izsiz saç ekimi

Tamamen, geride hiç iz bırakmadan yapılabilecek, izsiz saç ekimi günümüzde hala mümkün değildir. Micromotor yöntemi ile yapılan ekimlerde bile kısa saçlarda toplanan kıl köklerinin izleri kalır ancak bunun dikiş izi şeklinde ve görünür nitelikte olmaması fue yönteminden izszi saç ekimi olarak bahsedilmesine neden olmuştur.

Bundan 15 sene öncesinde saç ekimi operasyonu yaptıran kişilerin ense bölgesinde kocaman bir dikiş izi kalır ve bu dikiş izleri, ensede saçlar uzatılarak kamufle edilmeye çalışılırdı. Kıl köklerinin foliküller halinde tek tek toplandığı FUE yönteminin bulunmasıyla bu şekilde bir dikiş izi olmadan saç ekimi yapılabilmeye başlandı ve izsiz saç ekimi terimi bu şekilde ortaya çıktı. 

2000’li yıllarında başında kullanılan FUT yöntemi ense bölgesinde geniş ve görülebilir bir dikiş izi bırakıyorken, günümüzde uygulanan FUE yöntemi ile dikiş izinin tamamen önüne geçilmiş olsa da,  ense bölgesinden tek tek toplanan kıl folikülleri küçük nokta şeklinde izler bırakabilmektedir ancak FUE yönteminin izsiz olarak lanse edilmesinin nedeni bu folikül izlerinin çok küçük ve tolere edilir boyutta olması, saçların bir miktar uzamasıyla hiç görünmemesidir. 

 

Saç ekiminde kolay operasyon, hızlı iyileşme ve daha yoğun gür ve doğal saçlar birçok kişinin ortak isteğidir ancak bunu eski yöntemlerle yakalamak mümkün değilken, 2002 yılında Foliküler Ünite Ekstraksiyonu FUE yönteminin bulunmasıyla birlikte FUT gibi eski yöntemlere göre çok daha kolay iyileşen kesiksiz ve dikiş izi olmayan daha konforlu saç ekimi operasyonlarının yapılması mümkün hale gelmiştir.

 • Kullanılan yöntemin eski ya da yanlış olması saç ekimi sonrası iz kalmasına neden olur.
 • Ehil olmayan kişilerce yapılan saç ekimlerinde donör bölgeden toplanan kıl köklerinin dengeli dağıtılmaması saç ekimi sonrası ense bölgesinde boşluklara ve iz görünümüne neden olabilir.
 • Yoğun greft nakli gerektiren ekimlerde donör bölgenin tüketilmesi ense bölgesinde saçların estetik olmayan izler kalmasına neden olabilir.
 • Saç ekimi ehil olmayan kişiler tarafından yapıldığında ekim bölgesinde de istenmeyen izler ortaya çıkabilir.

Tıp teknolojisindeki gelişmeler ve saç ekimi alanında yapılan araştırmalar artık saç ekiminin izsiz ve kesiksiz şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Burada seçilen saç ekimi merkezi ve doktor faktörü ön plana çıkar. İzsiz saç ekiminde en temel konu öncelikle seçilen yöntemdir.

 

Donör Bölgede


 

Saç ekiminde ideal donör alan, iki kulak arasına denk gelen ense bölgesidir. Bu bölgedeki saç kökleri androgenetik alopesi dökülmelerine dayanıklı bir yapıya sahiptir ve nakledildikleri alanda dökülmeleri beklenmez. Saç ekimi operasyonlarında donör bölgeden toplanan kıl kökleri kelleşmiş alana nakledilir. Bu nedenle donör bölgede yapılacak olan işlemler dikiş ya da ekim izlerine neden olabilmektedir.

