Şakaklara Saç Ekimi

Şakaklara saç ekimi, genlere, yaşa, hormonlara bağlı olarak saç çizgisi ve şakak bölgesi dökülmüş kişilere yapılan bir işlemdir. Doğuştan şakak bölgesi açık olan kişiler tarafından da tercih edilen şakak bölgesi ekimleri, donör bölgeden çıkarılan saç köklerinin dökülen yere transferiyle gerçekleşir. Bölgesel ekimler arasında en fazla tercih edilen bölgelerin ise başında gelir. Bölgesel ekimler arasında fazla tercih edilmesinin nedeni ise dökülmenin kişisel görünüm üzerindeki etkisidir.

Uzaklaşmış alın çizgisi, derinleşmiş şakak girintisi ve belirginleşen kellik bireylerin görünümünde oldukça etkilidir. Saçın, dolayısıyla kişinin en dikkat çeken bölgelerinden biri olan şakakta oluşan dökülme bu nedenle anında fark edilir. Bundan dolayı da şakaklara yapılan ekimlerde ayrıca dikkat gerekmektedir. Şakaklara saç ekimi daha çok erkek tipi saç dökülmesi oluşan kişiler tarafından tercih edilen cerrahi bir müdahale olsa da kaza veya doğuştan şakak girintisi derin olan kişiler tarafından da tercih edilen bir müdahale yöntemi olmaktadır.

Şakak Bölgesi Neresidir?

Tıp dilinde temporal bölge olarak tanımlanan şakak (yan) bölgesi kafatasının yan ve alt kısımlarının bulunduğu bölgedir [1]. Kafatasını oluşturan kemiklerden biri olan şakak kemiği, kafatasının her iki tarafında bulunan bir kemiktir [2].

Saç ekiminde ise şakak bölgesi kafatasının yan üst taraflarında bulunan saçları belirtmek için kullanılır. Kaşın üst hizasında bulunan üçgen girintideki bu saçlar diğer alanlara göre ince ve düzensiz bir yapıya sahiptir. Şakaklar yüzü çevreleyen bir dinamiğe sahip olduğu için ekim operasyonlarının en kritik unsurlarından da biridir.

Şakaklara Saç Ekimi Gerektiren Durumlar

Şakak bölgesindeki saç kayıplarının nedeni bir hastalık veya kaza değilse, şakaklara saç ekimi gerektiren durumlardan en etkilisi erkek tipi saç dökülmesidir. Erkek tipi saç dökülmesi, genetik yatkınlığı bulunan kişilerde, erkeklik hormonu androjenlerin etkisiyle ortaya çıkan ve sıklıkla kellikle sonuçlanan bir dökülme türüdür [3]. Kimi zaman dökülme tamamen kelleşme oluşturmadan, sadece şakak bölgesiyle de sınırlı kalabilir. Şakak bölgesinde saç ekimi gerektiren diğer durumlar ise, kaza sonrası bölgenin hasar görmesi, traksiyonel alopesi ya da doğuştan şakak girintisinin derin olması şeklinde özetlenebilir.

 1. Erkek Tipi Saç Dökülmesi
 2. Traksiyonel Alopesi
 3. Saç Çizgisinin Yeniden Düzeltilmesi
 4. Şakak Bölgesinin Deforme Olması

Erkek Tipi Saç Dökülmesi (Androgenetik Alopesi)

Androgenetik Alopesi, daha çok erkeklerde görüldüğü için ‘erkek tipi saç dökülmesi’ ismini almıştır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde, androjen hormonu etkisiyle ortaya çıkar ve her iki cinsi de etkiler. Erkeklerde görülen saç dökülmesi şakak bölgesi ve tepe bölgesindeki saçların incelmesiyle, kadınlarda görülen dökülme ise ön saç çizgisinde çekilme olmadan, tepe bölgesindeki saçların seyrekleşmesiyle başlar. Seyrekleşme yaşın ilerlemesine bağlı olarak artış gösterse de, seyrekleşmenin başlangıç yaşı ve ilerleme seviyesi değişiklik gösterir [4].

