Saç Analizi Nedir?

Saç analizi, saç sorunlarını teşhis eden bir tarama aracıdır. Saçların dökülme nedenini, tipini kalitesini, sıklığını; saç derisi problemlerini, hastalıklarını ve eksikliklerini ortaya koyar. Saçın mikroskop altında muayene edilmesiyle beraber, laboratuvar ortamında kan tetkikleriyle de desteklenir.

Saç basit bir yapı gibi görünse de, kişilerin yaşam kalitesi üzerinde oldukça etkili bir unsurdur. Bundan dolayıdır ki erkek ve kadınlar arasında sık karşılaşılan dermatolojik sorunlardan biri olan saç hastalıkları psikolojik sorunlara dahi neden olabilmektedir. Dolayısıyla saç dökülmesi, saçkıran, seboreik dermatit, kepeklenme ya da yağlanma gibi saç problemleri hakkında doğru tanıyı koyabilmek çok önemlidir. Saç derisi ve saç hakkında doğru tanının ve tedavinin belirlenebilmesi ise analiz ile mümkündür.

Okudunuz Mu?
Saç hastalıklarının en sık görülen semptomlarından biri olan saç dökülmesi hakkında daha detaylı bilgiye hairsix.com.tr/sac-dokulmesi/ bağlantısından erişebilirsiniz.

Saç Analizi ile Hangi Saç Hastalıkları Tespit Edilir?

Saç analizi, sistematik rahatsızlıklardan, dermatolojik rahatsızlıklara kadar çeşitli saç hastalığı tanısı ortaya koyabilir. Saç hastalıkları ile ilgili en sık tespit edilen sorunları ise şu şekilde sıralamak mümkündür.

 • Saç Dökülmesi
 • Saçkıran
 • Yağlanma
 • Kepeklenme
 • Matlık ve Sertlik
 • Seboreik Dermatit
 • Saç, renk ve gövde bozukluğu
 • Hirsutizm (Aşırı Tüylenme)
 • Hipertrikoz (Kurt Adam Sendromu) [1].

Bu sorunlar dışında saç analizi aynı zamanda; vücuttaki ağır metalleri ve toksinleri ortaya çıkmak için de başvurulan bir yöntemdir.

Saç Analizi Nasıl Yapılır?

Saç büyümesi, saç dökülmesi, saçkıran gibi sorunları ortaya koymak için kullanılan tek bir yöntemden bahsetmek pek mümkün değildir. Saç hastalığını evde teşhis etmek ise aşırı bir dökülme yaşanmadığı durumda neredeyse imkansızdır. Bu nedenle saçların sağlıklı olup olmadığını anlamanın yolu saç analizinde geçer. Analiz işlemi, ilk olarak hastanın saç problemi öyküsüyle başlar. Hastalığın öyküsü değerlendirildikten sonra, akabinde fiziki muayeneye ile devam eder. Fiziki muayenede elde edilen bulguların, çeşitli yolları takip edilmesiyle de tanıya ulaşılır ve hastalığın tedavisi belirlenir. Saç hastalığında tanıyı bulabilmek için izlenen yolları ise şu şekilde sıralanabilir.

 1. Hastalık Öyküsü
 2. Fiziki Muayene (Saç çekme testi, dökülen saçları toplama, saç yıkama, dökülme ölçeği)
 3. Mikroskopik İnceleme (Trikoskopi, trikogram)
 4. Cerrahi Yöntemler (Biyopsi)

Hastalık Öyküsü

Saç analizi sürecinde tanıya ulaşmanın en önemli adımı; saç hastalığının ayrıntılı öyküsüdür. Şikayetin süresi, saça yapılan müdahaleler, meslek ve hobiler, ailede dökülme problemi olup olmadığı sorularak, saçların hastalık öyküsü dinlenir. Saçların öyküsü dinlenirken, aynı zamanda kişinin beslenme durumu, kullandığı ilaçlar, menstruasyon veya gebelik-emzirme düzeni, psikolojisi, hastalığı ve metallere maruzeti sorgulanır. Kısacası kişinin bünyesi ile ilgili sorular dışında, dış faktörleri de göz önünde bulunduran sorular da sorulur.