 • Operasyon FUT yöntemi ile yapıldıysa ense bölgesinde dikiş izi meydana gelir. Gözle görülen izlerin olmadığı, izsiz saç ekimi için donör bölgede köklerin tek tek toplandığı bir yöntemin tercih edilmesi şarttır.
 • Ense bölgesinden özensizce toplanan kıl kökleri, daha sonrasında bu alanda estetik olmayan boşluklara neden olabilmektedir. İzsiz saç ekimi operasyonu için ense bölgesinden toplanacak kıl köklerinin dağılımına iyi karar verilmelidir.
 • Yoğun greft nakli gerektiren ekimlerde ense bölgesinin plansız bir şekilde kullanılması bu bölgede sorunlu görüntülere ve izlere neden olur. İzsiz saç ekimlerinde yoğun greft nakli gerçekleştirilecekse 2 seans saç ekimi uygulanmalıdır.

 

Ekim Alanında İzsiz Saç Ekimi


Nadiren de olsa ehil olmayan kişiler tarafından yapılan ekimlerde, saç planlamasının yanlış yapılmasından ve ekilen greft yönlerinin açılarının ya da dağılımının doğru gerçekleştirilmemesi sebebiyle izler meydana gelebilmektedir. Bunun önüne geçmek için öncelikle yapılması gereken ilk hamle, saç ekimi merkezi seçerken Sağlık Bakanlığı onaylı doktorlu ekimler tercih edilmelidir. Ekim alanında FUE ve DHI yöntemi izsiz saç ekimi için kullanılan yöntemler arasındadır. 

 • İzsiz saç ekimi için saç köklerinin dağılımı ve planlaması doğru yapılmalıdır. Saç ekimi planlamasının yanlış yapıldığı durumlarda, saçların yoğunluklarıyla alakalı estetik olmayan izler ortaya çıkabilir.
 • Ekim alanında izsiz saç ekimi için kanal açma işlemi oldukça önemlidir. Kıl köklerinin yerleştirileceği kanallar, doğru açı, yön ve derinlikte açılmalıdır. Yanlış açıyla ekilen saçlar doğal olmayan görünüme sebep olurken, fazla derine ekilen kıl kökleri deri üzerinde küçük sivilce gibi izlere neden olabilir.

 


İzsiz Saç Ekimi Yöntemleri


Günümüzde saç ekimi yöntemlerinden bazıları gözle görünür bir iz olmadan saç ekimi yapılabilmesine olanak sağlar saç ekiminin izsiz olması donör bölgede ya da ekim bölgesinde iyileşme sonrası gözle görülür bir kesik ya da dikiş izinin olmaması anlamını taşır ancak hemen belirtmek gerekir ki, günümüzde uygulanan tüm saç ekimi yöntemlerinin temel prensibini oluşturan “greftlerin tek tek toplanması” yöntemiyle bile ense bölgesi tamamen traşlandığında nokta şeklinde küçük izlerin görülmesi olasıdır. Şimdi iz bırakan ve  izsiz saç ekimi olarak nitelendirilen bu yöntemleri inceleyelim…

Dezavantajları sebebiyle artık tercih edilmeyen FUT saç ekimi yöntemi ile yapılan ekimlerde saç kökleri tek tek değil, ense bölgesinden kesilip alınan bir deri parçası aracılığıyla toplanmaktaydı ve bu dönor bölgede kalıcı bir dikiş izi görüntüsüne neden olmaktadır. Ense bölgesinde bu alan daha sonra dikilerek kapatılsa da dikiş izleri ense bölgesinde estetik olmayan görüntülere neden olmaktaydı. FUT yöntemiyle saç ekimi yaptıran kişilerin ense bölgelerindeki dikiş izleri ancak o bölgedeki saçların, izlerin üstünü örtmesi ile kamufle edilebilmektedir. Saç ekimi araştırmalarının artmasıyla birlikte FUT yönteminden kısa bir süre sonra FUE yöntemi geliştirilerek izsiz saç ekimi yapabilmeye çok yaklaşılmıştır. 

