Mikromotor FUE saç ekimi, saç köklerinin donör bölgeden mikromotor yardımıyla otomatik çıkarılmasıdır. Saç köklerinin gevşetilmesi için kullanılan piyasemenin otomatik dönmesini sağlayan motor, FUE tekniğiyle gerçekleştirilen ekimin de hızlanmasına yarayan bir greft çıkarma aletidir. Otomatik FUE olarak da tanımlanan mikromotor FUE, bugün ekim operasyonlarında oldukça sık tercih edilmektedir.

Saç Ekimi Hakkında Soru İstiyorum

Dökülmeye dirençli saç köklerinin, saçsız alana nakledilmesine dayanan saç ekimi operasyonları,  bugün FUE yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bir greft çıkarma yöntemi olan FUE ise, saçsız alana nakledilen saç köklerini manuel, motor veya robot aracılığıyla elde eder. Köklerin manuel olarak çıkarılması, FUE’nin ilk kullanıldığı yıllar tercih edilen bir yoldu. Teknolojik yenilikler, köklerin daha hızlı toplanmasına imkan sunmaya başlayınca, FUE ile elde edilen greftler yerini mikromotor ve robotlara bıraktı. Robotlar tarafından toplanan kökler, biraz daha maliyetli olunca, hastalar ve doktorlar ekim operasyonlarında mikromotoru yaygın bir şekilde tercih etmeye başladı. Ekim işlemlerinin hızlanmasına imkân sunan mikromotor, tecrübeli eller dışında kullanıldığında ise, donör bölgede yaralanmalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle ekim operasyonlarının sağlık bakanlığı onaylı kliniklerde ve hekim diploması olan kişiler tarafından yapılması büyük önem arz etmektedir.

Mikromotor Nedir?

Mikromotor, medikal bir alettir. Küçük boyutlara sahip olduğu için mikro isimini almıştır. Saç ekimi uygulamalarının yanı sıra; dental alanda da tercih edilir. Dolgu öncesi, dişteki çürük dokuyu temizlemek için kullanılan mikromotor, saç ekimi operasyonlarında ise; saç köklerinin çıkarılması için kullanılır. Elektirikli olan bu cihaz, ayarlanabilir özelliği sayesinde farklı hızlarda dönebilme özelliğine de sahiptir.

Greftler Mikromotor FUE İle Nasıl Çıkarılır?

Donör bölgeden greftler çıkarılmadan önce ekim bölgesi tıraşlanır, ardından da lokal anestezi ile uyuşturulur. FUE yönteminde saç kökleri punç adı verilen mikro iğneler kullanılarak elde edildiğinden [1], mikromotorla gerçekleştirilen greft çıkarma işleminde de punçlar kullanılır. Mikromotor cihazına yerleştirilen 0.8-0.9 mm çapındaki punçlar kılın yönüne ve açısına uygun konumlandırıldıktan sonra, saçlı deriye batırılır ve çekilir.  Punçlar sayesinde kökün etrafı silindirik bir şekilde kesilerek, gevşetilir. Saç kökü gevşetildikten sonra da mikropen-set isimli cımbız yardımıyla greftler çıkarılır ve solüsyonda bekletilir. Kullanılan punçlar, motor yardımı ile otomatik olarak gevşetilirken, aynı zamanda saçın yapısına göre farklı uçlarla değiştirilebilir [2].

Punçların mikromotor cihazına yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen saç ekim işlemleri mikromotor fue ya da motor fue olarak da anılmaktadır.
Tek kullanımlık olan bu punçların dokuya zarar vermemesi için keskin olması ise ayrıca önemli bir noktadır.

Mikromotor FUE Tekniğinin Sağladığı Avantajlar

Saç ekimi, 1990’lı yılların Foliküler Ünite Nakli’nden (FUT), Foliküler Ünite Ektraksiyonu’na (FUE) kadar uzun bir yoldan geçti. FUE’nin ortaya çıkmasıyla, donör bölgede iz tarih olurken, ekim sonrası oluşan ağrılar da neredeyse sıfıra düştü. FUE aynı zamanda saç köklerinin teker teker elde edilmesin de yolunu açtı.

Mikromotorun FUE’ye eklenmesi ise saç ekimine adeta bir devrim niteliği kazandırdı. Mikromotor FUE tekniğinin sağladığı avantajları ise şu şekilde sıralamak mümkün.

Ekim Süresinde Kısalma

Mikromotorun saç ekimi operasyonlarında sağladığı en büyük avantaj; ekim sürecini hızlandırarak, operasyon süresine sağladığı katkı olmuştur [3]. Mikromotor kullanılmadan önce greftler, manuel olarak çıkarıldığından saç ekimi operasyonları daha uzun sürüyordu. Saç köklerinin motor aracılığıyla gevşetilmesi, ekim operasyonlarının daha kısa sürmesini, dolayısıyla doktor ve hasta için ekimin daha konforlu olmasını sağlamıştır. Mikromotor fue tekniği ile gerçekleştirilen greft çıkarma işlemi ise yaklaşık 2-4 saat içerisinde tamamlanmaktadır.

