Saç Ekiminde Saç Çizgisi Neden Önemlidir?

Saç çizgisi, saç ekimi yaptıracak kişinin istekleri, yaşı, cinsiyeti, yüz yapısı, saç açıklığının genişliği ve greft sayısı göz önünde bulundurularak belirlenen; alın derisi ile kafa derisi arasındaki sınır baz alınarak oluşturulan ve saç ekiminde doğallığı etkileyen en önemli husustur.

Saçın dökülmesine bağlı olarak giderek kaybolan ve gerileyen saç çizgisi, yeniden oluşturulurken kişiye özel hesaplanır. Her insanın anatomisi farklı olduğundan, saç çizgisi oluşturulurken standart bir ölçüm tekniğinden bahsedilmemektedir. Ancak kadınlarda ön saç çizgisi daha çok oval ya da düz oluşturulurken, erkeklerde şakak bölgesinin biraz girintili olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda altın oran dikkate alınarak belirlenen saç çizgisi, hiçbir zaman sıralı ve hep bir hizada olmamalı, tıpkı zikzak gibi girintili çıkıntılı bir hat izlemelidir. Ayrıca saç çizgisi, ön alın çizgisi veya alın çizgisi olarak da ifade edilmektedir.

Saç Çizgisi Nasıl Oluşturulur?

Saç çizgisi oluşturulurken, estetik açıdan ”altın oran” olarak bilinen bir bütünün parçaları arasındaki uyum baz alınır. Bu oran hesaplanırken, yüz 3 eşit parçaya bölünür. Kaş mesafesi ile burun mesafesi, burun mesafesi ile çene mesafesi, kaş mesafesi ile saç mesafesi birbiriyle eşitlenir. Saç ekim doktoru bu eşitlemeyi sağlarken, en doğru çizgi için;

  1. İki kaş arasından dört parmak yukarıdaki noktayı,
  2. İki kaç arasından 8-10 cm yukarıdaki noktayı,
  3. Yüzün dikey plan ile saçlı derinin en üst kısmından geçen yatay planın birleştiği yeri,
  4. Kaşlar kaldırıldığında, oluşan alın kırışıklığının en üstündeki çizginin, 1 cm yukarısındaki noktayı [1] göz önünde bulunduran, dört farklı yaklaşımı baz alır.

Bu yaklaşımlar göz önünde bulundurulup, uygun alın çizgisi belirlendikten sonra, bu kez doktor hastanın, greft sayısına ve saçsız alanın genişliğine bakar. Saç ekimi operasyonu öncesi planlanan saç çizgisi, doktorun önerisi ile hastanın beklentileri ve var olan kriterlerin imkanları dahilinde oluşturulur. En ideal saç çizgisi için doktor saç ve kafa yapısını, alın genişliğini ve greft sayısını da analiz ettikten sonra belirlediği çizgi için hastadan onay alır. Saç ekimi doktoru kadar, hastanın önerileri de alın çizgisi belirlenirken dikkate alınır. Eğer belirlenen alın çizgisi, hastanın beklentileri ile örtüşmüyorsa, saç ekimi doktoru hastanın istediği saç çizgisinin neden uygun olmadığını detayları ile hastaya anlatmalıdır. Sonunda da tüm bu yaklaşım ve analizler sonucunda, ideal saç çizgisini oluşturur.

Saç Çizgisini Belirleyen Faktörler

Saç ekimi planlaması yapılırken, kişinin yaşından, saçsız alanın büyüklüğüne, donör bölgedeki saç köklerinin yeterliliğinden, kişinin yüz yapısına kadar her şey planlanır. Ön saç çizgisi de, bu planlama dahilinde belirlenir. İnsanlar birbirlerini ön cepheden gördükleri için, saç ekimi planlamasında alın çizgisi oluşturma ayrıca önem taşımaktadır. Bunun için de belli başlı faktörler bulunur.

1. Yaş

Alın çizgisi belirlenirken yaşı genç olan bir kişi ile yaş almış bir kişi arasında belli ölçütler bulunur. Özellikle erkeklerde, yaşı biraz daha ilerlemiş kişilerde doğal bir form yakalamak için çizgi biraz daha geriden başlatılırken, gençlerde şakak kavisi daha az bırakılır.

2. Kafa ve Yüz Yapısı

Saç çizgisinin, belirlenmesinde en önemli faktör kişinin kafa ve yüz yapısıdır. Her insan kendi başına farklı yüz ölçütlerine sahip olduğundan, her ne kadar belli kriterler ön saç çizgisini belirlemede devreye girse de, tek bir standart yoktur. Bu standart her kişi için ‘altın oran’ temel alınarak ortaya konulur.