Micromotor FUE ile İzsiz Saç Ekimi

FUE yöntemiyle yapılan ekimlerde donör bölgeden kıl köklerinin foliküller halinde tek tek toplanması,  kesik ve dikiş izi kalmasının önüne geçmiştir ancak Micromotor adı verilen bir cihaz yardımıyla gerçekleştirilen greft toplama işlemi ense bölgesinde kıl kökleri çapında minik kesikler açarak köklerin tek tek toplanmasına olanak sağlar. Greft toplama işlemi sonrasında ekim bölgesi bandajlanarak kapatılır ve 3-4 gün bandajlı kalır. Bandajın açılmasının ardından ense bölgesindeki nokta şeklindeki yaralar iyileşmiştir. İlk zamanlar bölgedeki deri hassas ve hafif pembedir bir kaç gün içerisinde bu durumda ortadan kaybolur. Derinin üst yapısının tamamen iyileşmesinin ardından kıl kökü büyüklüğündeki noktalar deride görülür görülmez halde kalabilmektedir. Saç ekimi doktorları, ense bölgesindeki greft toplama dağılımını, bu noktaların estetik olmayan gözle görülür bir durum yaratmasını engellemek için ense bölgesindeki greft toplama dağılımını belirli bir alana yarar ve aynı bölgenin folikülsüz kalmasını engeller.

Donör alandaki saçlar, diğer saçlarla eşit boyuta geldiğinde ense bölgesi eski görünümüne kavuşmuş olur. Burada belirtilmesi gerekir ki, Teknik olarak FUE yöntemi ile yapılan işlemler sonrasında dahi ense bölgesinde mikro seviyede izler kalır ancak bunlar o kadar küçüktür ki, çıplak deriye yakından bakıldığında bile fark edilmesi oldukça güçtür.

DHI Yöntemiyle İzsiz Saç Ekimi

Son yıllarda tercih edilen DHI yani kalem tekniği de, belirtilen şekilde gözle görülür bir iz olmadan yapılan, izsiz saç ekimi olarak tanımlanan ekime imkan tanır. Bunun nedeni DHI yönteminde de greft toplama aşamasının aynen FUE yönteminde olduğu gibi micromotor cihazıyla ve aynı prensiplerle gerçekleştirilmesidir. DHI yöntemi de aynı FUE de olduğu gibi micromotor cihazıyla saç köklerinin tek tek ense bölgesinden toplanmasıyla başlar. Greftlerin yerleştirilmesi aşamasında ise toplanan kıl kökleri, choi adı verilen kalemlere yerleştirilir. Bu kalemler yardımıyla kanal açılarak, kalemin içindeki kıl kökü yuvaya yerleştirilir.

Buradan da anlaşılacağı gibi DHI yönteminin FUE yönteminden farkı greft toplama aşamasından sonra ortaya çıkar. Bu nedenle DHI yönteminde ense bölgesinin iyileşme süresi micromotor fue yöntemi ile aynıdır.

DHI yönteminde de ekim sonrası ense bölgesi 3-4 gün kapalı kalabilmesi için bandajlanır. Bandajlar açıldıktan sonra ense bölgesi hala biraz hassastır ancak nokta şeklindeki açık yaralar iyileşmiştir. Saçların eşitlenmesiyle birlikte ense bölgesinde gözle görülür bir iz kalmaz.

Robotik Yöntemle İzsiz Saç Ekimi

Robotik saç ekimi operasyonları da teknik bakımdan fue yöntemi ile aynı yöntemi kullanır. Buradaki fark greft toplama işleminin micromotor cihazıyla değil, aynı prensibe sahip doktorun kontrol ettiği bir bilgisayar yardımıyla yapılmasıdır.

Robotik saç ekiminde, saç ekimi robotu öncelikle ense bölgesinden toplanacak kıl köklerini analiz eder, kıl köklerini, büyüklüklerini ve dağılımını hesaplayarak kıl köklerini tek tek toplar. Böylece kıl köklerinin yanlış bir planlama ile estetik olmayacak şekilde toplanmasının önüne geçmiş olur. Greft toplama işleminin ardından,  greftlerin yerleştirilmesi işlemi, fue yönteminde olduğu gibi doktor ve hemşireler tarafından toplanan kıl köklerinin açılan yuvalara yerleştirilmesiyle gerçekleşir. Robotik saç ekiminde de iyileşme süreci FUE yöntemiyle aynıdır. Ense bölgesi bandajlanır, 3-4 gün sonra açılır ve hassas pembe deri de belirli bir süre sonunda iyileşir. Ense bölgesinde ise gözle görülmeyecek küçüklükte nokta şeklinde izler kalabilir. 

