Dhi Saç Ekimi Nedir?

Dhi saç ekimi (Direct Hair İmplantation), donör bölgeden tek tek çıkarılan saç köklerinin, normal ekimden farklı olarak; ayrı bir kanal açma işlemine gerek duyulmadan choi isimli aletle direkt saçsız alana yerleştirme işlemidir.

İmplanter Kalem Tekniği ve Doğrudan Saç Ekimi olarak da ifade edilen Dhi uygulaması, ince, silindirik ve keskin uca sahip choi aleti sayesinde kökü saçsız alana yerleştirirken, aynı anda kanalı da açar. FUE saç ekimi tekniğinden farklı olarak kanal açma ve kök yerleştirme işleminin tek seferde yapılmasını sağlayan Dhi, böylece hem saçlı deride kesi oluşumunun hem de donör bölgeden çıkarılan saç kökünün fazla bekletilmesinin önüne geçmiş olur. Dolayısıyla Dhi ile iyileşme süresi kısalmış, mekanik, hızlı ve doğal sonuçlar elde edilmesi ise kolaylaşmıştır [1].

Önemli Bilgi
Dhi saç ekimi, bir saç ekimi yöntemi değildir, FUE saç ekimi yöntemini kolaylaştıran farklı bir uygulama şeklidir.

Dhi Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Dhi saç ekimi uygulamasında temelde FUE tekniğinin ana hatları izlense de, FUE’den farklı bir süreç üzerinden gidildiğini belirtmek gerekmektedir. Standart FUE tekniğinde; lokal anestezi, greft çıkarma, kanal açma ve yerleştirme aşamaları takip edilirken [2], Dhi ile gerçekleştirilen saç ekimi uygulamasında aynı süreç kanal açma işlemi yapılmadan gerçekleştirilir.

Kanal açma dışında FUE aşamaları izlenilen Dhi işlemi şu şekilde yapılır:

 1. Ekim yapılacak alana lokal anestezi uygulanır,
 2. Saçsız alan için belirlenen bölgeden greftler (kökler) çıkarılır,
 3. Çıkarılan greftler (kökler) saçsız alana yerleştirilir ve işlem tamamlanır.
Saç ekimi aşamaları ile daha detaylı bilgiye hairsix.com.tr/sac-ekimi-asamalari/ linkinden erişebilirsiniz.

Lokal Anestezi

Saç ekimi operasyonlarının ilk aşaması olan lokal anestezi hastanın işlem sırasında, ağrı ve acı hissetmemesi için tüm kafa bölgesine uyguladığı bir ilaçtır. Tüm saç ekimi uygulamalarında olduğu gibi Dhi saç ekimi uygulamasının da ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu anestezik ilaç, bölgesel sinir uçlarını uyararak ekim bölgesinde hiçbir şey hissedilmemesini sağlamaktadır. Sadece bu ilacın saçlı deriye enjekte edilmesi sırasında küçük bir sızı hissedilir o da saniyeler içinde geçer. Gerekli görüldüğü taktirde operasyon sırasında tekrar uygulanabilir. Lokal anestezi sırasında iğneden korkanlara ya da operasyon gerginliği yaşayanlara ise sedasyon yapılabilir. Kişide kısa süreli uyku hali yaratan sedasyon, vücudun gevşeyip rahatlamasını sağladığı için operasyon sırasında anestezi iğnelerinin hissedilmemesini sağlar.

Köklerin Alımı

Dhi uygulamasında kökler de FUE’deki gibi mikromotor kullanılarak çıkarılır. Kökler için en uygun donör yer belirlendikten sonra -ki çoğunlukla iki kulak arası ense bölgesi olur- köklerin toplanılmasına başlanır. Mikromotor aracılığıyla kökler etrafında yuvarlak kesiler oluşturularak kök gevşetilir, akabinde ise cımbızı andıran penset ile çıkarılır ve sayılarına göre sınıflandırılır. Normal FUE’de greftler saçsız alanda kanal açma işlemi bitimine kadar saklanması gerekirken, Dhi uygulamasında sınıflandırılan grefter, bekletilmeden nakledilir.