Genetik yatkınlığı olan kişilerde saçlar, androjen hormonuna karşı daha hassas olduğundan, androjen hormonuna bağlı olan dihidrotestostereronun (DHT) aşırı salgılanması, saç köklerinin beslenemeyerek dökülmesine neden olur. Gen ve androjenin etkileşimi sonucunda dökülmeden ilk etkilenen ise sakak bölgesi olur [5].  Androjenlerden etkilen saç kademeli olarak zayıflar, incelir ve sonunda da dökülür. Erkek tipi saç dökülmesine maruz kalan saç, sıklıkla kellikle noktalansa da bazen şakak bölgesiyle sınırlı da kalabilir.

Traksiyonel Alopesi

Şakaklara saç ekimi gerektiren durumlardan biri de traksiyon alopesidir. Traksiyon alopesi, saçın sürekli, sıkı bir şekilde toplanmasına bağlı olarak gelişen bir dökülme türüdür.  Germe kuvveti etkisiyle ortaya çıkar. Toplama alışkanlıklarının değiştirilmesi sonrası düzelme gözlemlense de uzun süre devam etmesi traksiyon alopesinin kalıcı kalıcı hâl almasına neden olabilir [6].

Saç Çizgisinin Yeniden Düzeltilmesi

Şakaklara saç ekimi bazen de saç çizgisini düzeltmek isteyen kişiler arasında başvurulan bir yöntemdir. Doğuştan geniş bir alına sahip olmak, saç çizgisinde veya şakak girintisinde dökülme yaşamış olmak şakaklarda saç ekimi yapılmasının nedenleri arasındadır. Saç çizgisi düzeltme ekimlerinde ise, kişinin yüz hatları, kafatasının yapısı kadar, yaşı, cinsiyeti de belirleyici olmaktadır.

Erkeklerde Saç Çizgisi Nasıl Oluşturulur? Saç Kökleri Şakak Bölgesine Nasıl Dizilmelidir? Ayrıntılı bilgiye hairsix.com.tr/sac-cizgisi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Şakak Bölgesinin Deforme Olması

Şakaklara saç ekiminin gerekli görüldüğü bir diğer durum da herhangi bir kaza sonucu bölgedeki saçların hasar almasıdır. Oluşan hasar şakak bölgesinde herhangi bir doku kaybına neden olmamışsa, ekim cerrahi bir yöntem olarak kullanılır. Bu nedenle ekim yapılmadan, öncelikle deforme olmuş bölgede saçın çıkıp, çıkmayacağı analiz edilmeli.

Şakaklara Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Şakaklara saç ekimi, normal ekim operasyonlarında olduğu gibi donör bölgeden alınan saç köklerinin saç kaybı yaşanılan yere transfer edilmesiyle yapılır. Şakaklara saç ekimi de hazırlık, planlama, anestezi, greft çıkarma, kanal açma ve greft yerleştirme olmak üzere 6 aşamayı takip eder.

1. Adım (Hazırlık ve Planlama)

 • Ekim yapılacak alan fark etmeksizin, ekim operasyonları öncesinde, öncelikle kişinin dökülme seviyesi, yaşı, sağlık durumu, saçının yapısı incelenir. Ekim yaptırmasına engel bir durum olup olmadığı gözden geçirilir. Kan testi aracılığıyla gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından, herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmezse operasyon günü belirlenir.
 • Ekim yapılacak şakak bölgesi tekrar incelenir ve gerekli greft sayısı hesaplandıktan sonra saçlar tıraşlanarak, operasyon odasına geçilir. Sadece yanlara saç ekimi yapılması durumunda saçların tümü tıraşlanmayabilir. Saç köklerinin çıkarılması ve yerleştirilmesi esnasında doktora büyük konfor sağlayan tıraşlama işlemi, bölgesel ekimlerde bazen gerekmeyebilir. Bu gibi durumlarda sadece saç köklerinin çıkarılacağı donör bölge tıraşlanır. Bu çoğunlukla ekim doktorunun verdiği karara göre şekillenir.

