Kadınlarda Saç Ekimi

Kadınlarda saç ekimi, erkeklere göre sınırlı bir tedavi yöntemi olsa da, erkeklerde olduğu gibi donör bölgeden alınan saç köklerinin, saçsız alana nakledilmesiyle yapılır. Kadınlarda saç ekimi, yeni saç çizgisi oluşturma, saç sıklaştırma, yara-yanık sonrası izleri kapatma, veya saçkıran gibi bir hastalık sonrasında gerçekleştirilebilir. Ancak; mevcut sorun kadın tipi saç dökülmesiyse, donör bölge yetersizliğinden kadınlarda saç ekimi iyi bir seçenek olmamaktadır.

Kadınlarda saç ekiminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle dökülmenin çeşidini ve söz konusu dökülmenin nedenini analiz etmek gerekmektedir. Kadınlarda saç dökülmesi, çoğunlukla ön saç çizgisinde değişiklik olmadan, saçın üst kısmından başlayıp, geneline yayılan bir incelme şeklinde gerçekleşir. Erkeklerin aksine, kadınlar sadece başlarının üstünden değil; aynı zamanda yanlardan, arkadan ve önden de dökülebilir. Kadın tipi saç dökülmesi olarak tanımlanan bu durum, saç ekimi operasyonlarının başarısını olumsuz etkilediğinden, ekim için iyi bir seçenek değildir. Bununla birlikte kadınlar, erkeklerde olduğu gibi, saçın tepe kısmının tamamında görülen kellik de yaşayabilir. Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen bu dökülme çeşidinde ise, kadınlar donör bölge olarak sağlıklı köklere sahiptir. Ve saç ekimi için uygun bir adaydır. Ayrıca kadınlarda saç ekimi, yeni bir saç çizgisi oluşturma, yara ve yanık sonrası izleri kapatma gibi nedenlerden dolayı da yapılabilir.

Ne Zaman Yapılır?


Kadınlarda saç ekimi, dökülme kalıcı bir nedenden kaynaklanıyorsa bir tedavi yöntemi olmaktadır. Genetik yatkınlık ve androjen hormonu etkisiyle ortaya çıkan erkek tipi kellik, kadınlarda saç ekiminin en yaygın nedeni olurken, kişinin doğuştan saçının seyrek oluşu, saç çizgisinin çok geride olması veya saçın bölgesel olarak dökülmesi de kadınlarda saç ekiminin yapılma nedenleri arasında gösterilmektedir. Kadın tipi saç dökülmesi ise diffüz bir dökülme yarattığından saç ekimi için pek tercih edilen bir durum değildir.

Erkek Tipi Saç Dökülmesi

Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara oranla daha yoğun olsa da erkek tipi saç dökülmesi kadınları da etkilemektedir. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da genetik köken ve androjen hormonu etkisiyle ortaya çıkan erkek tipi saç dökülmesi, yaşla birlikte hızlanır [1]. Genler ve androjen hormonundaki artışla beraber, saçlar önce zayıflar ve incelir, ardından tamamen dökülür [2]. Kadınlarda, alın çizgisinde gerileme olmadan, sadece tepe bölgesinde dökülme şeklinde ortaya çıkar. Çeşitli medikal tedavi yöntemleriyle ilerlemesi yavaşlatılabilir; ancak engellenmesi ise pek mümkün değildir. Dolayısıyla medikal yöntemlerin yetersiz kaldığı noktada, saçların yeniden kazanılmasında kadınlar da saç ekimi yöntemine başvurmaktadır.

Saçın Doğuştan Seyrek Olması

Genlere bağlı olarak, kişinin fizyolojik yapısı gereği saçları seyrek olabilir. Görünüm olarak özellikle de kadınları daha çok etkileyen seyrek saç problemi karşısında kadınlarda saç ekimi başvurulan bir yöntem olabilmektedir. Kadınlar daha gür saçlara kavuşmak için çeşitli yollara başvurur. Nitekim; medikal ve dermokozmetik yöntemler, sorunu çözmeye yetmeyince saç ekimi, saç sıklaştırma amaçlı kullanılan cerrahi bir tedavi halini alır.

