tepe Bölgeye
 • Şakak Bölgesine
 • Yara ve yanık bölgeye
 • Saçkıranlı bölgeye
 • Çeşitli sebeplerle saç dökülmelerinin yaşandığı küçük kel alanlara

yapılabilir.

Alın Bölgesi

Bölgesel saç ekiminde, geniş alın nedeniyle ya da gerileyen saç çizgisi nedeniyle alnın daha dar ve düzgün görünmesi için bölgesel saç ekimi uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Geniş alın, doğuştan olabildiği gibi sonradan ortaya çıkan çeşitli sebepler de saçların gerileyerek alnın açılmasına sebep olur. Genellikle kadınlar arasında problem oluşturan geniş alın, alın bölgesine saç ekimiyle daraltılabilir.

Çok sayıda greft gerekmediğinden alın bölgesine uygulanan bölgesel ekimi aynı zaman da tıraşsız bir şekilde gerçekleştirmek de mümkündür.

Tepe Bölgesi

Genelde erkeklerde görülen tepe bölgesi saç dökülmesi çok rastlanılan bir dökülme çeşididir. Tepeye yapılacak bölgesel saç ekiminde de tıpkı normal saç ekimi gibi saçın şekli ve yönü, göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece tepe kısma yapılan bölgesel ekim, tamamen saçsız olan birine yapılacak ekimden çok daha memnun edici olmaktadır.

Tepe bölgeye saç ekimi ne zaman yapılmalı, tepe bölgesindeki kanallar nasıl açılmalı, saç ekiminde tepe bölgesi neden önemlidir?  Detaylı bilgiyi hairsix.com.tr/tepe-bolgesi/ linkinden okuyabilirsiniz.

Şakak Bölgesi

Yan ve şakak bölgesine saç ekimi türleri içerisinde genellikle en çok tercih edilen bölgedir. Saçların yan köşelerinde, ya genetik olarak ya da sonrasında, çeşitli genişlikte açılmalar olabilmektedir. Sadece yan bölge için de az greft gerektiği için başarılı sonuçlar elde etmek daha kolaydır.

Saçkıran Bölgeye Saç Ekimi

Saçkıran bağışıklık sistemine ve strese bağlı meydana gelen yuvarlak şekle sahip bir dökülme çeşididir. Saçkıranın çeşidine göre değişiklik gösteren tedavi sürecinde, saçkıran bölgede saçın bir daha çıkmayacağı teşhisi, doktor tarafından konulursa ekim yapılabilir. Eğer saçkıran tedavisi hala devam ediyorsa saçkıran bölgeye saç ekimi yapılmamaktadır.

Yara ve Yanık Bölgeye Saç Ekimi

Yara ve yanık bölgeye ekim eğer yara ve yanık bölgede herhangi bir doku kaybına neden olmamışsa mümkün olmaktadır. Yara ve yanık bölgeye saç ekimi için mutlaka o bölgenin canlı bir dokuya sahip olması gerekmektedir.

Şakak, yan ve tepe bölgesi ekimi için acele edilmemelidir. Saç ekiminin yapılması için dökülmenin tamamen durduğundan emin olmak gerekmektedir.

Nasıl Uygulanır?


Bölgesel saç ekiminde de, normal saç ekim operasyonlarında olduğu gibi güncel saç ekim tekniği FUE yöntemi kullanılmaktadır. FUE yöntemi ile bölgesel saç ekiminde, saç köklerinin lineer kesi yapılmadan direkt donör bölgeden küçük punchlar sayesinde alınmasıyla gerçekleşmektedir. Saç kökleri yuvalarından teker teker alınırken, 1 mm’lik küçük punchlar kullanıldığından, işlem sonrası iz kalma ihtimali de oldukça düşüktür [3].

2004 yılından beri uygulanan bu yöntemle bölgesel saç ekimi, lokal anestezi altında rahatlıkla gerçekleştirilmektedir.

 1. Mikro punch yardımıyla saç kökleri etrafında küçük delikler açılır.
 2. Açılan delikler sayesinde gevşeyen kökler, yuvalarından mikro penset yardımıyla yavaşça toplanılır.
 3. Yuvalarından çıkarılan kökler, canlılığını koruyabilsin diye özel bir solüsyon içerisinde serin bir ortamda korunmaya alınır.
 4. Toplama işleminin tamamlanmasının ardından, saç köklerinin ekileceği yuvalar açılır.
 5. Ekilecek alanda kanal açma işleminin tamamlanmasıyla da kökler açılan yuvalara yerleştirilir [4].
Saç ekimi hakkında soru sorun, yanıtlayalım.

