izsiz saç ekimi

İzsiz saç ekimi yaptırabilmek bundan 10 sene öncesine kadar mümkün değildi. Saç ekimi operasyonu yaptıran kişilerin ense bölgesinde kocaman bir dikiş izi kalır ve bu dikiş izleri, ensede saçlar uzatılarak kamufle edilmeye çalışılırdı. İzsiz saç ekimi kıl köklerinin foliküller halinde tek tek toplanmaya başlamasıyla ortaya çıktı ve saç ekimi operasyonlarında iz ve kesik sorunu iz bırakmayan saç ekimi yöntemlerinin bulunmasıyla ortadan kalkmıştır. 

Saç ekiminde kolay operasyon, hızlı iyileşme ve daha yoğun gür ve doğal saçlar birçok kişinin ortak isteğidir ancak bunu eski yöntemlerle yakalamak mümkün değilken, 2002 yılında Foliküler Ünite Ekstraksiyonu FUE yönteminin bulunmasıyla birlikte FUT gibi eski yöntemlere göre çok daha kolay iyileşen izsiz ve kesiksiz konforlu saç ekimi operasyonlarının yapılması mümkün hale gelmiştir.

 • Kullanılan yöntemin eski ya da yanlış olması saç ekimi sonrası iz kalmasına neden olur.
 • Ehil olmayan kişilerce yapılan saç ekimlerinde donör bölgeden toplanan kıl köklerinin dengeli dağıtılmaması saç ekimi sonrası ense bölgesinde boşluklara ve iz görünümüne neden olabilir. 
 • Yoğun greft nakli gerektiren ekimlerde donör bölgenin tüketilmesi ense bölgesinde saçların estetik olmayan izler kalmasına neden olabilir. 
 • Saç ekimi ehil olmayan kişiler tarafından yapıldığında ekim bölgesinde de istenmeyen izler ortaya çıkabilir. 

Tıp teknolojisindeki gelişmeler ve saç ekimi alanında yapılan araştırmalar artık saç ekiminin izsiz ve kesiksiz şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Burada seçilen saç ekimi merkezi ve doktor faktörü ön plana çıkar. İzsiz saç ekiminde en temel konu öncelikle seçilen yöntemdir. 


İzsiz Saç Ekimi Yöntemleri


Günümüzde saç ekimi yöntemlerinden bazıları izsiz saç ekimi yapılabilmesine olanak sağlar saç ekiminin izsiz olması donör bölgede ya da ekim bölgesinde iyileşme sonrası gözle görülür bir kesik ya da dikiş izinin olmaması anlamını taşır.

Bu, tercih edilen saç ekimi yöntemi ile alakalıdır.

Dezavantajları sebebiyle artık tercih edilmeyen FUT saç ekimi yöntemi ile yapılan ekimlerde saç kökleri tek tek değil, ense bölgesinden kesilip alınan bir deri parçası aracılığıyla toplanmaktaydı ve bu dönor bölgede kalıcı bir dikiş izi görüntüsüne neden olmaktadır. Ense bölgesinde bu alan daha sonra dikilerek kapatılsa da dikiş izleri ense bölgesinde estetik olmayan görüntülere neden olmaktaydı. FUT yöntemiyle saç ekimi yaptıran kişilerin ense bölgelerindeki dikiş izleri ancak o bölgedeki saçların, izlerin üstünü örtmesi ile kamufle edilebilmektedir. Saç ekimi araştırmalarının artmasıyla birlikte FUT yönteminden kısa bir süre sonra FUE yöntemi geliştirilerek izsiz saç ekimi yapılabilmeye başlanmıştır. 

FUE yöntemiyle yapılan ekimlerde donör bölgeden kıl köklerinin foliküller halinde tek tek toplanması,  kesik ve dikiş izi kalmasının önüne geçmiştir. Micromotor adı verilen bir cihaz yardımıyla gerçekleştirilen greft toplama işlemi ense bölgesinde kıl kökleri çapında minik kesikler açarak köklerin tek tek toplanmasına olanak sağlar. Greft toplama işlemi sonrasında ekim bölgesi bandajlanarak kapatılır ve 3-4 gün bandajlı kalır. Bandajın açılmasının ardından ense bölgesindeki kesikler iyileşerek kendiliğinden kapanır. Donör alandaki saçlar, diğer saçlarla eşit boyuta geldiğinde ense bölgesi eski görünümüne kavuşmuş olur. Burada belirtilmesi gerekir ki, Teknik olarak FUE yöntemi ile yapılan işlemler sonrasında dahi ense bölgesinde mikro seviyede izler kalır ancak bunlar o kadar küçüktür ki, çıplak deriye yakından bakıldığında bile fark edilmesi oldukça güçtür. 

