Norwood ölçeği, androgenetik alopesinin şiddetinin klinik olarak değerlendirilmesinde kullanılan bir standarttır. 

1950’li yıllarda erkeklerin androgenetik alopesi seviyelerinin sınıflandırılması için hazırlanmıştır ve norwood ölçeği o dönemden bu döneme doktor, trikolojist veya araştırmacılar için saç dökülmesi evrelerinin sınıflandırılması adına önemli bir araç olmuştur. 

İlk dönem yalnızca erkekler için hazırlanan Norwood ölçeği daha sonraları farklı araştırmalarla geliştirilerek Hamilton Ölçeği, Ludwig Ölçeği gibi farklı sınıflandırmalar için de öncü olmuştur. 

Sizde norwood ölçeği tablosunu inceleyerek, kendi saçlarınızdaki seyrelmenin hangi aşamada olduğunu öğrenebilir, gelecekteki aşamaları ve süreçleri inceleyebilirsiniz. 

 

Nedir?


Norwood Ölçeği, genetik kaynaklı androgenetik alopesilerde, saç dökülme seviyesinin anlaşılması ve sınıflandırılması amacıyla, 1951 yılında Dr. O’Tar Norwood tarafından hazırlanmış bir tablodur. Norwood ölçeği, AGA (Androgenetik alopesi) şiddetinin sınıflandırılmasının yanı sıra koroner arter hastalığı ve prostat kanseri arasındaki ilişki gibi mühim değerlendirmeler içinde kullanılmıştır.

AGA şiddeti ve ilaç etkinliği HNS tarafından tekrar tekrar değerlendirilmiştir. HNS, kellik ile koroner arter hastalığı ve prostat kanseri arasındaki ilişki kadar önemli konuları değerlendirmek için kullanılmıştır.

Norwood ölçeği o günden bu güne bazı değişiklikler yaşamış olsa da bugün hala geçerliliğini korumaktadır.

Norwood ölçeği, erkek tipi kelleşme yaşayan bir kişinin saçlarının dökülme seviyesine göre durumlarını gösterir ve bunları tiplerine ayırarak saçların,  hangi seviye de yaklaşık olarak nasıl görüneceğini ortaya koymayı amaçlar. 

Genetik saç dökülmesinden muzdarip olan kişiler, norwood ölçeğinden yararlanarak;

  • kendi saç dökülme seviyelerini öğrenebilirler. 
  • androgenetik alopesinin aşamalarını inceleyebilirler. 

Norwood Ölçeği ile Kelleşmenin Aşamaları


Norwood Ölçeği tablosunda androgenetik alopesi yaşayan erkeklerin kelleşme seviyeleri tiplere ayrılmıştır. Sınıflandırma erkeklerin saç yapısındaki değişimler ve androgenetik dökülmenin oluştuğu noktaların ortak yönlerine göre hazırlanmıştır. 

Norwood Ölçeğinde dökülmeler Tip1’den başlayarak Tip7’ye kadar erkeklerde androgenetik alopesinin alın ve tepe bölgesinde yaşattığı dökülmenin bir resimlemesi ile sınıflamanın yapılmasını sağlamıştır. Norwood standardı geliştirildiği zamandan bu yana yaklaşık 50-60 yıldır klinik araştırma ve testlerde değerlendirmenin tekil bir standart üzerinden yapılmasını sağladığı için önemlidir. 

 

Norwood Ölçeği Aşamaları

 

Tip1:
Görülmez Dökülme

Tip 3v:
Başlangıç Seviye
Verteks Dökülme

Tip 5:
Kellik

Tip 2:
Farkedilir Dökülme:

Tip 3a:
Başlangıç Seviye Alın Dökülme 

Tip 5a:
Yoğun Kellik

Tip 3:
Başlangıç Seviye Dökülme

Tip 4:
Hafif Kellik

Tip 6:
İleri Dönem Kellik

 

Tip1:  Görülmez Dökülme

Norwood Ölçeği Tip1 dökülme görülmez dökülme ya da minimal dökülme olarak ifade edilebilir. Bu tip dökülmeler genellikle genç yaşlarda görülüyor olsa da bazı durumlarda ileri yaşlarda da başlayabilir.  Tip 1 seviye dökülmede saçlarda gözle görülür bir değişiklik olmaz bu, erkek tipi saç dökülmesinin ilk aşamasıdır.  Bu noktada dökülmenin fark edilmesi de oldukça güçtür. Belli belirsiz seyrelmeler daha çok dökülen saç teli miktarına dikkat eden kişiler tarafından fark edilir. Dökülmeye sebep olan farklı bir metabolik rahatsızlık yoksa ve ailede kelleşme hikayesi varsa, saçların henüz dökülmeye başladığı bu görülmez dökülme seviyesi, tip 1 olarak kabul edilebilir. 

Genetik saç dökülmesini tamamen durduran bir tedavi şimdilik yoktur ancak erken dönem teşhislerde çeşitli ilaç ve yöntemlerle dökülme önemli ölçüde yavaşlatılabilmektedir. Saçlarınızda normalden fazla bir dökülme fark ettiyseniz sebebinin araştırılması için doktora görünmeniz tavsiye edilir. 