Safir saç ekimi yöntemi, ice greft saç ekimi, perkütans ekim…. vb. adını duyduğumuz diğer saç ekimi yöntemleri de ufak değişikliklerle fue prensibine dayanmaktadır.

 

Öneriler


Saç ekimi operasyonları son 10 yılda ortaya çıkan gelişmeler sayesinde sorunsuz ve konforlu operasyonlar arasında yerini almıştır. Dikiş izi olmadan, kesik yapılmadan gerçekleştirilen, çabuk iyileşen ve doğal görünen bir saç ekimi için, operasyonun ehil kişiler tarafından doğru bir merkezde yapılması yeterlidir.

Bunun yanı sıra yine de aklınızda durması gereken birkaç öneri:

 

 • İzsiz saç ekimi için, günümüzde yapılıyorsa dahi FUT saç ekimi yöntemini tercih etmeyin.
 • izsiz saç ekimi yöntemi diye anılan tüm yöntemlerde bile ense bölgesinde bir miktar iz kalabildiğini bilin.
 • Estetik görünen izsiz bir saç ekimi için saç ekimi planlamasının da iyi yapılması gerekmektedir.
 • Saç ekimi sonrası sürecin doğal ve başarılı bir saç ekimi için oldukça önemli olduğunu ve bu noktada çeşitli sorumluluklarınız olduğunu unutmayın. Doktorunuzun öneri ve tavsiyelerine harfiyen uyun.
 • Saç ekimi merkezi seçerken Sağlık Bakanlığı onayı sorgulayın. Ruhsatlı ekim merkezlerinde bu belge gözle görülür bir yerde asılı olmalıdır.
 • Saç ekiminin bir güzellik merkezi işlemi olmadığını yalnızca doktorlar tarafından yapılması gerektiğini unutmayın. Operasyonunuzun bir doktor tarafından gerçekleştirileceğine emin olun.

Sigara kullanımı saç ekimini ne boyutta etkiler?

Sigara Kullanımı ve Saç Ekiminin İlişkisi Zaman geçtikçe, sigara içmek solunum sistemini nefes alma yeteneğini engelleme noktasına kadar etkilemektedir. Akciğer, mesane ve gırtlak kanseri için ise...

Saç Ekimi Öncesi Hasta Rehberi

Saç Ekimi Öncesi Tam Rehber Saç ekimi öncesi süreç, saç ekimi kararı alınmasından operasyon öncesi hazırlıklara ve başarılı bir saç ekimi operasyonu için dikkat edilmesi gereken önemli kuralları...

Saç Klonlama

Saç Klonlama

Saç klonlama, donör bölgeden bir ya da birkaç tane greftin çıkarıp, eşeysiz üreme yoluyla (organizmanın kendi genleriyle yeni bir canlı üretmesi) çoğaltılıp, standart ekim yöntemleri kullanılarak saçsız alana yerleştirilmesiyle yapılır.

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç ekimi fiyatları ne kadar? Şuan saç ekimi merkezlerinde ₺ 5.000 ile ₺ 30.000 (TL) arasında değişen saç ekim fiyatları görmek mümkündür çünkü saç ekim ücretleri öznel ve değişken faktörlere...

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

Dhi (Direct Hair İmplant) saç ekimi uygulamasında temelde FUE tekniğinin ana hatları izlense de, FUE tekniğinden farklı bir süreç üzerinden gidildiğini belirtmek gerekmektedir. Dhi ile gerçekleştirilen saç ekimi uygulamasında aynı süreç kanal açma işlemi yapılmadan gerçekleştirilir.

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç ekimi operasyonu, saç köklerinin belirlenen donör bölgeden tek tek alınarak, seyrelmiş alanlara nakledilmesi/ekilmesi işlemidir. Yaklaşık 5-6 saat süren operasyon süresinde hastanın ağrı ya da...