Mikro FUE, donör bölgedeki saç köklerinin minik uçlu mikromotor aracılığıyla, saçlı deriden gevşetilerek   çıkarılmasıdır. 0,6 ile 0,9 mm çapındaki uçların, deride çok minik daireler açarak, saç kökünü onu çevreleyen dokudan ayırmasına dayanır. Operasyonda kullanılan mikromotor ve mikromotora ait uçların mikro alanda çalışabilmesi nedeniyle de mikro fue adını almıştır. Mikro FUE her ne kadar bir teknik olarak anılsa da, aslında manuel FUE’nin geliştirilmiş halidir ve günümüzde saç ekimi operasyonlarında yaygın olarak kullanılan FUE Tekniğinin kendisidir.

Mikro FUE ile Mikro Ekim

FUE Saç Ekimi Yöntemi’nin keşfi ile birlikte; saç ekimi operasyonlarında neşter ve dikiş kullanımı ortadan kalkmış, beraberinde birçok yeni adımın atılmasına da ön ayak olmuştur. Saç köklerinin donör bölgeden teker teker alınmasının yolunu açan FUE Yöntemi, saç ekimi cerrahı Dr. Kouremada Zioga’nın mikro fue saç ekimi yöntemiyle daha da ilerlemiştir. Zioga, saç köklerinin medikal mikroskop altında minik çaplı uçlarla (punch) alınmasını sağlayarak, FUE’ye daha işlevli bir dokunuş kazandırmıştır. Mikro Fue Saç Ekimi Yöntemi’nin artılarından birisi de; greft toplama işleminde kullanılan uçların çok küçük olması, donör bölgeye yapılan müdahaleyi minimalize ederek, travmaları minimuma indirgemesidir.

Mikro FUE ile Greftlerin Toplanması

FUE’de olduğu gibi Mikro FUE’de de greftler lokal anestezi altında çıkarılır ve etrafındaki dokudan ayrıştılırıldıktan sonra saçsız bölgede açılan kanallara yerleştirilir. Greft çıkarma işlemi, mikro punç adı verilen 0,6-0,9 mm çapındaki uçların, donör bölgedeki saç kökleri etrafında minik kesilerek oluşturup, onu dokusundan ayırmasıyla gerçekleştirir [1].  Köklerin dokusundan ayrılmasını sağlayan bu uçlar ise doktor tercihine bağlı olarak manuel ya da mikromotor isimli cihazlara takılarak kullanılır.

Greftler çıkarılırken, tekli veya nadiren çiftli olanlar daha küçük uçlarla, dört veya daha fazla saç köküne sahip greftler ise kısmen daha büyük uçlu punçlar ile toplanır. 

Saç kökleri etrafında minik kesiler oluşturulduktan sonra ise gevşeyen saç kökleri, penset isimli cihaz yardımıyla teker teker çıkarılır ve serum içeren saklama kaplarına içerisine yerleştirilir. Saçsız alanda kanal açılana kadar salin serumu içerisinde bekleyen kök, böylece canlılığını korumuş olmaktadır.

Mikro FUE Greftlerin Ekimi

Mikro Fue saç ekiminde, mikro uçlar ile donör bölgeden alınan saç kökleri, yerleştirme sırasında saç yoğunluğuna ve çıkış açılarına göre yerleştirilir. Dolayısıyla ekim operasyonlarında çıkarılan saç kökleri yerleştirilirken, şu sıralama göz önünde
bulundurulur.

  • Tekli veya nadiren çiftli greftler ön bölgelere, daha çok ön saç çizgisi hattı üzerine yerleştirilir,
  • Üçlü veya dörtlü greftler saçın orta bölgelerine yerleştirilir,
  • Dörtten daha fazla saç köküne sahip greftler ise saçsız bölgenin üst bölgelerine yerleştirilir.

Mikro FUE Avantajları

Mikro Fue, saç ekiminde birçok avantajın yolunu açmayı başarmıştır. Saç ekiminde doğal bir görünüm elde edilmesini kolaylaştırmış, daha yoğun bir ekim gerçekleştirilmesinin de zeminini oluşturmuştur [1]. Sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda ise saç ekimi operasyonlarında başarı faktörünü artırmada büyük bir sıçrama yarattığı söylenebilir [2].