*Altın Oran: Estetikte kullanılan bir güzellik dengesi. Bütünü oluşturan parçaların birbiriyle uyumunu anlatır.

3. Greft Sayısı

Ön saç çizgisini belirlemede bir diğer önemli faktör de donör bölgenin greft bakımından sağladığı imkanıdır. Donör bölgeden çıkarılan greftler planlama dahilinde saçsız alanın her yerine paylaştırıldığından, yeterli miktarda elde edilemeyen greft sayısı ön saç çizgisinin zorunlu olarak geriden başlatılmasına neden olabilir.

4. Saçsız Alanın Büyüklüğü

Tıpkı greft sayısı gibi kel alanın büyüklüğü de ön saç çizgisini belirlemede önemlidir. Donör bölgeden toplanan greftler, tüm saçsız alana paylaştırıldığı için saçsız alanın küçüklüğü toplanan greftlerin daha yoğun ekilmesini sağlar. Doğal olarak ön saç çizgisi için kullanılan greft de daha sık olur.

5. Saçın Yapısı

Ön saç çizgisi ile saçın yapısı arasında da bir nedensellik ilişkisi bulunur. Bir saçın düz ya da kıvırcık; ince ya da kalın olması saç çizgisinin oluşturulmasında etkilidir. Çünkü kıvırcık saç dağınık, düz saç daha düzgün bir görüntü yaratırken; ince saç daha sönük, kalın saç daha ahenkli bir görüntü yaratabilir.

6. Kişinin İstekleri ve Doktorun Tecrübesi

Saç çizgisi belirlenirken, hasta ile doktor koordineli bir şekilde hareket ederler. Hasta tam olarak nasıl bir ön saç çizgisine sahip olmak istediğini tüm detayları ile anlatmalıdır. Bazen hasta, belirlenen çizgiden farklı bir ön saç çizgisine sahip olmak isteyebilir, böyle durumlarda doktor önerisi dinlenmelidir. Doktorun uzun süredir saç ekimi yapmış olduğu göz ardı edilmemeli. Fakat hastanın aklında da soru işareti kalmamalı, sonuçta ön saç çizgisi tüm görüntüsünü değiştiren bir durumdur.

7. Cinsiyet

Alın çizgisi cinsiyete göre de belirlenir. Kadında ve erkekte farklı alın çizgisi tasarımları söz konusudur. Erkekte biraz daha sivri bir çizgi hattı izlenirken, kadında daha düz bir hat izlenmektedir.

Kadınlarda Saç Çizgisi

Kadınlarda çoğunlukla, saç çizgisi etkilenmeden difüz seyrelme gözlemlense de [2] androgenetik saç dökülmesi sonrasında saç çizgilerinin gerilemesi ve doğuştan geniş bir alına sahip oldukları gerekçesiyle saç çizgisi düzeltme ekimi yaptırabiliyorlar. Sadece saç çizgisi düzeltme için saç ektiren kadınların oranı da oldukça fazladır. Kadınlarda ön alın çizgisi erkeklere kıyasla bazı farklılıklar göstermektedir. Kadınlarda daha doğal bir ön saç çizgisine sahip olmak için düz yada daha hilal bir hat oluşturulacak kavisler verilmelidir.

Düz 

Kadınlarda şakak girintisi olmadığından, ön saç çizgisini şakak hizasından, alına kadar düz bir hat çerçevesinde ilerletilmesidir.

Hilâl

Yüz şekli temel alındığından bazı kadınlar için en uygun ön saç çizgisi ise; alından paralel gelerek, şakak bölgesine doğru hafif öne doğru daralan bir çizgi izlenir.

Erkeklerde Saç Çizgisi

Erkeklerde saç çizgisi belirlenirken dikkat edilen en önemli nokta şakak bölgesinin biraz içeriden çizilmesidir. Ön saç çizgisinin başlangıç noktası belirlendikten sonra yanlara doğru girintiyi artırarak doğal bir hat oluşturulmalıdır. Tabi girinti şeklindeki boşlukların birbiriyle eşit olmasına dikkat edilmelidir. Şakak bölgesinde gereğinden fazla boşluk bırakmak, kişinin kel görüntüsün devam etmesine neden olabilirken, düz bir çizgi takip edilerek yapılan saç çizgisiyse feminen, bir görüntü yaratabilir. Bu nedenle başlangıç noktasında üçgensi ve hafif ovale yatkın bir kavisin uygun ölçülerde oluşturulması gerekmektedir.