Mikromotorun avantajlarına ve dezavantajlarına hairsix.com.tr/mikromotor-fue/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dhi Metodunun Uygulanışı (Yerleştirme)

Dhi saç ekimi FUE’den bu noktada ayrılmaya başlar. FUE ile çıkarılan greftler, Dhi uygulamasında, Choi pen adı verilen kalem (Implanter) sayesinde saçsız alana kanal açılmasını beklemeden doğrudan nakledilir. Dhi metodunun uygulanışı ise şu şekildedir.

 • Donör bölgeden toplanan saç kökleri, çıt çıt kalemi andıran Choi kaleminin ucuna yerleştirilir. Kökler bu uca yerleştirilirken, oldukça özenli davranılmalıdır.
 • Kalemin ucundaki iğneye yerleştirilen saç kökleri, belirlenen ölçülere uygun olarak, tıpkı bir çıt çıt kalem gibi önce bastırılıp itilir, sonra da çekilir. Kalemin bastırılmasıyla saç kökü yerleştirilmiş olur.
 • Çok ince iğneler aracılığıyla, saçın doğal açısı ve yönüne uyumlu bir şekilde yerleştirilen saç köklerinin yuvaları da, ekimin yapıldığı o anda açılır.
 • Dhi işleminde doktor birden fazla kalem kullanmaktadır. Kalemin biriyle kök saçsız alana ekilirken, boşta kalan diğer kalemin/kalemlerin ucuna hemşireler tarafından kökler yerleştirilir. Böylece kökler bekletilmeden hızlı bir şekilde saçsız alana nakledilir.
 • Dhi’de de FUE’de olduğu gibi öncelikle ön saç çizgisi hattının ekimi yapılır.

Dhi Saç Ekimi Avantajları

 • Saçlı deride ayrıca kanal açılmadığı için iyileşme süresi, diğer uygulamalara göre daha kısadır.
 • Kesi oluşturulmadığı için doku hasarı daha az olur.
 • Kanal açma ve yerleştirme işlemi aynı anda yapıldığından, çıkarılan greftlerin uzun süre bekletilmesine gerek yoktur.
 • Kökler vücut dışında uzun süre bekletilmediğinden, ölme riskleri daha azdır, dolayısıyla Dhi ile saç köklerinin sağ kalma oranı daha yüksektir.
 • Köklerin sağ kalma oranı yüksek olduğu için ekim sonrasında daha faza saç çıkar.
 • Santimetre kare başına daha fazla ve sık ekim yapılmasına imkan verdiği için ön saç çizgisi oluşturmada da daha başarılıdır. Dolayısıyla ekim sonrası daha doğal bir görünüm sağlanır.
 • Çıkarılan kökler, saçsız alanda kesi oluşturulmadan direkt kökün çapına göre ekildiği için kanama daha az görülmektedir.
 • Tıraşsız ekim FUE’ye göre daha mümkündür.
 • DHI saç ekimi, direkt saç köklerini hedef aldığı için saç dökülmesi tamamlanmamış kişiler için ayrı bir avantaj sağlamaktadır.

Tıraşsız Saç Ekimi Nasıl Yapılır?
Saç ekimi yaptırmayı düşünen kadınların daha çok merak ettiği tıraşsız saç ekimi hakkında detaylı bilgiye hairsix.com.tr/trassiz-sac-ekimi/ linkinden erişebilirsiniz.

Dhi Saç Ekimi Dezavantajları

 • Dhi, diğer uygulamalara göre daha çok dikkat gerektirir.
 • Yoğun dikkat gerektirdiğinden operasyon daha uzun sürer.
 • Operasyonun uzun sürmesi, yoğun ve meşakâtli olmasından dolayı ve kullanılan iğnelerin tek kullanımlık olması nedeniyle maliyeti de daha yüksektir.
 • Kökler bekletilmeden ekildiği için eşit açı ve uygun yönde ekimin gerçekleştirilebilmesi için daha fazla tecrübe gerektirmektedir.