Mikro FUE’nin avantajları şöyle sıralanabilir:

  1. Maksimum yoğunluk,
  2. Doğal sonuçlar,
  3. Minimal travma,
  4. Hızlı iyileşme.

1.Maksimum Yoğunluk

Donör bölgeden çıkarılan saç kökleri, ince uçlu punçlar aracılığıyla çıkarıldığından, saç kökü daha az zarara uğruyor ve hayatta kalma oranı yükseliyor. Saçın hayatta kalma oranı yükseldiğinden dolayı da ekim sonrası, saçlarda maksimum yoğunluk daha kolay elde ediliyor [3]. Bu nedenle bir seans istenilen yoğunluğun kazanılmasında yeterli gelebiliyor. Dolayısıyla saçın hayatta kalma oranı, büyüme başarısını net bir şekilde etkilemektedir.

Daha dar alanlarda yoğun saç ekimi yapılmasına imkân tanıyan tekniklerden biri de DHI Saç Ekimidir.

2.Doğal Sonuçlar

Saç köklerinin hayatta kalma oranına bağlı olarak elde edilen maksimum yoğunluk, aynı zamanda saç ekimi operasyonlarında doğal bir sonuç elde edilmesini de sağlamıştır. Saç ekimi sonrası, ekilen saçların her birinin herhangi bir kayıp yaşamadan çıkması, kişinin doğal bir görünüm kazanmasında etkili olabilmektedir.

3.Minimal Travma

Mikro Fue saç ekimi ile saç kökleri 0.6-0.9 mm çapında özel punçlar aracılığıyla çıkarıldığından, donör alanda travma neredeyse sıfırdır. Yani, kullanılan punçlar mikro düzeyde olduğundan donör bölgede travma oldukça minimal seviyelerdedir.  Geniş kesiler oluşturulmadığı için mikro FUE ile enfeksiyon riski de önemli ölçüde azalmıştır.

4.Hızlı İyileşme

İnce uçlu punçlar, donör alanda daha az travma yaşanmasına neden olduğundan, mikro FUE ile iyileşme daha hızlı gerçekleşmektedir. Saç kökünün çapına uygun uçlar kullanıldığından, donör bölgenin iyileşmesi kısa sürede tamamlanır.

Mikro FUE Saç Ekim Fiyatları

Saç ekiminde fiyatı belirleyen tek bir unsurdan bahsetmek pek mümkün değil. Doktor tecrübesi, dökülme seviyesi, kullanılan teknik ve ekilen saç kökü sayısı fiyatı belirleyen ilk unsurlar gibi görünse de, kliniğin bulunduğu şehir, çalıştırdığı personel sayısı gibi unsurlarda fiyatı belirler. Güncel saç ekimi fiyatları makalemizde de bahsettiğimiz gibi, saç ekimi fiyatlarını etkileyen birden fazla faktör vardır.

Mikro FUE Sapphire Nedir?

Mikro FUE ile ilgili merak edilen süreçlerden biri de sapphire uçlarla gerçekleştirilen ekimdir. Mikro FUE Sapphire, ekim süreci boyunca gerek saç kökleri toplanırken gerekse de kanallar açılıp, yerleştirilirken kullanılan aletlerin hepsinin sapphire (safir) madeninden yapıldığını ifade eder. Değerli bir taş olan sapphire, tıpkı altın gibi cilde uyumlu bir maden olması, onun saç ekiminde kullanılmasına da neden olmuştur. Kabuklanmayı minimal düzeyde tuttuğu, iyileşmeyi de hızlandırdığı öne sürülmektedir. Fiyat olarak ise sapphire uç kullanılan operasyonlar çelik uç kullanılan uygulamalardan biraz daha yüksektir.

  

Kaynakça

 

[1] Thomy Kouremada, ‘’İntroducing The Mikro-FUE and the Unshaven U-FUE (Undetectable), Hair Ther Transplant, Sayı 4, s:113, 2013.

[2] JP Carlos, ‘’The Evolution Of The Graft: The Maturation Of Medical Specialty’’, Cosmetic Dermatology, Sayı 23, s:33-36, 2010.

[3] Aman Dua ve Kapil Dua, ‘’Follicular Unit Extraction Hair Transplant’’, J Cutaneous Aesthetic Surgery, Sayı 3, s:79-81i 2010.