Ön Saç Çizgisinin Geride Durması

Doğuştan geride duran saç çizgisini yeniden düzeltmek de kadınlarda saç ekimi yaptırılmasının nedenlerinden biridir. Bugün geniş bir alına sahip olan kadınlar, sadece saç çizgisini düzeltmek için saç ektirmektedir. Saç ekimi operasyonu ile ense bölgesinden alınan saç kökleri alın bölgesine nakledilerek, ön bölgedeki açıklığın kapanması hedeflenmektedir. Donör bölgesi güçlü yoğun saça sahip kişiler de başarı oranı artar. 

Yara ve Yanık Sonrası

Kadınlarda saç ekimi yaralanma ve kaza gibi nedenlerden sonra deforme olan bölgeyi kapatma amaçlı da tercih edilir. Yara ve yanık bölgesi eğer bir doku kaybına uğramamışsa, saç ektirilerek estetik bir görünüm kazandırılabilir. Bunun için öncelikle saç ekimi gereken bölge analiz edilerek, saçın o bölgede tutup tutmadığı kontrol edilir. Eğer söz konusu bölge ekim yapmaya uygunsa, saç ekimi işlemi gerçekleştirilir.

Hastalık Sonrası Saçın Dökülmesi

Herhangi bir hastalık sonrası, saçlar tepkimeye girip dökülebilir. Bu gibi durumlarda saçlar kendiliğinden geçtiği gibi yürütülen tedavi sonrası da dökülme ortadan kalkar. Kimi zaman tedavilere rağmen inatçı dökülmelerle karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda ise kadınlarda saç ekimi başvurulan yöntemler arasındaki yerini alır. Bu inatçı dökülmelerden biri saçkıran, diğeri de halk arasındaki adıyla saç koparma hastalığı gösterilebilir. Uygulanan tüm tedavilere rağmen doktor izni göz önünde bulundurulduktan sonra bu bölgelere de ekim yaptırılabilir.

Saçkıran

Saçın ve vücuttaki kılların yuvarlak bir şekilde dökülmesiyle sonuçlanan ve bir kıl hastalığı olan saçkıran, bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir dökülmedir [3]. Kesin bir tedavi yöntemi bulunmasa da, sıklıkla bağışıklık sistemini destekleyici ilaçlar verilir. Çoğunlukla zaman içerisinde kendiliğinden geçmesi beklenir. Ancak denenen tüm tedavi yöntemlerine rağmen uzun süre geçmeyen vakalarda, saç ekimi son düşünülen bir tedavi yöntemi olsa da başvurulabilir. Çok fazla çalışma bulunmasa da saçkıran bölgesine ekim yapıldığına dair bir takım çalışmalar mevcuttur. Bu arada önemli olan saçkıran bölgesinin doktor tarafından herhangi bir şekilde iyileşmeyeceğine karar verilmesidir. Saçkıran tedavisi devam eden kişilere kesinlik saç ekimi yapılmamalıdır.

Saç Koparma

Trikotilomani olarak tanımlanan saç koparma hastalığı, kişini saçlarını, kirpiklerini çekerek koparmasıdır. Travmatik nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilen koparma eylemi, psikolojik tedavi süreciyle iyileşmektedir. Ancak kimi zaman çok nadir olsa da saç koparma hastalığı sonrası saçlar, yeniden çıkamayabilir. Böylesi durumlarda saçların kadınlar için önemi düşünüldüğünde, kadınlarda saç ekimi ilk tercih olabilmektedir.  Tıpkı saçkıran hastalığında olduğu gibi doktorun saç ekimi yapılmasına onay vermesi gerekir.

Çok nadir olsa da bazen bilinçsiz kullanılan kozmetik ürünler ve ilaçlar sonrası kalıcı dökülme yaşanması durumunda da ekim tercih edilebilir.

Nasıl Yapılır?


Kadınlarda saç ekimi, erkeklerde olduğu gibi ekim bölgesine uygulanan lokal anestezi sonrası sağlıklı saç köklerinin alınıp, saçsız alana taşınmasıyla yapılır. FUE yönteminin uygulandığı saç ekimi, kadınlarda da normal saç ekimi prosedürü ile gerçekleştirilir.