Son yıllarda tercih edilen DHI yani kalem tekniği de, izsiz saç ekimine olanak tanır. Bunun nedeni DHI yönteminde de greft toplama aşamasının aynen FUE yönteminde olduğu gibi micromotor cihazıyla ve aynı prensiplerle gerçekleştirilmesidir. DHI yönteminin FUE yönteminden en önemli farkı ekim aşamasında, DHI yönteminin kanal açma işlemi ile greft yerleştirme işleminin choi kalemler sayesinde tek seferde gerçekleştirilebiliyor olmasıdır. 

Donör Bölgede İzsiz Ekimi


Saç ekiminde ideal donör alan, iki kulak arasına denk gelen ense bölgesidir. Bu bölgedeki saç kökleri androgenetik alopesi dökülmelerine dayanıklı bir yapıya sahiptir ve nakledildikleri alanda dökülmeleri beklenmez. Saç ekimi operasyonlarında donör bölgeden toplanan kıl kökleri kelleşmiş alana nakledilir. Bu nedenle donör bölgede yapılacak olan işlemler dikiş ya da ekim izlerine neden olabilmektedir. 

 • Operasyon FUT yöntemi ile yapıldıysa ense bölgesinde dikiş izi meydana gelir. İzsiz saç ekimi FUE  saç ekimi yöntemiyle yapılır. 

 • Ense bölgesinden özensizce toplanan kıl kökleri, daha sonrasında bu alanda estetik olmayan boşluklara neden olabilmektedir. İzsiz saç ekimi operasyonu için ense bölgesinden toplanacak kıl köklerinin dağılımına iyi karar verilmelidir. 

 • Yoğun greft nakli gerektiren ekimlerde ense bölgesinin plansız bir şekilde kullanılması bu bölgede sorunlu görüntülere ve izlere neden olur. İzsiz saç ekimlerinde yoğun greft nakli gerçekleştirilecekse 2 seans saç ekimi uygulanmalıdır. 

Ekim Alanında İzsiz Saç Ekimi


Nadiren de olsa ehil olmayan kişiler tarafından yapılan ekimlerde, saç planlamasının yanlış yapılmasından ve ekilen greft yönlerinin açılarının ya da dağılımının doğru gerçekleştirilmemesi sebebiyle izler meydana gelebilmektedir. Bunun önüne geçmek için öncelikle yapılması gereken ilk hamle, saç ekimi merkezi seçerken Sağlık Bakanlığı onaylı doktorlu ekimler tercih edilmelidir. Ekim alanında FUE ve DHI yöntemi izsiz saç ekimi için kullanılan yöntemler arasındadır. 

 • İzsiz saç ekimi için saç köklerinin dağılımı ve planlaması doğru yapılmalıdır. Saç ekimi planlamasının yanlış yapılmdığı durumlarda, saçların yoğunluklarıyla alakalı estetik olmayan izler ortaya çıkabilir. 

 • Ekim alanında izsiz saç ekimi için kanal açma işlemi oldukça önemlidir. Kıl köklerinin yerleştirileceği kanallar, doğru açı, yön ve derinlikte açılmalıdır. Yanlış açıyla ekilen saçlar doğal olmayan görünüme sebep olurken, fazla derine ekilen kıl kökleri deri üzerinde küçük sivilce gibi izlere neden olabilir. 

 

Öneriler


Saç ekimi operasyonları son 10 yılda ortaya çıkan gelişmeler sayesinde sorunsuz ve konforlu operasyonlar arasında yerini almıştır. Dikiş izi olmadan, kesik yapılmadan gerçekleştirilen, çabuk iyileşen ve doğal görünen bir saç ekimi için, operasyonun ehil kişiler tarafından doğru bir merkezde yapılması yeterlidir. 

Bunun yanı sıra yine de aklınızda durması gereken birkaç öneri

 • İzsiz saç ekimi için, günümüzde yapılıyorsa dahi FUT saç ekimi yöntemini tercih etmeyin.
 • Saç ekimi sonrası sürecin doğal ve başarılı bir saç ekimi için oldukça önemli olduğunu ve bu noktada çeşitli sorumluluklarınız olduğunu unutmayın. Doktorunuzun öneri ve tavsiyelerine harfiyen uyun. 
 • Saç ekimi merkezi seçerken Sağlık Bakanlığı onayı sorgulayın. Ruhsatlı ekim merkezlerinde bu belge gözle görülür bir yerde asılı olmalıdır. 
 • Saç ekiminin bir güzellik merkezi işlemi olmadığını yalnızca doktorlar tarafından yapılması gerektiğini unutmayın. Operasyonunuzun bir doktor tarafından gerçekleştirileceğine emin olun.