Perkutan Saç Ekimi

Perkutan saç ekimi, donör bölgeden toplanan saç köklerinin yerleştirileceği yuvaların, klasik saç ekiminden farklı olarak, düz değil de yuvarlak kesiler şeklinde oluşmasını sağlayan bir kanal açma tekniğidir. Safir Perkutan Tekniği, Safir Saç Ekimi, Safir FUE ve İğne Kanal isimleriyle de anılan perkutan bir saç ekimi yöntemi değil, bir kanal açma tekniğidir.

Kanal açma dışında, saç köklerinin alınıp, yuvalara yerleştirilme süreci diğer ekim uygulamalarında olduğu gibi perkutanda da FUE yöntemi ile gerçekleştirilir. FUE’de saçsız alana yerleştirilecek saç kökleri, slit kanalda düz kesiler içine ekilirken, perkutanda ise sahip olduğu iğnenin özelliği sayesinde yuvarlak kesiler içine ekilir. Kesilerin oluşturulmasını sağlayan alet ise çok ufak bir çapa sahip olduğundan ekim bölgesinin iyileşmesi ve beslenmesi daha kısa sürmektedir. Aynı zamanda kullanılan kanal açma ucu safir kristalinden elde edildiğinden perkutan saç ekimi için aynı zamanda safir FUE de denilmektedir.

Perkutan Nedir?

Perkutan saç ekimini anlamak için öncelikle perkutan kelimesinin ne olduğunu anlamak gerekmektedir. Perkutan kelime olarak deri içine yapılan, deri içi yolu anlamına gelmekte ve tıpta sıkça kapalı ameliyatlar için kullanılan bir terim olmaktadır. Bu ameliyatlarda mantık; tedavi edilecek alanı açmadan, deri yüzeyinde iğneler yardımıyla oluşturulan küçük çaplı tünellerle iyileştirilmesi gereken organa ulaşmaktır.

Perkutan
saç ekimi de benzer mantıkla deri yüzeyinde açılan kanalların tünel gibi 3
boyutlu bir şekilde oluşturulmasıyla açıklanabilir. Kanal açmak için kullanılan
alet yapısı gereği yuvarlak bir şekle sahip olduğundan ve de saçlı deri
yüzeyinde küçük yuvarlak delikler açtığından, bu yöntem perkutan saç ekimi ismini
almıştır.

Perkutan Saç Ekiminin FUE’den
Farkı Nedir?

Perkutan saç ekimi, bir kanal açma tekniği olduğundan uygulanma şekli diğer yöntemlerden farklı değildir. Ayrı bir saç ekim yöntemi olmadığı için de diğer ekim işlemlerinde olduğu gibi greftlerin toplanması ve yerleştirilmesi süreçleri FUE yöntemi ile aynıdır. FUE ile benzer aşamaları takip eden perkutan saç ekimi, klasik FUE’den ise sadece kanal açma işlemi sırasında ayrılır.

Önemli Bilgi
2002 yılından beri saç ekim uygulamalarında kullanılan FUE bugün, saç ekimi yönteminde bir standart olarak kabul edilmekte ve kendinden önce uygulanan FUT yöntemini gerisinde bırakmayı başarmıştır.

FUE’de Kanallar Lateral ve
Sagittal Açılır

Ekim
yapılacak alanda açılan kanallar dikey çizgiler şeklinde ise sagittal slit,
yatay çizgiler şeklinde ise lateral slit ismini alır. Bugün sagittal silit
yönteminin eski bir yöntem olduğu bilinmekte [1] ve daha çok doğru açıyı
yakalama başarısı yüksek olan lateral slit yöntemi saç ekiminde kullanılmaktadır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ise saç ekiminde uygulanan teknikler de
gelişme ve değişme göstermiştir.  Perkutan
saç ekimi de gelişen yeni uygulamalar içerisindeki yerini almıştır.