2. Adım (Anestezi)

Anestezi, operasyon esnasında oluşabilecek ağrıları ortadan kaldırmak için uygulanır. Lokal olarak uygulanan anestezi, hem donör hem de saç köklerinin yerleştirileceği alıcı alana yapılır. İşlem sırasında ağrı sadece enjeksiyonun deriye temas ettiği an ile anestezinin içeriye boşaltıldığı an hissedilir. Ağrı kişinin acı eşiğine bağlı olarak değişiklik gösterse de saniyeler içinde geçen bir etkiye sahiptir.

3. Adım (Köklerin Çıkarılması)

Şakak bölgesindeki saçlar ince bir yapıya sahip olduğundan donör bölge belirlenirken, şakak bölgesiyle benzer özellikler aranır. Saç köklerinin çıkarılacağı alan belirlendikten sonra da mikromotor aracılığıyla kökler etrafında küçük delikler oluşturulur. Mikromotor yardımıyla kökler gevşetildikten sonra da cımbızı andıran penset isimli aletle teker teker toplanır. Toplanan her saç kökü, ölmesin diye salin serumu içerisine yerleştirilir. Serum dokunun canlı kalmasını sağlar.

4. Adım (Kanalların Açılması)

Saç kökleri çıkarıldıktan sonra, ekim bölgesine köklerin yerleştirileceği kanallar açılır. Kanal açma işlemi, ekim sürecinin en önemli ve de en zor kısmıdır. Şakak çıkıntısı ise diğer bölgelere göre doğallığı daha fazla etkilediğinden, şakak bölgesine açılan kanallar daha fazla uğraş gerektirir.

Şakak Bölgesine Kanal Açılırken Dikkat Edilen Noktalar

 • Saç ekimi zaten estetik kaygılardan dolayı yapılan bir işlem olduğundan, şakaklara saç ekiminde saçların çıkış yönü ve açısı dikkatli bir şekilde oluşturulmalıdır.
 • Şakak bölgesinde oluşturulan açılar düz bir şekilde olmalıdır.
 • Erkeklerde kanallar açılırken şakak girintisi göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kanallar açılırken, şakak üçgeni göz ardı edilmemelidir.
 • Şakak bölgesindeki saç kökleri ince yapılı olduğundan, kanallar açılırken ince uçlu punçlar kullanılmalıdır.
 • Şakak bölgesindeki saçlar, saç derisinin diğer bölgelerindeki saçlar ile benzer şekillere sahip olmadığından, şakak girintisindeki doğallık mümkün olduğunca korunmalıdır. Çünkü şakak çıkıntıları, doğallığın taklit edildiği en zor bölgelerden biridir.

5. Adım (Greftlerin Yerleştirilmesi)

Saç ekimi operasyonlarının en son aşaması, çıkarılan saç köklerinin yuvalarına yerleştirilmesidir. Donör bölgeden çıkarılan saç kökleri, açılan kanallara yerleştirildikten sonra yanlara saç ekimi işlemi tamamlanır.

Greftler Yerleştirilirken Dikkat Edilen Noktalar

Şakak girintileri normalde ön saç çizgisinden yaklaşık 2-3 cm geridedir ve buradaki saçlar alın çizgisine göre biraz daha sıktır. Alın çizgisi hattına daha çok tekli ve ince yapılı greftler yerleştirilirken, biraz daha gerisinde bulunan bölgelere doğal bir geçiş görüntüsü verebilmek adına 1-2 saç köküne sahip greftler yerleştirilir. Burada önemli olan düz bir hat görüntüsü vermemektir. Alın çizgisi ve şakak bölgesi ekimlerinde kökler biraz daha düzensiz, girintili çıkıntılı bir şekilde yerleştirilmelidir.

