HairSix Visyon, Misyon ve Değerlerimiz

HAIRSIX KALİTE POLİTİKASI VE KURUMSAL DEĞERLER 2019 /4

KURUMSAL DEĞERLER 

1.MİSYONUMUZ

2.VİZYONUMUZ

3.DEĞERLERİMİZ

4.ETİK YAKLAŞIMIMIZ

Hairsix Sağlık Grubu olarak, her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da gizliliğinizin, güvenliğinizin ve kişisel bilgilerinizin korunmasının ne denli önemli olduğunun farkındayız ve bu konuda üzerimize düşeni gerçekleştirmeye azami gayret gösteriyoruz.

İnternet sitemizde gezinirken, gönül rahatlığı ile hareket etmeniz bizim için oldukça önemli. Bu nedenle diğer tüm çalışma alanlarımızda olduğu gibi, internet alanında da çalışmalarımız sizin daha güvenli, daha rahat ve daha huzurlu hizmet alabilmeniz için gerçekleştiriyoruz.

1. Misyonumuz

 

HairSix Saç Ekim Merkezi, mesleki etik ve ahlak kurallarından ödün vermeden, deontolojik ilkelerle hareket eden,  hasta ve çalışan memnuniyetini kurum menfaatinin önünde tutan, yeni teknikleri ve tedavi yöntemlerini takip ederek, çağa uygun hizmet veren, uluslararası kalite standartlarıyla bütünleşik hareket edip, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen, eğitimli ve deneyimli kadrosuyla standartlarını daima maksimal seviyelere taşımayı amaçlayan yenilikçi bir ekim merkezidir.

İnsanı odağına koyan Hairsix,  kurulduğu günden bu yana çalışanlarının ve hastalarının memnuniyetleri doğrultunda kendini şekillendirmiş, mutluluğun ve güven duygusunun çalışma ortamından yayıldığına inanmış ve başarısını bu anlayış üzerinden inşa etmiştir.

2. Vizyonumuz

 

Güncel tıbbî yaklaşımları takip ederek; din, dil, ırk, renk, sınıf, etnik köken, cinsiyet ayrımı gözetmeden hastalar için uygun koşulları yaratan, bilimsellikten, kaliteden ve dürüstlükten ödün vermeden sunduğu hizmetlerle fark yaratan, çalışmalarını akademik ortama da taşıyan, sağlık turizminde bulunduğu ülkede referans alınan, saç gürleştirme, saç dökülmesi, saç ekimi ve saç ekim teknikleri konusunda söz sahibi olan öncü ve örnek bir ekim merkezi olmak. 

HairSix olarak, küresel bir marka olmanın tek yolunun, multidisipliner ve ussal bir çizgide ilerlemek olduğuna inanıyor ve bu yolu inovasyonla daha uzağa taşımayı hedefliyoruz.

3. Değerlerimiz

 ■  Dürüstlük

Mutlak önceliklerimizden biri dürüstlüktür. Söylediklerimiz ile yaptıklarımızın uyumlu olması, kurum kültürümüzün önceliğidir ve kurum olarak koşulsuz uyuyoruz.

 ■  Güven

Ahlaki değerlerimiz ve sorumluluk anlayışımız gereği operasyon öncesinden başlayarak, hastamız ve hasta yakınımızla yakın ilişkiler kurup, ihtiyaçlarına ve problemlerine ilişkin doğru tespitler için çalışır, onlarla güvene dayalı bir ilişki kurarız.

 ■  İnovasyon

Teknolojinin ve bilginin sürekli geliştiğinin, yenilendiğinin farkındayız ve öğrenilecek şeylerin sınırsız olduğunu kabul ediyoruz.

 ■  Adanmışlık

Doğru bilgiyi sunmak ve yönlendirmek için sürekli araştırıyor, analiz ediyor ve elde edilen bilgiyi paylaşıyoruz.

