Saç ekimi nerede yapılır sorusu, ekimin nasıl gerçekleştiği, ekim gerçekleştirilirken herhangi bir acı hissedilip hissedilmeyeceği kadar sık sorulan bir sorudur. Lokal anestezi altında yapılan saç ekim operasyonları, mikro düzeyde de olsa cerrahi bir operasyon olduğundan, doktor kadar ekim yapılacak mekan da oldukça önemlidir.

Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre saç ekimi operasyonları, sterilazyonun yüksek olduğu, bünyesinde donanımlı cerrahi birimi bulunan merkezler ile hastanelerde yapılır. Bu merkezler ve hastaneler ise insan sağlığını olumsuz etkileyecek yerlerden uzak ve gerekli donanıma da sahip olmalıdır.

Saç Ekiminde Sağlık Bakanlığının Belirlediği Mekân Kriterleri

Saç ekimi yaptırmaya karar vermek kadar, ne zaman yapılacağı ve saç ekiminin nerede yapılacağına karar vermek de önemli bir karardır. Seçenekler gözden geçirildiğinde, sağlık bakanlığı tarafından belirlenen kriterler ise göz ardı edilmemelidir.

Sağlık bakanlığı saç ekimi mevzuatında belirlenen çerçeve şu şekildedir.

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Saç ekimi operasyonları tıbbi bir müdahale olduğu için arka tarafında geniş bir yasal prosedür bulunur. 2003 yılına uzanan bu yasal yol, yapılan değişiklikler ve yeniliklerle hükmünü sürdürüyor. Türkiye’de saç ekimi operasyonları ile ilgili ilk yasal adım 2003-2008 yılları arasında ‘’Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’’ başlığı altında atıldı. Bu yöntemeliğe göre saç ekimi, dermotoloji, plastik ve estetik cerrahlar ile sertifika sahibi kişilere tanınmıştı. Bu yönetmelik ‘saç ekimi nerede yapılır’ sorusunu şu şekilde yanıtlıyordu.

Saç ekimi, 12 metrekare büyüklüğünde, steril şartlara uygun, zemini ve duvarları pürüzsüz ve düz, uygun havalandırma koşullarına sahip, ekipman olarak yetkin bir mekanda yapılır.  

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Sonrasında bu hüküm, 2008 yılında yayımlanan Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile kaldırıldı. Yeni yönetmeliğe göre ise saç ekiminin, aynı şartlara ek olarak gürültü ve kirliliğe maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek bir yerde, yapılması öngörüldü. Yapılan değişiklikler neticesinde saç ekimi nerede yapılır sorunun en net yanıtı ise şu şekildedir.

Saç ekimi, Sağlık Bakanlığı saç ekimi mevzuatı kullarına uygun steril koşullara sahip, acil durumda müdahle edebilecek yetkiyle donatılmış poliklinik, tıp merkezi ve özel hastanelerde yapılır [1].

Saç Ekim Merkezi Seçerken Bilinmesi Gerekenler

Ekim yaptırdıktan sonra pişman olmamak ve kendini tecrübeli ellere teslim etmek için bilinmesi gereken bir takım kurallar vardır.

  • Saç ekimi operasyonları, dermatolog ve plastik cerrahlar ile sertifikalı doktorlar tarafından yapılır.
  • Hemşireler veya diğer sağlık personelleri doktor kontrolü olmadan ekim yapılmaz.
  • Saç ekimi, ameliyat koşulları göz önünde bulundurulmuş, steril bir ortamda gerçekleştirilir.
  • Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış merkezler tercih edilmelidir. Merdiven altı yerlerden uzak durulmalıdır.
  • Ekim işleminin gerçekleştirileceği ortam dikkatli bir şekilde gözlemlenmeli.
  • Sunulan imkanların, vadedilenler ile örtüşüp, örtüşmediği kontrol edilmeli.
  • Saç ekimi hakkında önceden araştırma yapılmalı, merak edilen her şey doktora sorulmalıdır. Konsültasyon saç ekimi operasyonlarında elde edilecek başarıda oldukça önemlidir [2].
  • Saç ekimi nerede yapılır, kimler saç ekimi yapar sorularını netleştirmek adına, karar vermeden önce farklı yerlerden görüş alınmalı. Bu karar netleşmek adına faydalıdır.
  • Konuşulan her bilginin, sözleşmede yazılı olarak beyan edildiği kontrol edilmelidir.
  • Ekim operasyondan hangi tekniği kullanılacağı sorgulanmalıdır.

Doktor Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlerden biri de ekimin kimler tarafından gerçekleştirileceğidir.  Saç ekiminin gerçekleştirileceği yer ile birlikte doktor seçimi hastaların tedavi arayışı sürecinde önemli bir kriterdir.

Nitelik

Ön görüşmeden önce ekim doktoru detaylı bir şekilde araştırılmalı, nitelikleri ve becerileri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Çok fazla reklam ve pazarlama kampanyaları yapıldığından, ayrıntılı araştırma yapmak faydalı olacaktır.