 

Tip 2:  Farkedilir Dökülme

Norwood ölçeği  tip 2 dökülme, alın bölgesinde veya ön saç çizgisi denilen hizada gerilemenin görülmeye başladığı dökülme seviyesidir. Genetik saç dökülmesi yaşayan kişiler,  genelde tip 2 dökülme seviyesiyle birlikte saç dökülmesi problemini fark etmeye başlarlar. Tip 2 dökülmeler de iki kaş üzerinde simetrik açılmalar görülür.  Şakaklardan başlayan hafif gerilemeler belirginleşmeye başlamıştır. Saç çizgisi yaklaşık 1 cm’ye kadar gerilemiş olabilir. Bazı kişilerde alın ile saçların birleştiği çizgi de görülen seyrelmeler alnın biraz daha genişlemiş görünmesine sebep olur.  Tip 2’de bazı kişilerde dökülmeler yalnızca şakaklarda açılmaya sebep olurken bazı kişilerde ön saç çizgisinde daha genel bir gerileme söz konusudur. 

Tip 2 dökülme seviyesi bazı kişiler için şakaklarda önemsiz bir saç dökülmesi iken bazı kişiler için başlayan can sıkıcı bir sürecin habercisidir. Androgenetik alopesi yaşayan kişilerin, doktor muayenesi ve tetkikleri sonrasında saç dökülmesini kontrol etmek amacıyla tedaviye başlaması tavsiye edilir. Kişinin saç yapısına göre sıklaştırma ekimi ya da bölgesel saç ekimi gerçekleştirilebilir.

Tip 3: Başlangıç Seviye Dökülme

Norwood ölçeği tip 3 dökülmeler dışarıdan fark edilir kelliğin ilk aşamasıdır. Alın 1-2 cm geriye çekilmiş özellikle şakaklar açılmıştır. Başlangıç seviyesinde saç dökülmesidir. 30’lu yaşların başındaki erkeklerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Başlangıç seviye dökülmelerde, alında belirgin değişiklikler söz konusu iken tepe bölgesi henüz açılmaya başlamamıştır. Bu aşamada saç dökülmesinin hızı da önem kazanmıştır. Dökülme hızlı bir şekilde devam ediyorsa, kısa süre içerisinde Tip 4  seviye hafif kellik kendini göstermeye başlar. 

Doktor kontrolü ile tedavi gerektirebilir. Düzenli ilaç tedavisi ile bazı hastalarda kelleşme süresini 3-4 sene öteleyebilmektedir.  Bununla birlikte  senede 2 kez yapılan saç mezoterapisi uygulamasıyla saç köklerinin güçlenmesi sağlanırken, dökülme hızında da yavaşlama görülür. 

 

Tip3V: Başlangıç Seviye Vertex

30 yaş üstü erkeklerde görülen en yaygın dökülme tipi norwood ölçeği ile tip3 verteks olarak geçer. Başlangıç seviye dökülmelerde, bazı kişilerde dökülme daha çok alın bölgesinde olurken, bazı kişilerde bununla birlikte saçlar tepelerden de dökülmeye başlamıştır. Bu gibi durumlarda verteks bölge olarak isimlendirilen bu bölgede seyrelmeler oluşmaya başlar.

Verteks bölgede başlayan dökülmelerde saç dökülmesinin yavaşlatılması için hücre yenileyici özelliğe sahip prp  gibi uygulamalardan destek alınabilirken bunun yanı sıra kalıcı dökülmelerde saç ekimi planlamasının yapılması gerekebilir.

Norwood Ölçeğine göre Tip 3 vertex seviyesinde dökülmeniz olduğunu düşünüyorsanız, dökülme çeşidinin, dökülme seviyesinin ve saç yapınızın analiz edilmesi, gerekiyorsa yakın tarihe ya da dökülme hızınıza göre geleceğe yönelik saç ekimi planlamanızın yapılması için merkezimizi arayabilirsiniz. 

Tip 4: Hafif Kellik

Saçların hem alından hemde tepe bölgesinden belirgin şekilde seyreldiği hafif kellik durumu Norwood Ölçeği Tip 4 seviyesidir. Genetik dökülmelerin tip 4 seviyeye ulaşması bazen 3 – 4 sene kadar sürerken bazen uzun yıllar içesinde meydana gelebilir. Hafif kellik durumda verteks bölgede açılmalar net bir şekilde görülmeye başlamıştır. Şakak bölgeleri açılmış ön saç çizgisi bir miktar gerilemiştir. Tip 4 saç dökülmesinde, diğer bölgeler oldukça gür saçlara sahip olabilirken kişinin saç yapısına ve yaşam tarzına göre diğer bölgelerinde zayıf olduğu durumlara rastlamak mümkündür. 