 ■  Duyarlılık

Toplumun bir bireyi olarak, içerisinde yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumaya özen gösteriyoruz. Kurum olarak atıklarımızı kontrol altında tutup, havanın, suyun ve toprağın kirlenmemesi için tedbirler alıyoruz.

 ■   Destekleyicilik

Saç ve saç ekimi konusunda sağlık sektörüne yön vermeyi amaçlayan çalışmaları ve araştırmaları desteklemek ve kaynak talebinde bulunan araştırmacılara  teşvik sağlıyoruz.

 ■  Şeffaflık

Uzman kadromuzla hizmetimizi daha iyi yerlere taşımak için statüsü ne olursa olsun, alınan karar ve uygulanan eylemlerde hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesini benimsiyoruz.

 ■  Ulaşabilirlik

Düşünceleriniz bizim için çok kıymetli, kendimizi geliştirebilmemiz için her türlü eleştiri, fikir ve yoruma açığız. Daha iyi bir hizmet sunabilmek için tüm şikayet ve önerileri tarafsız bir şekilde değerlendiriyoruz.

 ■  Eşitlik

Menfaat ve çıkar gözetmeksizin herkese eşit mesafede duruyoruz.

 ■  Hasta memnuniyeti

Hastalarımızın memnuniyeti ve bu memnuniyetin devamlılığı bizim birinci önceliğimizdir. Bu bağı her zaman sürdürmek ve korumak için hasta ihtiyaçlarını anlıyor ve ihtiyaçlarına çözüm sunup, sorunlarını sahipleniyoruz.  Yaptığımız operasyonlarda aldığımız en güzel geri dönüşün hasta mutluluğu olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

 ■  Takım Ruhu

Çalışanlarımızın beklentilerine karşılık vererek, onların mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlıyoruz. Kurum gücünün, takım ruhundan ve ekip çalışmasından geldiğini biliyor ve her konuda ekibimizi destekliyoruz. Çünkü biz en iyi ulaştırmak için angaje edecek, harekete geçirecek coşkuya sahibiz.

3. Etik Yaklaşımımız

İşimizi etik kurallar çerçevesinde yapmak, temel sorumluluğumuzdur. Hipokrat yeminine bağlı kalarak, mesleki standartlara ve yasalara uygun bir çerçevede, kişilik haklarına saygı zemininde hareket ederek, tüm faaliyet ve yükümlülüklerini etik ve yasal değerlere uygun bir şekilde yürütürüz. 

 

  • Dürüstlüğü, saygıyı ve şeffaflığı prensip haline getirmek.
  • Yasal olmayan her türlü davranıştan sakınmak,
  • Hastalara eşit hizmet sunmak ve ayrımcı tutumlardan kaçınmak,
  • Rakip çıkarlarına karşı adil davranmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli ortamı sağlamak,
  • Doğru bilgi ilkesine bağlı kalmak,
  • Çağdaşlık ve yenilikten ödün vermemek,
  • Hasta haklarını korumak,
  • Kayıt dışı istihdama karşı çıkmak.

Hairsix Sağlık Grubu olarak, hasta haklarına dair bilgilendirmeyi bir sosyal sorumluluk olarak görüyor ve önemsiyoruz…

Hasta hakları, temel olarak insan hak ve değerlerinin sağlık temelli hizmetlere uygulanmasını ifade etmektedir. Hastanın kendi haklarını bilmesi onun, hatalı işleyen bir sağlık sisteminde yanlış yönlendirmelere maruz kalmasını engellemektedir.

Sizlerde hasta haklarını okuyarak bu konuda bilgilenebilirsiniz…

 

Saç Ekimi İçin Doğru Yerdesiniz!

oPERASYON SONRASI 7/24 Danışma servİSİ – KİŞİYE ÖZEL DANIŞMAN 

+90 543 546 96 56

info@hairsix.com.tr

randevu@hairsix.com.tr

HairSix Saç Ekimi

Evliya Çelebi Mah.
Sadi Konuralp Cad.
IKSV Vakfı No: 5 / 2
Beyoğlu / İstanbul