Saç Ekimini Hangi Doktorlar Yapar?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre saç ekimi, plastik ve estetik cerrahlar ile medikâl estetik sertifikalı hekimler tarafından gerçekleştirilir. Doktor gözetiminde olmak koşuluyla hemşire, anestezi teknisyeni veya teknikerleri de ekimde görev alabilirler.

Deneyim

Doktorun deneyimi yıl veya yaş ile değerlendirilmemelidir. Gerçekleştirdiği ekim sayısı, vakalar veya komplikasyonları ele alma kabiliyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Saç ekiminin yüzde 50’si bilimsel yaklaşımlara dayanır, yüzde 50’si de doktorun estetik becerisine. Dolayısıyla saç çizgisi tasarımı yapılırken ya da greftler yerleştirilirken, doktor becerisi göz önünde bulundurulması gereken ayrıntılardan biridir. Sonuç itibariyle doğal bir saç ekiminin yolu, doktorun estetik becerisinden geçmektedir.

Görüşler

Gizlilik prensibi nedeniyle ekim yaptıran hastaların bilgisi paylaşılmamaktadır; ancak hastanede konuşma taleb edilebilir. Hastanın izni alınmışsa öncesi-sonrası fotoğraflar ekim yaptırmayı düşünen hastaya gösterilebilir.

Ekim doktoruna, operasyon ile ilgili ne merak ediliyorsa hepsi sorulmalıdır. Doktor seçerken sizinle ne kadar ilgili olduğu sorduğunuz sorulara verdiği cevaplarla paraleldir. Doktor her türlü konunun danışılabileceğinin güvenini vermelidir [3].

Devlet Hastanelerinde Saç Ekimi Yapılıyor Mu?

Saç dökülmesi ya da kellik kişinin fiziksel sağlığını olumsuz bir şekilde etkilemediğinden lüks olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla saç ekimi estetik prosedür kapsamında değerlendirildiğinden devlet hastanelerinde saç ekimi yapılmıyor.

SGK Anlaşmalı Saç Ekimi Mümkün mü?

Sağlık amaçlı yapılmayan işlemler SGK kapsamında yer almıyor. Dolayısıyla saç ekimi oprasyonları sağlık amaçlı gerçekleştirilmediğinden SGK tarafından karşılanmıyor.

Sonuç olarak, saç ekimi nerede yapılır sorusu gerekli ruhsatların alındığı merkezlerde yapılır şeklinde özetlenebilir. Ruhsatsız ve yetkisiz kişilerce sunulan hizmetler doğru bir şekilde elenmeli, seçenekler yavaşça ve dikkatlice değerlendirilmelidir.

Okudunuz Mu?
Saç ekimi nasıl yapılır, hangi teknikler kullanılır? Detaylı bilgiye hairsix.com.tr/sac-ekimi-nasil-yapilir/ bağlantısından erişebilirsiniz.

Kaynakça

[1]http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11969&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sa%C4%9Fl%C4%B1k%20kurulu%C5%9F.

[2] J.E Vogel ve Diğerleri, ‘’Hair Restoration Surgerty: The State Of The Art’’, Aesthet Surg, Sayı 33, s:128, 2013.

[3] Gürol Açıkgöz, ‘’Saç Transplantasyonunda Preoperatif Hazırlıklar’’, Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, Sayı 3 (4), s: 41, 2010.

Sigara kullanımı saç ekimini ne boyutta etkiler?

Sigara Kullanımı ve Saç Ekiminin İlişkisi Zaman geçtikçe, sigara içmek solunum sistemini nefes alma yeteneğini engelleme noktasına kadar etkilemektedir. Akciğer, mesane ve gırtlak kanseri için ise...

Saç Ekimi Öncesi Hasta Rehberi

Saç Ekimi Öncesi Tam Rehber Saç ekimi öncesi süreç, saç ekimi kararı alınmasından operasyon öncesi hazırlıklara ve başarılı bir saç ekimi operasyonu için dikkat edilmesi gereken önemli kuralları...

Saç Klonlama

Saç Klonlama

Saç klonlama, donör bölgeden bir ya da birkaç tane greftin çıkarıp, eşeysiz üreme yoluyla (organizmanın kendi genleriyle yeni bir canlı üretmesi) çoğaltılıp, standart ekim yöntemleri kullanılarak saçsız alana yerleştirilmesiyle yapılır.

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç ekimi fiyatları ne kadar? Şuan saç ekimi merkezlerinde ₺ 5.000 ile ₺ 30.000 (TL) arasında değişen saç ekim fiyatları görmek mümkündür çünkü saç ekim ücretleri öznel ve değişken faktörlere...

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

Dhi (Direct Hair İmplant) saç ekimi uygulamasında temelde FUE tekniğinin ana hatları izlense de, FUE tekniğinden farklı bir süreç üzerinden gidildiğini belirtmek gerekmektedir. Dhi ile gerçekleştirilen saç ekimi uygulamasında aynı süreç kanal açma işlemi yapılmadan gerçekleştirilir.

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç ekimi operasyonu, saç köklerinin belirlenen donör bölgeden tek tek alınarak, seyrelmiş alanlara nakledilmesi/ekilmesi işlemidir. Yaklaşık 5-6 saat süren operasyon süresinde hastanın ağrı ya da...