1.Hazırlık

Hazırlık aşaması kişinin saç ekimi için uygun olup olmadığının tespit edildiği ilk basamaktır. Önce, saç analizi yapılarak kişinin dökülme çeşidi, tipi ve seviyesi belirlenir, sonra kan testi yapılarak sistematik olarak kişinin uygunluğu ölçülür. Kişi, kolestrolden, şekere, kanın pıhtılaşma hızından, HİV virüsüne, Hepatit B ve C’ye kadar geniş tetkiklerden geçer [4]. Gerekli analizler ve tetkikler sonrası kişinin saç ekimi yaptırmasında bir engel bulunmamasıyla operasyon için gün belirlenir. HİV, Hepatit B ve C virüsü bulunan kişilerde saç ekimi yapılmaz. Kalp, şeker, kolestrol gibi hastalıklarda ise saç ekimi için doktor izni istenir.

2.Planlama

Operasyon günü, ekim işlemine geçmeden önce ilk olarak kişinin saç ekimi planlaması yapılır. Ekim bölgesi için ne kadar greft gerektiği, donör bölgeden ne kadar greft elde edileceği hesaplanır. Hesaplama işlemi tamamlandıktan sonra saç köklerinin rahat çıkarılması ekilmesi için saçlar tıraş edilir. Akabinde, hastanın yüz şekli, isteği ve elde edilmesi planlanan saç kökleri göz önünde bulundurularak, alın çizgisi belirlenir. Planlama aşaması da tamamlandıktan sonra kişi artık operasyon için hazırdır.

3. Operasyon

Kadınlarda saç ekimi işleminin en merak edilen süreci operasyon aşaması olmaktadır. Normal saç ekimi sürecinde olduğu gibi kadınlarda da aynı teknik kullanılır ve aynı süreç takip edilir.

  Anestezi

Saç ekimi operasyonun ağrısız ve acısız bir şekilde gerçekleştirilmesi, anestezi ile mümkündür [5]. Anestezi, ekim işlemine başlamadan yaklaşık 20 dakika önce uygulanır. Saç ekimi operasyonlarında lokal anestezi uygulandığından kişinin bilinci etkilenmeden işlem gerçekleştirilir. İşlem sırasında anestezinin enjekte edildiği sırada küçük bir yanma hissedilebilir. Bu kokulacak düzeyde bir ağrı değildir ve saniyeler içerisinde etkisini yitirir. Kişinin iğne korkusu veya operasyon korkusunun nüksettiği durumlarda ise anesteziden önce sedasyon ve jet enjektör kullanılarak kişi bayıltılır. Böylece kişi herhangi bir korku yaşamadan ekim süreci geçirir.

  Greftlerin Çıkarılması

Kadınlarda saç ekimi için greftler donör bölgeden FUE yöntemi kullanılarak çıkarılır. Çok ince uçlu aletler yardımıyla saç kökleri önce gevşetilir, sonra cımbızı andıran penset aletiyle teker teker toplanır. Kökler toplandıktan sonra, bölge bandajlanır. Kökleri gevşetmeye yarayan aletler, saç tellerinin kalınlığına ve inceliğine göre farklı uçlara sahiptir ve hangi ucun kullanılacağı köklere göre belirlenir. Toplanan greftin sayısına göre operasyon süresi değişiklik gösterse de yaklaşık, greft çıkarma işlemi 2 ilâ 4 saat arasında sürer.

  Kanalların Açılması

Kanal açma saç ekimi sürecinin en önemli aşamasıdır. Saç ekiminde doğallığı etkileyen en önemli husus olan kanal açma, toplanan saç kökleriyle eşit bir şekilde açılır. Kanallar açılırken, doğal olmayan bir sonuca ulaşmamak adına uygun açı, yön ve derinlik göz önünde bulundurulur.

  Köklerin Yerleştirilmesi

Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda saç ekimi aşamasının son basamağı toplanan greftlerin, açılan yuvalarına yerleştirilmesidir. Kökler yerleştirilirken, tekli kökler öne, çoklu kökler ise genellikle tepe ve arka kısımlara yerleştirilir. 