Perkutan saç ekimi olarak bahsedilen süreç, klasik FUE’den kanal açma işlemiyle ayrılmaktadır. Klasik FUE’de kanallar düz kesiler şeklinde gerçekleşen slit teknikle açılırken, perkutan tekniği ile gerçekleştirilen FUE’de kanallar yuvarlak biçimde açılır.

Göz Attınız mı?
Donör bölgeden çıkarılan saç köklerinin bekletilmeden direkt saçsız alana ekilmesine imkan veren DHİ saç ekimi yöntemi hakkında detaylı bilgi edinmek için ”Dhi Saç Ekimi Nedir?” başlıklı makaleye göz atabilirsiniz.

Perkutanda Üçgen Uçlu Safir
Bıçaklar Kullanılır

Kanalların
düz veya yuvarlak biçimde açılması, kullanılan bıçağın şekline bağlıdır. Klasik
FUE’de kanalların yatay ve dikey açılmasını sağlayan; kullanılan bıçağın köşeli
olma özelliğidir. Perkutanda ise kanalların üç boyutlu açılmasını sağlayan
özellik; üçgeni andıran bir bıçağa sahip olmasıdır. ‘’Elbow Double Lanset’’
türü neşterler arasında sayılan bu bıçaklar, köklerin yerleştirileceği
alanlarda yuvarlak kanalların açılmasını sağlar. Bununla birlikte perkutan saç
ekimi için çelik değil safir kristallerinden elde edilen kanal açma bıçakları
kullanılmaktadır.

Saç Ekiminde Perkutan Tercih
Edilmeli Midir?

Ekim operasyonlarının 2. basamağını oluşturan kanal açma işleminde greftlerin yerleştirileceği kanallar farklı teknik ve aletler kullanılarak açılabilir. Kanallar açılırken önemli olan kullanılan teknik ve aletten ziyade toplanan köklerin boy ve çaplarına uygun deliklerin açılmasıdır [2]. Perkutan saç ekimi de sahip olduğu yuvarlak uç sayesinde, sagittal slite göre köklerin boy ve çaplarına daha uygun kanal açtığını iddia etmektedir. Perkutan saç ekimi ile ilgili bilimsel kaynaklar yeteriz olsa da, perkutan saç ekimini tercih etmek isteyenler için neden tercih edilmeli sorusu şu şekilde açıklanabilir.

Hızlı İyileşme

Perkutan
saç ekimi uygulamasında açılan kanallar çok ince ve küçük olduğundan, düz
kesiler halinde açılan kanallara göre ekim bölgesi daha çabuk iyileşme sağlar. Bununla
birlikte kanal açılırken kullanılan safir bıçaklar biyo uyumlu [3] olduğundan dolayı
da iyieşme süreci daha kısa sürmektedir.

Yoğun Saç Ekimi

Ekim
bölgesindeki kanallar düz kesiler yerine yuvarlak kesiler olarak açıldığından,
perkutan saç ekiminde birbirine yakın kanallar oluşturmak daha kolaydır.
Kanalların birbirine yakın olması ise daha yoğun bir ekimin gerçekleştirilmesi
demektedir.

Doğal Görünüm

Perkutan
saç ekimi daha sık, küçük ve uygun açılı kanal açılmasına imkan verdiğinden,
saçlar ekim sonrasında daha doğal bir görünüme sahip olmaktadır.

Daha Az Yan Etki

Perkutan saç ekimi uygulamasının ortaya koyduğu bir diğer iddia da saç ekiminde oluşma ihtimali bulunan ödem, ağrı, kanama gibi yan etkilerin daha az yaşanacak olmasıdır. Perkutan saç ekimi ile gerçekleştirilen işlemlerde yan etki riski daha az yaşanmaktadır. Yan etki riskinin az olmasının nedenlerinden biri de kullanılan alet safir olduğundan cilt dokusuna çelik aletlerden uyumludur.