Kadınlarda Şakaklara Saç Ekimi

Kadınlarda şakaklara saç ekimi, sadece kadın tipi saç dökülmesi dışında yapılabilir. Kadın tipi saç dökülmesi, saçın tümüne yayılmış seyrekleşme şeklinde ortaya çıktığından saç ekimi için güçlü donör bölgeya ne yazık ki sahip değildir. Bu nedenle kadın tipi saç dökülmelerinde, ekim tatmin edici sonuçlar ortaya koyamayabilir. Bunun dışında kadın ya da erkek fark etmeksizin şakaklara saç ekimi yapılabilir. Cinsiyet belirleyici değildir. Şakak bölgesi herhangi bir neden dolay hasara uğrayan, yeni bir saç çizgisine sahip olmak isteyen tüm kadınlar şakak bölgesine ekim yaptırabilir. Ayrıca şakak gibi bölgesel ekimler, tıraşsız da gerçekleştirilebilir.

Şakaklara Saç Ekimi Fiyatları

Sadece yanlara yapılan saç ekimi operasyonlarında fiyat, saçın geneline yapılan ekimlere göre daha düşüktür. Ekim yapılacak alan dar olduğundan, fiyatlandırma da ona göre yapılır. Bölgesel ekimlerde az greft ekildiği için, hem operasyon süresi daha kısaltır hem hem de ekimi yapan doktor için daha az yorucudur. Dolayısıyla tüm bu etmenler ekim sürecini etkilediği gibi, fiyatın belirlenmesini de etkiler. Saç ekiminde fiyatı belirleyen sadece ekim alanının büyüklüğü veya toplanan greft sayısı değildir. Ekim merkezinin yerinden, bulunduğu şehire, çalıştırdığı kişi sayısından, doktorun tecrübesine kadar farklı unsurlar da devreye girer.

Şakaklara Saç Ekimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Şakak bölgesi direkt kişinin ifadesini hatta göründüğü yaşı bile etkilediğinden, şakak bölgesi ekimleri hakkında merak edilen sorular da fazlalaşmaktadır.

Şakaklara Ekim Ne Zaman Yapılmalıdır?

Doğuştan geniş alına sahip olanlar ile yanık ve kaza sonrası şakak bölgesi görüntü olarak bozulmuş kişiler herhangi bir sağlık problemleri yoksa, istedikleri zaman şakaklarına ekim yaptırabilirler. Ancak erkek tipi saç dökülmelerinde bir takım hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Şakak bölgesi ekimlerinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, dökülmenin ilerleme ihtimaline sahip olmasıdır. Kişi 30’lu yaşlarında şakak bölgesindeki dökülmeleri saç ekimiyle kapatsa da, yaşla birlikte dökülme ileri bir seviyeye ulaşabilir. Dolayısıyla sadece şakak bölgelerine ekim yaptırmak isteyen genç hastalara, zamanla yeni bir ekim seansına ihtiyaç duyulabileceği hatırlatılmalıdır. Bu nedenle şakaklara saç ekiminde uygun zaman belirlenirken, dökülmenin tamamen sonlanmış olması önerilir. Saç dökülmesi sonlanmamasına rağmen ekim yaptırmak isteyenlere ise, zamanla tekrar bir ekim gerekebileceği söylenmelidir. Şakaklara saç ekiminde önemli olan yapılan analizler sonrası dökülmesinin durumunu, seviyesini ve türünü ortaya koyduktan sonra karar vermektir.

Şakak Bölgesi Ekimlerinde Hangi Teknik Kullanılır?

2002 yılından beri gerçekleştirilen saç ekimi operasyonları FUE yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir. Saç köklerinin teker teker çıkarılmasına imkan veren FUE’nin dışında ekimlerde DHİ tekniği de kullanılmaktadır. Greft toplama mantığı FUE ile benzer özellikte olan DHİ’de, ekimler ayrı bir kanal açma işlemi olmadan gerçekleşir. DHİ ile saç kökleri choi isimli alet sayesinde, direkt saç kaybı oluşan bölgeye yerleştirilir. Her iki teknik de şakak bölgesi gibi ince beceri gerektiren ekimlerde başarılı sonuçlara imza atmıştır. Bugün DHİ, FUE’ye göre biraz daha maliyetli olduğundan az sayıda kliniklerde kullanılır.