Tip 4 seviye saç dökülmesinde artık saç dökülmesi belirli ölçüde yavaşlamış olsa da kalıcı dökülmeler kendini göstermeye başlar. Tip 4 seviye kellikle öncelikli tedavi şekli saç ekimidir. Bu seviyede hasta saç ekimi için gerekli koşulları sağlıyorsa başarılı saç ekimi operasları yapılabilir.Saç mezoterapisi, prp ya da saç aşısı gibi yöntemlerle saç köklerinin güçlenmesi sağlanabilir. 

Tip 5: Kellik

Erkek tipi saç dökülmesi çok bariz bir şekilde ortadadır. Norwood ölçeği tip 5 kellik olarak geçer. Yanlardaki açılmalar geriye doğru iyice yayılmış, tepe bölgesindeki açılmalarla birleşmeye başlamıştır. Ön cephede hala bir miktar saç vardır. Orta yaş ve sonrasında görülebilen bu tip kelliklerde bu bölgelerdeki birçok saç telinin incelerek tüy şeklini aldığı görülmektedir. Tip 5 kellik’te ense bölgesindeki saçlarda yaşla birlikte hafif zayıflamalar görülebilir. 

Tip 5 seviye kellik yaşayan kişilerin ense bölgesindeki saç köklerinin yeterliliği ve kapatılmak istenilen alanın genişliği hesaplanmalıdır. Ense bölgesinin sağlam olduğu durumlarda hasta gerekli koşulları sağlıyorsa saç ekimi operasyonu yapılabilir.

Tip 5a: Yoğun Kellik

Norwood Ölçeği 5. tip kelleşmenin ön bölgede yoğunlaştığı durumlarda söz konusundur. Böyle durumlarda hastanın ense bölgesindeki saçlar tepeye doğru yay şeklinde yayılmaktadır. Ön açılmalar üstelere kadar gelmiştir. Üst bölgede tek tük saç telleri ve tüy şeklinde cılız kökler bulunmaktadır. Kişinin genetik yapısından kaynaklı erken yaşlarda da görülebiliyor olsa da daha çok ilerleyen yaşlarda artar. 

Yoğun kelleşme için ense bölgesindeki saç kökleri yeterliyse saç ekimi tedavisi uygulanabilir. Saç ekimi öncesi ve sonrası süreçte medikal saç güçlendirme uygulamarının gerçekleştirilmesi hem nakledilen saç köklerinin güçlenmesini sağlar hem de eski köklerde yaşanan dökülmelerin önüne geçer. 

Tip 6 İleri Dönem Kellik

Tip 6 seviye kelleşme de önler ve tepe bölgesi tamamen açılmış, yalnızca ense bölgesinde saç kökleri kalmıştır. Tip 6 seviye kelleşmenin ilk zamanlarında iki kulak arasındaki ense bölgesindeki saçlı alan genişken dökülmelerin devam ettiği durumlarda saçlı alan daralmaya başlar.

Tip 6 seviye ileri dönem kelliklerde donör bölge yeterli ve hasta saç ekimi için uygunsa 2 seans saç ekimi önerilmektedir. Norwood Ölçeği tip 6 olan kişiler için saç ekimi uygunluk analizi yapılmalıdır.

 

 


kaynakça:

1. M Guarrera , P Cardo ,  P Arrigo ,  ve A Rebora, Hamilton-Norwood Sınıflamasının Güvenilirliği, Endokrinoloji ve Tıp Bilimleri Bölümü, Dermatoloji Bölümü, Cenova, İtalya 2009 doi:10.4103 / 0974-7753.58554
Alın Bölgesine Saç Ekimi

Alın Bölgesine Saç Ekimi

Alın bölgesine saç ekimi, doğuştan geniş bir alına sahip kişiler ile cinsiyet değiştirip, daha feminem bir görünüm elde etmek isteyen transeksüellerin ve...

Kaş Ekimi Nasıl Yapılır?

Kaş Ekimi Nasıl Yapılır?

Kaş Ekimi Nedir? Kaş ekimi yanık, kaza, hastalık ya da yanlış alma sonucu, hacmini ve kalınlığını kaybeden kaşlara yeniden form kazandırma durumudur. Kaş ekimi işlemi, ense bölgesi veya kulak...

PRP Saç Tedavisi

PRP Saç Tedavisi

PRP Saç Tedavisi PRP saç tedavisi son zamanlarda saç problemleri karşısında sık uygulanan bir yöntem haline gelmiştir. Önceleri ortopedi ve diş cerrahisinde kullanılan PRP, bugün kozmetik ve...

Saç Mezoterapisi

Saç Mezoterapisi

Saç Mezoterapisi Saç mezoterapisi, kan dolaşımını harekete geçiren ilaçlar ve çeşitli vitaminlerden oluşan bir karışımın küçük dozlar halinde saç derisinin orta tabakasına enjekte edilmesidir [1]....

Kadınlarda Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Kadınlarda Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Kadınlarda Saç Ekimi Kadınlarda saç ekimi, erkeklere göre sınırlı bir tedavi yöntemi olsa da, erkeklerde olduğu gibi donör bölgeden alınan saç köklerinin, saçsız alana nakledilmesiyle yapılır....