Fiziki Muayene

Saç derisi çıplak gözle yakından incelenir. Dökülmenin tipine, çeşidine, saçın yapısına, çapına bakılır. Fiziki muayene sırasında aynı zamanda vücut kıllarının durumunu da incelenir. Saç probleminin öyküsüne göre, kişiye hormon testi, kan testi gibi sistematik testler istenir. Fiziki muayene esnasında yapılan bazı testler de tanıyı belirlerken yardımcı olur.

1. Saç Çekme Testi

Saç çekme testi, saçların nazik bir şekilde çekilmesiyle uygulanana bir saç analizi yöntemidir. Çekme işlemi sırasında 50-100 kadar saç teline sahip olan saç tutamı, baş ve işaret parmağı aracılığıyla tutulur ve çekilir. Bu işlem bir kaç kez tekrarlanır. Herhangi bir saç problemine sahip olmayan kişilerde normalde en fazla 2-3 adet arası saç teli gelir [2]. Çekme testi yöntemiyle 5‘ten daha fazla telinin gelmesi sıklıkla ilaca bağlı bir dökülme veya saçkıran hastalığının aktif dönemde olduğunu gösterir.

2. Dökülen Saçları Toplama

Bu yöntem hastanın 1 hafta boyunca dökülen saçlarını toplamasına dayanan bir saç analizi yöntemidir. Toplanan saçlar döküldükleri gün sayısına bölünerek, dökülme miktarı ortaya konulur. Dökülen saçları toplama yöntemi, zaman alması ve dökülen saçların tam takip edilememesi nedeniyle pek avantajlı bir yöntem değildir [3].

3. Saç Yıkama

En az 1 hafta yıkanmayan saçlar, deliği kapatılmış küvette yıkanır. Yıkama işleminin ardından dökülen saçlar toplanır ve incelemeye alınır. Saç yıkama yöntemi kadınlarda androgenetik alopesi ve telogen efliviumun tanısı koymada oldukça başarılı saç analiz yöntemlerinden biridir.

4. Saç Dökülmesi Ölçekleri

Androgenetik alopesi hastalığının tanısı konulurken, çeşitli dökülme ölçeklerinden yararlanılır. Erkek tipi saç dökülmesi için Norwood-Hamilton ölçeği devreye girerken, kadın tipi saç dökülmesi için Ludwig ölçeği devreye girer.  

Mikroskopik İnceleme

Kıl kökünün geçirdiği değişikliklerin değerlendirilmesinde tanı koymada yardımcı olan bir diğer yöntem de mikroskopik yöntemlerdir. Mikroskopik yöntemlerde saç gövdesi 100 kata kadar yakınlaştırılarak, saçların durumu incelenir. Saçların tanısı konulurken, çeşitli mikroskopik saç analizi yöntemlerinden yararlanılabilir. Bunlardan en bilineni ise Trikoskopi’dir.

1. Trikoskopi

Trikoskopi, sağlıklı kalın kıllar ile zayıflamış, tüyleşmiş kılları ayırmada oldukça yararlı bir saç analizi yöntemidir. Bir ucu kameraya, diğer ucu bilgisayara bağlı olan trikoskop, kıl köklerinin anormalliklerini daha yakından görme imkanı verir. Saçın mevcut durumu anlık olarak bilgisayar ekranına yansıtılarak, daha detaylı değerlendirme yapılması sağlanır [4]. Saç gövde kalınlığı bilgisayar ekranı sayesinde net bir şekilde görüntülenerek, mevcut sorunun hangi nedenden kaynaklandığı rahatlıkla çözümlenir. Trikoskopi, aynı zamanda belirlenen tedavi yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.