Okudunuz mu?
Greftlerin doktor yerine robot tarafından toplandığı ekim uygulaması hakkında detaylı bilgi için ”Robotik Saç Ekimi Nedir?” başlıklı makaleyi okuyabilirsiniz .

Saç Ekiminde Yaygın Bir
Uygulama mı?

Perkutan
saç ekimi yaygın bir uygulama değildir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de  perkutan saç ekimi yapan yerler sayılıdır. Açılan
kanalların çok ufak olması, diğer tekniklerden daha uzun zaman almasına, dolayısıyla
daha zahmetli olmasına neden olmaktadır. Ayrı bir uygulama olmadığı için kanal açma
işlemi bir çok ekim merkezinde klasik FUE’deki gibi saggital slit şeklinde
açılmaya devam etmektedir.

Kaş Ekiminde Uygulanabilir
mi?

FUE
gibi Perkutan da kaş ekimi işlemlerinde uygulanabilir. Kanallar köklerin çapına
uygun yuvarlaklar halinde açıldığından, kaç ekimi için herhangi bir engel
oluşturmamaktadır.

Perkutan Saç Ekimi
Fiyatları

Uzun
ve zahmetli bir ekime neden olduğundan fiyat da aynı ölçüde diğer ekim tekniklerine
göre daha pahalı olabilmektedir. Kullanılan safir bıçaklar, çelik bıçaklardan daha
pahalı olduğundan da perkutan saç ekimi fiyatı yüksektir.   

Kaynakça

[1] W.P. Unger, ''Recipient Area Hair Direction and Angle in Hairtransplanting'', Dermatol Surg, Sayı 30 (6), s: 829-36, 2004.

[2] Ekrem Civaş, ''Saç Ekiminde Yenilikler, Kişişel Deneyimlerin/Tercihlerim'', J Cosm Dermatol-Special Topics,Sayı 6 (4), s: 46, 2013.

[3] Klassen Neklyudova, M.V., Bagdasarov, Kh.S, ve diğerleri, Rubin i sapfir (Ruby and Sapphire), Moscow: Nauka, 1974.

Sigara kullanımı saç ekimini ne boyutta etkiler?

Sigara Kullanımı ve Saç Ekiminin İlişkisi Zaman geçtikçe, sigara içmek solunum sistemini nefes alma yeteneğini engelleme noktasına kadar etkilemektedir. Akciğer, mesane ve gırtlak kanseri için ise...

Saç Ekimi Öncesi Hasta Rehberi

Saç Ekimi Öncesi Tam Rehber Saç ekimi öncesi süreç, saç ekimi kararı alınmasından operasyon öncesi hazırlıklara ve başarılı bir saç ekimi operasyonu için dikkat edilmesi gereken önemli kuralları...

Saç Klonlama

Saç Klonlama

Saç klonlama, donör bölgeden bir ya da birkaç tane greftin çıkarıp, eşeysiz üreme yoluyla (organizmanın kendi genleriyle yeni bir canlı üretmesi) çoğaltılıp, standart ekim yöntemleri kullanılarak saçsız alana yerleştirilmesiyle yapılır.

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç ekimi fiyatları ne kadar? Şuan saç ekimi merkezlerinde ₺ 5.000 ile ₺ 30.000 (TL) arasında değişen saç ekim fiyatları görmek mümkündür çünkü saç ekim ücretleri öznel ve değişken faktörlere...

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

Dhi (Direct Hair İmplant) saç ekimi uygulamasında temelde FUE tekniğinin ana hatları izlense de, FUE tekniğinden farklı bir süreç üzerinden gidildiğini belirtmek gerekmektedir. Dhi ile gerçekleştirilen saç ekimi uygulamasında aynı süreç kanal açma işlemi yapılmadan gerçekleştirilir.

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç ekimi operasyonu, saç köklerinin belirlenen donör bölgeden tek tek alınarak, seyrelmiş alanlara nakledilmesi/ekilmesi işlemidir. Yaklaşık 5-6 saat süren operasyon süresinde hastanın ağrı ya da...