Kadın Tipi Dökülmelerde Saç Ekimi

Kadın tipi saç dökülmesi, genetik yatkınlığın dışında, androjen ve menopoz hormonu etkisiyle, saçların tamamının seyrekleşmesi şeklinde ortaya çıkar. Saçın tamamının androjen hormonundan etkilenip, seyrekleşmesi ekim için donör bölgenin yetersiz kalmasına neden olur. Donör bölge de dahil saçlı derisinin tümü hormondan etkilendiğinden, seyrekleşen yerlere saç taşıma girişimi kadın tipi saç dökülmesinde başarılı olamamaktadır. Erkeklerde olduğu gibi saç köklerinin toplanabileceği sağlıklı donör bölge kadın tipi saç dökülmesinde elde edilememektedir. Ekim için sağlıklı ve kalın saç kökü bulunamayacağından dolayı da ekim yapılamaz. Saç ekiminin temeli donör bölge bölgeden toplanan saç köklerinin saçsız alana taşınmasına dayandığından, kadın tipi dökülme ekim için uygun değildir. Dolayısıyla kadınlarda saç ekimi, yapılıp yapılamaması saç dökülme şekline ve nedenine bağlıdır.

Kadınlarda Saç Ekimi Ne Kadar Başarılı?

Kadınlarda saç ekimi başarısı, her ekim başarısında gözlemlendiği gibi kişinin donör bölge yoğunluğuna, dökülme tipine, saç yapısına, doktorun tecrübesine bağlıdır. Donör bölge sıkıntısı yaşanmadığı sürece kadınlarda saç ekimi başarısı oldukça yüksektir. Saçın tümüne yayılmış bir dökülme çeşidinden bahsedilmiyorsa, kadınlarda saç ekimi kalıcı dökülmelerde etkin tedavi yöntemi olmayı sürdürmektedir.

Kadınlarda Traşsız Saç Ekimi Mümkün Müdür?

Kadınlarda saç ekimi operasyonlarının önemli handikaplarından biri de tıraştır. Saç, kadınlar için önemli bir aksesuar olduğundan, saç ektirmek isteyen kadınlar genellikle saçlarının tıraşlanacağını duyduktan sonra vaz geçer. Saç köklerinin daha rahat çıkarılması ve yerleştirilmesi için yapılan tıraşlama işlemi istenmiyorsa, traşsız saç ekimi yapılabilir. Sadece donör bölgenin tıraşlanması şeklinde gerçekleştirildiği gibi tamamen tıraşsız bir ekim de mümkündür. Dolayısıyla kadınlarda traşsız saç ekimi de mümkündür. Tabi traşsız saç ekimi mümkün olsa da ekim doktorunun önerisi de göz ardı edilmemelidir.

Traşsız Saç Ekiminin Avantajları Ve Dezavantajları
Saçlarının tamamem kesilmesini  istemeyen kişilerin, daha çok da kadınların tercihi olan tıraşsız ekim hakkında ayrıntılı bilgiye ”Tıraşsız Saç Ekimi” başlıklı makaleden erişebilirsiniz.

Erkekler ve Kadınlar Arasındaki Saç Ekimi Farkları

  • Kadınlar erkeklere oranla daha çok uzun saç kullandıkları için donör bölge rahat kapanır.
  • Kadın tipi saç dökülmesi dışında ekim için kullanılacak donör bölge erkeklere oranla daha geniş bir alana sahiptir.
  • Kadınlarda saç ekimi işleminde ense bölgesi dışında vücudun diğer bölgeleri donör alan için uygun değildir. Erkekler bu anlamda daha avantajlıdır, ense bölgesi dışında saç ve vücut kılları da donör bölge olarak kullanılabilir.
Kaynakça

[1] İnci Mevlitoğlu – Seda Doğan, ''Erkek Tipi Saç Dökülmesinde Tedavi'', Türkiye Klinikleri J Dermatol, Sayı 6 (4), s: 23-24, 2013.

[2] Dr. Didem Didar Balcı, ''Androgentik Alopesi'', Türkiye Klinikleri J Dermatol, Sayı 3 (4), s: 17, 2010.

[3] Şükrü Balevi, ''Alopesi Areata'', Journal of İnternal Medical Sciences, Sayı 2 (31), s: 15, 2006.

[4] Erol Koç ve Diğerleri, ''Saç Ekimi Cerrahisine Giriş, Genel Bilgiler'', Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, Sayı 3 (4), s: 1, 2010.

[5] Robert H. ve diğeri, ''Microprocessor‐Controlled Local Anesthesia Versus the Conventional Syringe Technique in Hair Transplantation'', Dermatologic Surgery, Sayı 6, s:463, 2002.