2.Trikogram (Saç Koparma)

Saçların, saçlı deriden çekilerek alınmasına dayanır. Trikogram, saç gelişiminin fizyolojik yapısını anlama, saç hastalığının seyrini belirleme ve uygun tedaviyi seçmede faydalı bir saç analizi yöntemdir [5]. Test yapılmadan saçların 1 hafta yıkanmaması, sert fırçalanmaması ve boyanmaması telkin edilir. Lastik uçlu mandal arasına 50-100 adet saçın yerleştirilip, çekilmesiyle gerçekleştirilen trikogram, Androgenetik, diffüz alopesi veya saçkıran ayrımında yardımcı bir yöntemdir. Mandal aracılığıyla çekilen saçlar, önce lam üzerine yerleştirilir, üzerine balsam damlatılır ve yüzde 40’lık büyütme sağlanarak, ışık mikroskopu altında incelenir. Mikroskop altında incelenen saçların yapısı ve biçimi göz önünde bulundurularak tanı konulur. Kolay uygulanabilir bir yöntem olmasına rağmen, ağrıya sebebiyet verebileceği için pek tercih edilmemektedir [6].

Cerrahi Yöntemler

Saç dökülmesine neden olan hastalıkların bir çoğu, birbiriyle benzer özellikler seyredebilir. Gerekli muayenelerin ve incelemelerin akabinde tam teşhis konulamadıysa, tedavi şeklinin belirlenebilmesi için saç analizinde cerrahi yöntemlere de kimi zaman başvurulabilir.

Biyopsi

Biyopsi açıklanamayan saç kayıplarında tanı amaçlı yapılan bir saç analizi yöntemidir. Lokal anestezi altında uygulanan yöntem, 4-5 numaralı uçlarla yapılır [7]. Biyopsinin yapılacağı bölgeyi seçmek bu yöntemin en önemli kısıdır. Saçın hastalığına bağlı olarak biyopsi yapılacak bölge değişiklik gösterir. Saçkıran gibi hastalıklarda, rahatsızlığın tam gözlemlendiği bölge biyopsi için uygunken, alopesi rahatsızlığından şikayet edenler için kılların henüz dökülmediği yerler uygundur [8].

Saç Analizi Nerede Yapılır?

Saç analizi saç ekim merkezlerinde, kliniklerde ya da hastane ortamında yapılır. Kimi zaman bazı eczanelerde de analiz testleri yapılmaktadır. Saçın problemine göre farklı analiz yöntemleri kullanıldığından, tam teşekküllü bir ortamda saç analizi yaptırmak, hastalığın tanısı içinde daha garantilidir.

Saç Analizinin Avantajları

 • Saç analizi vücuttaki zararlı metallerin ve vitamin eksikliklerin ortaya çıkarılmasını sağlar.
 • Saç hastalığının nedenini saptar.
 • Nedeni saptanan hastalığa uygun tedavi şeklinin belirlenmesini kolaylaştırır.
 • Tedavinin yanıt verip vermediğini tespit eder.
 • Hastalığın erken dönemde anlaşılmasına yardımcı olur.

Saç Analizinin Saç Ekimi Sürecindeki Önemi?

Kişinin saç ekimi için uygun olup olmadığı saç analizi aracılığıyla ortaya konulmaktadır. Saçın dökülme durumu, dökülme çeşidi veya köklerin alınacağı donör bölgenin yoğunluğu analiz esnasında tespit edilir. Saç ekimi için dökülmenin belirli aşamaya gelmiş olması gerekir, aksi durumda saç ekimi yapılmaz. Bunu anlamanın yolu da analiz sürecinden geçmektedir.

Sonuç olarak saç analizi, saç hastalıklarının değerlendirilmesi, ayrıntılı tetkiklerinin yapılabilmesi ve uygun tedavisinin seçilebilmesini kolaylaştırır.