Üçgen

Erkeklerin şakak bölgesi doğası gereği hafif girintiye sahiptir. Bu nedenle saç çizgisini oluşturulurken verilen kavis tıpkı bir üçgeni andırmalıdır.

Oval

Bazı erkeklerde ise alın hattında yer alan kavis çok sivri değil de daha bir oval çıkıntıya sahiptir. Bu kavisler belirlenirken hem erkekler de hem de kadınlarda bazı hususlar göz önünde bulundurulur.

  • Alın açıklığı ve genişliği
  • Şakak bölgesinin büyüklüğü
  • Alın kırışıklığının başlama noktası

Doğal Saç Çizgisi Nasıl Sağlanır?

Ön saç çizgisi birçok etmen göz önünde bulundurularak belirlendikten sonra, sıra bu bölgeye ekimin nasıl yapılması gerektiğine gelir. Bu süreç tam anlamıyla ekim operasyonunda doğallığı etkileyen aşamadır.

Kanal Açma

Saç ekimi operasyonun doğal bir sonuçla sonlanması isteniliyorsa, doğal saçların yönü takip edilmelidir. Ön alın çizgisi için bu açı, tam ortası için öne doğru eğimli bir açıdır. Şakak bölgesi için ise hafif aşağıya yani; kulağa doğru daralan bir açıdır [3]. Saç çizgisinde oluşturulan açı genellikle, 20 derece ile 45 derece arasında olur. Saç çizgisindeki saçların açısı, arkalara göre daha dar olmalıdır. Bu oran orta ve şakak bölgesi dar açıya sahip kişiler dışında tüm saçlı deri için geçerlidir [5]. Ancak yaş almış erkekler için belirlenen çizgi biraz yukarıya doğru çekilebilir. Kanal açma işlemi gerçekleştirilirken, mutlaka hastanın saçını ne tarafa ayırdığını ya da ayırmak istediğini de sormak gerekir.

Saç Köklerinin Dizilimi

Doğal görünüme yatkın bir saç çizgisinin oluşturulması, aynı zamanda ön saç çizgisi hattına saç köklerinin nasıl dizildiği ile de doğru orantılıdır. Bu dizilim gerçekleştirilirken, toplanan greftler içerisindeki tek saç köküne sahip, ince yapılı foliküler tercih edilmelidir. Geçiş zonu olarak tabir edilen bu ilk sıraya kökler, düzensiz, zikzaklar oluşturulacak bir şekilde yerleştirilmeli ve geriye doğru gittikçe yoğunlaştırılmalıdır. Saç çizgisine yakından bakıldığında, o düzensizlik ve belli belirsizlik görülmelidir [5]. Bu nedenle 1 saç kökü içeren greftler en ön kısıma, 2 saç kökü içeren greftler onun hemen arkasına, 3 ve 4 saç kökü içeren greftler ise daha arkalara yerleştirilmelidir [6].

Saç Çizgisi Nasıl Düzeltilir?

Saç ekimi kimi zaman saç çizgisini düzeltmek için de başvurulan yöntemlerden biridir. Doğuştan geniş alına sahip olanlar, saç çizgisi gerilemesi yaşayanlar veya ekim yaptırdıktan sonra saç çizgisinden memnun olmayan kişiler saç çizgisini düzeltmek isteyebilir. Saç çizgisi düzeltme işlemi de, kişinin kafa yapısı, yüz hatları, yaşı, cinsiyeti, greft sayısı göz önünde bulundurularak belirlenir.


Kaynakça

[1] Kayhan Şahinoğlu, ''Saç Çizgisinin Hazırlanması'', Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special, Sayı 3 (4), s: 59, 2010.

[2] R. Shapiro ve V.D Callender, ''Hair Transplantation'', New York:İnforme Healthcare, Sayı 1, s:185, 2008.

[3] Hasan Mete Aksok ve Diğerleri, ''Alıcı Bölgenin Hazırlanması: Kanalların Açılması'', Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol Special Topics, Sayı 3 (4), s:62, 2010.

[4] W.P Unger, ''Recipient area hair direction and angle in hair transplant'', Dermatol Surg, Sayı 30 (6), s:829-36, 2004.

[5] Kayıhan Şahinoğlu, ''Saç Çizgisinin Hazırlanması'', Türkiye Klinikleri J Dermatol-Special, Sayı 3 (4), s:58, 2010.

[6] Ekrem Civaş, ''Saç Dökülmesinin Cerrahi Tedavisi'', Türkiye Klinikleri J Dermatol-Special, Sayı 8 (1), s:82, 2015.