İkinci saç ekimi, saç ekimi yaptırmış bir kişinin çeşitli sebeplerde dolayı ikinci bir ekime ihtiyaç duyduğu zamanlarda ortaya çıkar. İlk saç ekimi operasyonundan belirli bir süre sonra yapılan ekimler bazen ikinci seans ya da 2 seans saç ekimi olarak ifade edilir. 

Saç ekimi operasyonları günümüzde tek seans ve tek seferde yapılabildiğini gibi doktor bazı durumlarda  ikinci bir saç ekimi operasyonuna karar verebilir. 

 

Kimlere Yapılır?


Saç ekimi operasyonları genelde tek seansta bitirilebilirken, bazı durumlarda ikinci bir operasyona ihtiyaç duyulabilir. İlk saç ekimi sonucundan memnun kalmayan ve çeşitli sebepler nedeniyle ikinci  ekimine ihtiyaç duyan genel sağlık durumu yerinde, donör alanı yeterli herkes ikinci ekim için uygundur. 

 • İkinci ekimin yapılabilmesi için kişinin bir  saç ekimi operasyonu için uygun bir aday olması gerekir. 
 • Saç ekimi yalnızca kişinin kendi kıl kökleriyle gerçekleştirilebilen bir operasyondur. Nakledilecek yeterli kıl kökü olmayan kişilere saç ekimi yapılamaz.
 • İkinci bir saç ekimi yapılabilmesi için tüm saç ekimi operasyonlarında olduğu gibi, kişinin kalıcı bir saç dökülmesi sorunundan muzdarip olması gerekir. 

İkinci Saç Ekimi Hangi durumlarda yapılır?


İkinci saç ekimi önceden planlanmış olabileceği gibi, çeşitli sebeplerle hastanın ilk saç ekimi operasyonundan memnun kalmadığı durumlar gibi farklı sebeplerle de yapılabilir. Şimdi ikinci bir saç ekiminin hangi durumlarda yapılabilir tek tek inceleyelim…

 

Düzeltme:

Daha önce yapılmış yanlış bir saç ekimi operasyonu üzerine rötüş ya da düzeltme niteliğinde ikinci bir saç ekimi operasyonu gerçekleştirilebilir. 

Günümüzde saç ekiminden oldukça başarılı sonuçlar alınabilirken, bazı ehil olmayan kişilerce, yanlış uygulama ya da tercihler sebebiyle başarısız ya da hatalı sonuçlar çıkabilmektedir. Burada en kötü durum ilk yapılan hatalı saç ekiminde donör bölgenin gereksiz ve kötü şekilde tüketilmesidir. Düzeltme için yapılan saç ekimlerinde, donör bölgenin yeterliliği ile bağlantılı olarak saç ekimi ikinci seans ile ilk operasyonda ortaya çıkan sorunlar düzeltilebilir. 

Düzeltme Sebebiyle Yapılan İkinci Saç Ekimi

 • Ön saç çizgisinin bozuk veya doğal olmadığı durumlarda gerçekleştirilebilir.
 • İlk ekimde saçların dik açıyla ekilmesi sebebiyle ortaya çıkan çim adam görüntüsünde doğallaştırma için yapılabilir. 
 • Uygulama hatası sebebiyle ortaya çıkan sorunlu bölgelerin düzeltilmesini sağlamak için yapılabilir. 

Sıklaştırma:

Daha önce yapılmış saç ekimi sonuçlarının hastanın beklentilerini karşılamadığı durumlarda ikinci bir saç ekimi yapılarak saçların yoğunlaşması sağlanabilir. 

Sıklaştırma için yapılan ikinci ekimler genellikle, ilk saç ekiminde nakledilen greft sayısının yetersiz kaldığı durumlardır. Bu, doktor ile hastanın belirli bir sebeple birlikte verdikleri bir karar olabileceği gibi yanlış tercihlerden de kaynaklanabilir. 

İkinci ekim yapılmasının bir diğer sebebi de, hastanın saç dökülmesinin devam etmiş olmasıdır. Doktorlarımız daha başarılı bir saç ekimi için saç dökülmesinin belirli bir seviyeye gelmesini beklerler. Hastanın saç dökülmesi devam ediyorsa, ekilen saçlar ile alakalı bir sorun olmasa bile yeni bir ekim gerekebilir. Genellikle erken dönem, dökülmeler tamamlanmadan yapılan saç ekimlerinde, ekilen saçlar ekim sonrası dökülmüyor olsa bile,  hastanın eski saçları dökülmeye devam eder. Böyle durumlarda ikinci operasyonla sıklaştırma sağlanabilir. 

Sıklaştırma Sebebiyle Yapılan İkinci Saç Ekimi

 • Donör alanı yeterliyse, ilk saç ekimi sonuçlarından memnun kalmayan hastalara yapılabilir. 
 • Ekilen greft sayısının yanlış hesaplandığı sorunlu bir saç ekimi sonrasında seyrek kalan saçları sıklaştırmak için yapılabilir.
 • İlk saç ekimi sonrası eski saçları dökülmeye devam etmiş olan hastalarda seyrekleşen alanların tekrar kapatılması ve sıklaştırılması için gerçekleştirilebilir.