Göz Attınız Mı?
Saç dökülmesinin cerrahi tedavi yöntemlerinden biri olan saç ekimi hakkında daha fazla bilgi için hairsix.com.tr/sac-ekimi-nasil-yapilir/ bağlantısına göz atabilirsiniz.
Kaynakça

[1] Aslı Bilgiç ve Diğerleri, ‘’ Saç Hastalıkları Ünitesi Deneyimi: 1,617 Olgunun Analizi’’, Türk J Dermato, Sayı 10, s:20, 2016.

[2] AJ Chamberlain ve RP Dawber, ‘’Methods Of Evaluating Hair Growth’’, Sayı 44 (1), s:10-8, 2003.

[3] S. Serdaroğlu ve O. Oğuz, ‘’Saç Hastalıkları’’, Nobel Tıp Kitapevleri, s:1295-1344, 2008.

[4] L. Rudnicka ve diğerleri, ‘’Trichoscopy: a new method for diagnosing hair loss’’, J Drugs Dermatol, Sayı 7(7), s:651-4, 2008.

[5] JD. Peboom-Wynia ve Diğerleri, ‘’The trichogram as a prognostic toolin alopecia areata’’, Acta Derm Venereol, Sayı 73 (4), s:280-2, 1993.

[6] Hatice Ece Özkol ve Necmettin Akdeniz, ‘’Saç Dökülmelerinin Tanı ve Takibinde Trikogram Tekniği’’, Türkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, Sayı 10 (1), s:73 2017.

[7] Berna Kılıç ve Diğerleri, ‘’Saç Hastalıklarında Tanı Yöntemleri’’, Türkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, Sayı 6 (4), s:6, 2013.

[8] Deniz Çetinkünar ve Diğerleri, ‘’Saç Dökülmelerine sistematik Yaklaşım ve Tanısal Yöntemler’’, Türkiye Klinikleri J Dermatol, Sayı 22 (2), s:82, 2012.

Sigara kullanımı saç ekimini ne boyutta etkiler?

Sigara Kullanımı ve Saç Ekiminin İlişkisi Zaman geçtikçe, sigara içmek solunum sistemini nefes alma yeteneğini engelleme noktasına kadar etkilemektedir. Akciğer, mesane ve gırtlak kanseri için ise...

Saç Ekimi Öncesi Hasta Rehberi

Saç Ekimi Öncesi Tam Rehber Saç ekimi öncesi süreç, saç ekimi kararı alınmasından operasyon öncesi hazırlıklara ve başarılı bir saç ekimi operasyonu için dikkat edilmesi gereken önemli kuralları...

Saç Klonlama

Saç Klonlama

Saç klonlama, donör bölgeden bir ya da birkaç tane greftin çıkarıp, eşeysiz üreme yoluyla (organizmanın kendi genleriyle yeni bir canlı üretmesi) çoğaltılıp, standart ekim yöntemleri kullanılarak saçsız alana yerleştirilmesiyle yapılır.

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç ekimi fiyatları ne kadar? Şuan saç ekimi merkezlerinde ₺ 5.000 ile ₺ 30.000 (TL) arasında değişen saç ekim fiyatları görmek mümkündür çünkü saç ekim ücretleri öznel ve değişken faktörlere...

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

Dhi (Direct Hair İmplant) saç ekimi uygulamasında temelde FUE tekniğinin ana hatları izlense de, FUE tekniğinden farklı bir süreç üzerinden gidildiğini belirtmek gerekmektedir. Dhi ile gerçekleştirilen saç ekimi uygulamasında aynı süreç kanal açma işlemi yapılmadan gerçekleştirilir.

Saç Dökülmesi

Saç Dökülmesi

Saç dökülmesi genetik, hormonal ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan; yaşa, kişiye, beslenmeye ve cinsiyete göre değişen; kimi durumlarda kalıcı, kimi durumlarda ise geçici olan bir...