Kök Sayısında Artma

Mikromotor fue tekniği, ekim sürecinin kısalmasına neden olurken, aynı zamanda çıkarılan kök sayısında da artışı sağlamıştır. Donör bölgeden daha çok saç kökü toplandığından, mikromotor fue ile saçsız alana ekilen saç kökü sayısında da artışa geçilmiştir.  Örnek vermek gerekirse; manelpunç kullanılan bir ekim operasyonunda 1000 greft toplanılıyorsa, mikromotor fue tekniği ile gerçekleştirilen operasyonlarda 3000 greft toplamak mümkün hale gelmiştir. 2005-2014 yılları arasında toplam 1000 hastaya uygulanan saç ekimi operasyonları da bunu kanıtlamış durumdadır. Aynı süre kullanılarak 1000 kişi üzerinde yapılan araştırmada manuel punç kullanılarak yapılan operasyonlarda yaklaşık 1000 ile 2000 greft nakledilirken, mikromotorun kullanıldığı operasyonlarda, yaklaşık 2500 greft nakledilmiştir [4].

Dezavantajlar

Mikromotor fue tekniği, ekim operasyonlarının süresini kısaltıp, yoğun saç kökü çıkarılmasına imkan tanısa da bir takım dezavantajları da içinde barındırır. Mikromotor, kök alımı sırasında ısı ve titreşim ürettiğinden saç köklerinin travma yaşamasına neden olabilir. Cilt yaralanması ya da donör bölgenin zarar görmesi şeklinde farklı riskli durumlarla da karşılaşılabilir.
Mikromotor fue tekniğinin dezavantajlarından biri de makinenin maliyeti ve doktorun öğrenme sürecidir [5].

Mikromotor ile gerçekleştirilen saç ekim operasyonları aksi bir sonuçla karşılaşmamak adına, ekim operasyonları sağlık bakanlığı onaylı merkezler veya hastanelerde, doktorlar tarafından yapılmalıdır.

Kaynakça

[1] Serdar Görkem, ‘’Saç Replasman Cerrahisinde Saç Transplantasyonuna Genel Bakış’’, Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, Sayı 1 (4), s:47, 2008.

[2] Aman Dua ve Kapil Dua, ‘’Follicular Unit Extraction Hair Transplant’’,  J Cutan Aesthet Surg. Sayı 3 (2), s:76-81, 2010.

[3-5] Oğuz Kayıran ve Ercan Cihandide, ‘’Evolution of hair transplantation’’, Plastic and Aesthetic Researc, Sayı 5 (9), s:6, 2017.

[4] Safvet Ors ve Diğerleri, ‘’ Follicular Unit Extraction Hair Transplantation with Micromotor: Eight Years Experience’’, Aesthetic Plastic Surgery, Sayı 4, s:589-596, 2015.

Sigara kullanımı saç ekimini ne boyutta etkiler?

Sigara Kullanımı ve Saç Ekiminin İlişkisi Zaman geçtikçe, sigara içmek solunum sistemini nefes alma yeteneğini engelleme noktasına kadar etkilemektedir. Akciğer, mesane ve gırtlak kanseri için ise...

Saç Ekimi Öncesi Hasta Rehberi

Saç Ekimi Öncesi Tam Rehber Saç ekimi öncesi süreç, saç ekimi kararı alınmasından operasyon öncesi hazırlıklara ve başarılı bir saç ekimi operasyonu için dikkat edilmesi gereken önemli kuralları...

Saç Klonlama

Saç Klonlama

Saç klonlama, donör bölgeden bir ya da birkaç tane greftin çıkarıp, eşeysiz üreme yoluyla (organizmanın kendi genleriyle yeni bir canlı üretmesi) çoğaltılıp, standart ekim yöntemleri kullanılarak saçsız alana yerleştirilmesiyle yapılır.

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç ekimi fiyatları ne kadar? Şuan saç ekimi merkezlerinde ₺ 5.000 ile ₺ 30.000 (TL) arasında değişen saç ekim fiyatları görmek mümkündür çünkü saç ekim ücretleri öznel ve değişken faktörlere...

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

Dhi (Direct Hair İmplant) saç ekimi uygulamasında temelde FUE tekniğinin ana hatları izlense de, FUE tekniğinden farklı bir süreç üzerinden gidildiğini belirtmek gerekmektedir. Dhi ile gerçekleştirilen saç ekimi uygulamasında aynı süreç kanal açma işlemi yapılmadan gerçekleştirilir.

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç ekimi operasyonu, saç köklerinin belirlenen donör bölgeden tek tek alınarak, seyrelmiş alanlara nakledilmesi/ekilmesi işlemidir. Yaklaşık 5-6 saat süren operasyon süresinde hastanın ağrı ya da...