Dhi Saç Ekiminde Greftin Önemi

Saç ekiminde donör bölgeden alınan greftlerin (saç kökleri) hayatta kalması, saç ekimi operasyonun başarısı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle kök kaybını minimum seviyede tutmak oldukça önemlidir. Bunun için greftler özel solüsyonlar içerisinde, özel soğutucularda bekletiliyor olmalarına rağmen; doğal koşullarının dışında oldukları için canlı yapılarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle Dhi saç ekimi uygulamasında kanal açılması için beklenilmediğinden, greft için Dhi daha önemli bir konuma sahiptir. DHI saç ekimi işlemi greftlerin canlı yapılarını kaybetmelerine izin vermeden, donör bölgeden alındıktan sonra direkt saça implante edilmesini [3] sağladığından, saç yapılarının bozulmasına imkân verilmez ve ekilen alanlarda yoğun bir görüntü yaratır.

Dhi Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci

İyileşme süreci ile ilgili olarak Dhi uygulamasının, normal saç ekimi yöntemi FUE yönteminden ayırmak pek mümkün değildir. İyileşme süreçleri benzerlik gösteren iki uygulama arasındaki en belirgin fark ise, Dhi uygulamasında saçlı deride kesiler oluşturulmamasından dolayı kanamanın, doğal olarak pıhtılaşmanın az olmasıdır. Bu da iyileşme süresini FUE’ye göre kısmen biraz daha kısaltmaktadır. Pıhtılaşma oranı düşük olduğundan, ilk yıkama işlemiyle birlikte daha çabuk nefes alan kökler daha hızlı iyileşme gösterir. Bunun dışında Dhi’nin iyileşme süreciyle, FUE’nin iyileşme süreci arasında keskin bir fark yoktur. Tıpkı FUE gibi Dhi’de de saçlı deri yaklaşık 3-4 gün içinde iyileşmeye başlar. Yeni saç çıkışlarını görmek 3 ayı bulur. Tam bir sonuç için FUE’de olduğu gibi 1 yıl beklemek gerekir. Önemli olan bu süreçte hassas olan saçlı deriyi mümkün olduğunca dışarıdan gelen tehlikelere karşı korumaktır.

Özetle; Dhi saç ekimi prosedürü, FUE’nin mevcut prosedürüne kıyasla saç ekimde greftlerin dışarıda kalma süresini azalmıştır. Böylece saç köklerinin kuruma olasılığını, enfeksiyon ve ısınma ihtimalini, ayrıca oksijen kaybını da en aza indirmiştir. FUE ile kıyaslandığında uzun bir prosedür ortaya çıkarsa da zamanla kazanılan deneyimle beraber hem daha kolay olma hem de daha az zaman alma ihtimali yüksektir [4].

Perkutan Nedir?
Saç ekiminde tercih edilen bir diğer uygulama da Perkutandır. Perkutan tekniğini öğrenmek ve daha fazla detaya ulaşmak için hairsix.com.tr/perkutan-sac-ekimi/ bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynakça

[1] Konstantinos Giotis, ''Method of direct hair implantation'', US Patent App. 12/461,745 (google patent), 2011.

[2] Dr. Ekrem Civaş, ''FUE Yöntemi ile Köklerin Elde Edilmesi'', Cosmetic Dematology, Cilt 3, Sayı 4, s: 56, 2010.

[3] Pradeep Sethi- Arika Bansal, ''Direct Hair Transplantation: A Modified Follicular Unit Extraction Tecique, Journal of Cutaneous And Aesthetic Surgery, Sayı 6 (2), s:100, 2013.

[4] Arika Bansal-Pradeep Sethi, ''Direct Hair Transplantation: A Modified Follicular Unit Extraction Technique'', J Cutan Aesthet Surg, Sayı 6 (2), s:105, 2013.