Bölgesel Saç Ekimi Sonrası Süreç

Bölgesel saç ekiminde işlemi tamamlandıktan sonra yapılan her türlü saç ekimi gibi ekim yapılan bölge açıkta bırakılır. Saç köklerinin alındığı donör bölge ise pansuman yapılarak, kapatılır. Bu süre içerisinde lokal anestezinin etkisi devam ettiği için kafada uyuşukluk ve boşta kalma hissi oluşabilir. Bu uyuşukluk hissi herhangi bir darbe durumunun yaşanmasına neden olabileceği için kafanın ilk 3 gün iyi korunması gerekmektedir.

Olası darbeler dışında ekim bölgesi tozdan, güneşten de korunmalıdır. Aynı zamanda terlemek de saç köklerine zarar verebileceği için yaklaşık 1 hafta spor ve cinsel ilişki gibi aktivitelerden de uzak durulmalıdır. Spor ve cinsel ilişki gibi alkol kullanımı da belirli bir süre askıya alınmalıdır.  3 günün bitimiyle kabuklaşmaya başlayan yara yerleri artık yıkanmak için hazırdır. İlk yıkamanın hastane ortamında yapılması önerilir. Ancak; ilk yıkama evde yapılacaksa saç kökleri besleyici şampuanla, bastırmadan yumuşak hareketlerle yıkanmalıdır.

Ekim sonrası süreç ile ilgili detaylı bilgiye (yıkama, şok dökülme, köklerin gelişimi ve daha fazlasına) hairsix.com.tr/sac-ekimi-sonrasi/ bağlantısından erişebilirsiniz.

Kadınlarda Bölgesel Saç Ekimi

Makalenin başında da belirtildiği gibi, bölgesel ekim; saç ekimiyle aynı prosedüre sahip olup, kadınlara ve erkeklere de uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da saç dökülmesinin tipi anlaşılmadan operasyon yapılamaz. Bilindiği üzere kalıcı saç dökülmesinin dışında, kadınlardaki saç dökülmesi; gebelik, hormonsal, mevsimsel veya bazı ilaçların kullanımından kaynaklı geçici dökülmeler de olabilmektedir. Bu yüzden, dökülmenin tipi anlaşıldıktan sonra hastanın operasyon için uygun olup olmayacağı anlaşılır.

Bölgesel Saç Ekimi Fiyatları

Bölgesel saç ekiminde fiyat kişinin döküldüğü alanın büyüklüğüne göre değişmektedir. Çünkü donör bölgeden alınan greft sayısına göre saç ekimi fiyatı belirlenmektedir. Bölgesel saç ekim operasyonlarında ihtiyaç duyulan greft sayısı daha az olduğu için hem operasyon süresi hem de maliyet az olmaktadır.

Bölgesel saç ekimi fiyatları,

 • ekim bölgesine,
 • greft sayısına ve
 • kullanılacak saç ekimi yöntemine göre belirlenir.

Ekim bölgesi; özellikle verteks ekimlerde ve ön saç çizigisi ya da alın daraltma gibi ekimlerde önem kazanır. Bunun nedeni doğal görünümün sağlanması için ayrı bir özen gösterilmesi gerekliliğidir. Bazı saç ekimi merkezleri, bu bölgelere yapılacak olan ekimleri farklı ücretlendirebilmektedir.

Greft sayısı da bölgesel saç ekimi fiyatları üzerinde etkiye sahiptir. 500 ila 2000 greft arası değişen bölgesel saç ekimi fiyatları  ₺750’den başlayarak  ₺  4000’ye kadar çıkabilir.

Tercih edeceğiniz yöntem de bölgesel saç ekimi fiyatlarını etkiler. DHI saç ekimi yöntemi medikal kalemler aracılığıyla gerçekleştirildiği için FUE saç ekimi yöntemine göre yaklaşık ₺1000 daha fazla olabilmektedir.

Bölgesel saç ekimi fiyatları verilirken 2019 saç ekimi fiyatları ile alakalı araştırmadan faydalanılarak genel bir bir ortalama verilmiştir. Sizde bu araştırmayı inceleyerek greft sayısına ve yöntemine göre saç ekimi fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Bölgesel saç ekimi; kadın ve erkek kalıcı kısmi saç dökülmesi yaşayan kişiler için etkin bir çözüm yöntemidir.

Kaynakça

[1] Ayşe Serap Karadağ ve Filiz Topaloğlu, ''Diffüz Alopeside Tedavi'', Türkiye Klinikleri J Dermatol Special Topics, Sayı 6, s: 45, 2013.

[2] Ekrem Civaş, ''Saç Ekiminde Yenilikler Uygulamalar'', Türkdem, Özel Sayı 1, s: 71, 2014.

[3] Dr. Ekrem Civaş, ''FUE Yöntemi ile Köklerin Elde Edilmesi'', Cosmetic Dematology, Cilt 3, Sayı 4, 2010.

[4] Aman Dua ve Kapil Dua, ''Follicular Unit Extraction Hair Tranplant'', J Cutan Aesthet Surg, Sayı 3 (2), s: 79, 2010.