2 Seans Saç Ekimi:

Saç ekimi operasyonları bazı durumlarda doktorunuzun önerisiyle iki seans gerçekleştirilir. İkinci seans saç ekimi, ilk ekim öncesinde doktor ile kararlaştırılır ve hastaya iki ekimlik bir saç ekimi planı hazırlanır. Buna göre doktor hastayla yaptığı konsültasyon sonrasında ilk ekimde kaç greft ekileceğini, ikinci seans saç ekimi zamanını ve ikinci saç ekiminde ne kadar greft nakledileceğini belirler. 

Saç ekiminde donör bölgenin yoğunluğu başarının en önemli anahtarlarından biridir. Saç ekimi operasyonlarında en sağlıklı ve doğru donör alan iki kulak arasında kalan ense bölgesidir. Saç ekimi konusunda çalışan doktorların birçoğu tek seferde donör bölgeden toplanacak greft sayısının 4500’ü geçmemesi gerektiği konusunda hemfikirdir. 4500 greft üstü ekim gerektiğinde ekimin iki seans saç ekimi olarak gerçekleştirilmesi ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmeyi hedefler.
Bunun bir nedeni, ekilen saçların bulunduğu bölgenin darbe alması gibi basit bir kaza sebebiyle ikinci seans saç ekimi gerekirse donör alanın harcanmamış olmasıdır. Böyle durumlarda hastanın donör bölgesinin kendisini toparlanması beklenir ve ekim 6-8 ay sonra tekrar edilir. Bir diğer nedeni ise, ekilecek greft sayısına göre uzayan saç ekimi operasyon sürelerinin 2 seans saç ekimini gerekli kılmasıdır böyle durumlarda ise saç ekimine ertesi günlerde ikinci bir seans ile devam edilir.  

Önceden Planlanmış 2 Seans Saç Ekimi

 • Yoğun greft nakli gerektiren ekimlerde doktorun kararıyla gerçekleştirilebilir.
 • Saç dökülmesinin yaşandığı açıklığın (kelleşmiş alanın) fazla olduğu durumlarda tercih edilir.
 • 5000 greft üstü ekimlerde donör alanın korunması için planlanabilir.

2 Seans Saç Ekimi Fiyatları


Saç ekimi fiyatları ekilecek greft sayısına göre değişiklik göstermektedir. 2 seans saç ekiminin gerekli olduğu yoğun ekimlerde ortalama 2 seans saç ekimi fiyatları %40 kadar artış göstermektedir. 4000 greft üstü 2 seans saç ekimi fiyatları yaklaşık ₺ 8000’dir. Bu rakamlar ekim yöntemine ve doktora göre değişiklik gösterir. 

Bununla birlikte doktorlar planlanan 2 seans saç ekimi operasyonları genellikle 6-8 ay sonra gerçekleşmekte ve bu planlama da fiyatlarda indirime gidildiği görülmektedir. 

Düzeltme veya Sıklaştırma sebebiyle uzun bir aradan sonra farklı bir saç ekimi merkezinde yapılan ikinci bir saç ekimi genellikle normal saç ekimi fiyatları ile benzer şekilde hesaplanmaktadır. 

İkinci Saç Ekimi Ne Zaman Yapmalı?


İkinci seans saç ekiminin ne zaman yapılacağı hastanın durumuna göre farklılık göstermektedir. 

İkinci ekim, hemen, ikinci seans olarak ertesi gün gerçekleştirilebilirken (gold ekim), donör bölgenin toparlanması için 6-8 ay beklendikten sonra da gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra ilk saç ekimi üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra da ikinci operasyon için gün alınabilir. 

İkinci saç ekiminin ne zaman yapılacağı doktor ile hasta arasında yapılan konsültasyon sonrasında kararlaştırılır ve bu ikinci ekiminin neden yapıldığı ile ilgilidir. 

 

En Fazla Kaç Defa Saç Ekimi Yapılabilir?


Bu sorunun tek bir doğru yanıtı yoktur. Saç ekimi için uygunluk ilk operasyondan itibaren hastanın yaşı, genel sağlık durumu, donör alanın yeterliliği, dökülmenin çeşidi gibi farklı durumlardan etkilenmektedir. Donör alanı yeterli olan bir kişi genel sağlık durumu gibi saç ekimi operasyonu için önemli koşulları sağlıyorsa birden fazla operasyon gerçekleştirilebilir. 

Her bir saç ekimi operasyonu veya seansı kendi şartları ile yeniden değerlendirilir. Operasyon öncesi yapılacak analiz ve tetkikler sayesinde hastanın o saç ekimi seansı ya da operasyonu için uygun bir aday olup olmadığına karar verilir.