Vücut Kılları Şakak Ekimlerinde Kullanılır Mı?

FUE yönteminin ortaya çıkmasıyla beraber ekim operasyonlarında vücut kulları da kullanılmaya başlanmıştır. Köklerin teker teker alınmasına imkan veren FUE’nin saç ekimi operasyonlarına getirdiği yeniliklerden biri de zaten vücut kıllarının da donör bölge olarak kullanılmasıdır. Dolayısıyla şakak bölgesine yapılan ekimlerde de saç kökleri, sakaldan, göğüsten veya kollardan olmak üzere vücudun herhangi bir bölgesinden alınabilir.

[ratemypost] 

Kaynakça
[1] Resimlerle Temel Anatomi, http://www.jcam.com.tr/files/KATD-2992.pdf, Journol Of Clinical And Analytical Medicine, s:11.

[2] Megep, ‘’Anotomi’’, https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/anatomi.pdf, s:5, 2010.

[3] Neslihan Şendur, ‘’Androgentik Alopesi’’, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı 1(3), s:39, 2000.

[4] İnci Mevlitoğlu ve Seda Doğan, ''Erkek Tipi Saç Dökülmesinde Tedavi'', Türkiye Klinikleri J Dermatol, Sayı 6 (4), s: 23-24, 2013.

[5] A. David Whiting, ‘’Male Pattern Hair Loss: Current Understanding’’, İnternational Journal Of Dermatology, Sayı 8, s:562, 1998.

[6] Süleyman Pişkin ve Sezin Kuru Fıçıoğu, ‘’Saç Kaybı ve Hasarı Oluşturan Eksojen Faktörler ve Kozmetikler’’, TürkiyeKlinikleri J Dermatol – Special Topics, Sayı 5 (4), s.55, 2012.

Sigara kullanımı saç ekimini ne boyutta etkiler?

Sigara Kullanımı ve Saç Ekiminin İlişkisi Zaman geçtikçe, sigara içmek solunum sistemini nefes alma yeteneğini engelleme noktasına kadar etkilemektedir. Akciğer, mesane ve gırtlak kanseri için ise...

Saç Ekimi Öncesi Hasta Rehberi

Saç Ekimi Öncesi Tam Rehber Saç ekimi öncesi süreç, saç ekimi kararı alınmasından operasyon öncesi hazırlıklara ve başarılı bir saç ekimi operasyonu için dikkat edilmesi gereken önemli kuralları...

Saç Klonlama

Saç Klonlama

Saç klonlama, donör bölgeden bir ya da birkaç tane greftin çıkarıp, eşeysiz üreme yoluyla (organizmanın kendi genleriyle yeni bir canlı üretmesi) çoğaltılıp, standart ekim yöntemleri kullanılarak saçsız alana yerleştirilmesiyle yapılır.

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç ekimi fiyatları ne kadar? Şuan saç ekimi merkezlerinde ₺ 5.000 ile ₺ 30.000 (TL) arasında değişen saç ekim fiyatları görmek mümkündür çünkü saç ekim ücretleri öznel ve değişken faktörlere...

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

Dhi (Direct Hair İmplant) saç ekimi uygulamasında temelde FUE tekniğinin ana hatları izlense de, FUE tekniğinden farklı bir süreç üzerinden gidildiğini belirtmek gerekmektedir. Dhi ile gerçekleştirilen saç ekimi uygulamasında aynı süreç kanal açma işlemi yapılmadan gerçekleştirilir.

Saç Dökülmesi

Saç Dökülmesi

Saç dökülmesi genetik, hormonal ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan; yaşa, kişiye, beslenmeye ve cinsiyete göre değişen; kimi durumlarda kalıcı, kimi durumlarda ise geçici olan bir...