Verteks alanda saç ekimi, genetik nedenler, yaş ve  androjen hormonu etkisiyle tepe bölgesinde oluşan saç kayıplarının donör bölgeden alınan saç kökleriyle kapatılmasıdır. Tepe bölgesi, teknik olarak ekim operasyonlarının en zor kısmıdır. Sıklıkla erkek tipi saç dökülmesi yaşayan kişilerin başvurduğu bir müdahale yöntemidir.

Tepe bölgesi ekimleri daha çok erkek tipi saç dökülmesi yaşayan kişiler tarafından tercih edilse de kaza veya başka bir nedenden dolayı oluşan saç kayıplarının kapatılmasında da kullanılır. Ekimin en önemli bölümlerinden biri olan tepe bölgesi, erkeklerde çemberi andıran saç döneğine sahip olduğundan, tepeye saç ekimi hem daha zordur hem de daha çok tecrübe gerektirir. Saç döneği etrafındaki saç köklerinin yönü ve açısı her adımda değiştiği için, köklerin yerleştirileceği yuvalar açılırken, doğru tekniği kullanmak önemlidir. Ekim sonrası doğal bir sonuçla karşılaşmak için, kanallar açılırken saç döneğinin doğru bir şekilde oluşturulması gerekir.

Verteks Alan Neresidir?

Verteks, kafatasının orta hat üzerindeki en yüksek noktasıdır. Latince vertic kelimesinden gelen vertex, zirve, doruk veya tepe noktası anlamlarını taşır. Frontal kemikle, Oksipital kemik arasında yer alan vertex alan[1], saç ekiminde kafatasının tepe bölgesini ve orada bulunan saçları ifade eder.

Verteks bölgedeki saçlar, kendi içerisinde farklı bir dinamiğe sahiptir. Her bir saç teli, kendini tepe bölgesindeki saç döneğine göre konumlandırdığından, saç döneği etrafında dizilen saçların her biri, farklı yönlere ve açılara sahiptir. Saç döneği herkeste aynı olmamakla birlikte, benzerlik de gösterebilir.

Verteks (Tepe Bölgesi) Alanda Saçların Dökülme Nedenleri

Tepe bölgesindeki saç kayıpları, bir hastalık veya kaza sonrası oluşmadıysa, dökülmenin nedeni erkek tipi saç dökülmesidir. Erkek tipi saç dökülmesi, genetik yatkınlığı olan kişilerde, androjen hormonunun etkisiyle ortaya çıkan, her iki cinste de görülen ve saç kaybı ile sonuçlanan bir hastalıktır [2]. Erkek tipi saç dökülmesinin belitirtisi olan tepe bölgesi dökülmelerinin nedeni ise genler ve hormonlardır.

Genler

Genler, erkek tipi saç dökülmesinin birinci nedenidir. Aile hikayesinde kellik olan kişilerde daha fazla görüldüğü için, kelliğin genetik bir miras olduğu düşünülür. Hangi genin etkili olduğuna dair somut bilgiler ortaya konulamasa da kellik fiziksel bir özelliktir ve gelecek nesillere aktarılmaktadır.

Hormonlar

Tepe bölgesi saç kaybının bir diğer nedeni de hormonlardır. Erkek tipi saç dökülmesinin en net belirtilerinden biri olan ön ve tepe bölgesi saç kaybı, androjerden etkilendiğinden dolayı oluşur. Erkeklik hormonu testosteron tarafından üretilen dihidrotestosteronu (DHT), saçların gelişimini etkileyerek, onların dökülmesine neden olan bir hormondur. Aşırı salgılanması, saç köklerinin bulunduğu yuvaların küçülmesine ve doğal olarak bu yuvalar aracılığıyla beslenen köklerin beslenememesine neden olur. Dolayısıyla, kafa derisinin ön ve tepe bölgelerinde saç kökleri androjenlerle etkileşime geçtiğinden saçlar zamanla değişime uğrar, incelir ve dökülür [3]. Genetik yatkınlığı olan kişilerde erkeklik hormonu androjene bağlı olarak gelişen bu dökülmeler ise ilk olarak saç çizgisi ve tepe bölgesinde gözlemlenir [4]. Ön saç çizgisinin gerilemesiyle başlayan saç kayıpları, tepe bölgesindeki açılmalar ile devam eder,  zamanla da artarak kel bir görüntü oluşturur. Ergenlikle beraber ortaya çıksa da, yaşla birlikte görülme oranı artar.

Verteks Alana (Tepe Bölgesi) Ekim Ne Zaman Yapılmalı?

Tepe bölgesi ekimlerinde, saç dökülmesinin hangi derecede olduğu önemlidir. Dökülmenin hangi derecede olduğunu anlamanın yolu ise çeşitli analizlerden geçilerek ortaya konulur. Bilinen en yaygın analiz yöntemi ise Norwood Ölçeği olmaktadır. Norwood ölçeği saç dökülmesini 7 sınıfa ayırarak, ekimin hangi seviyede yapılacağının da ipucunu vermiştir. Norwood Ölçeğine göre tepe bölgesi ilk olarak 3. ve 4. aşamada dökülmeye başlar. 5. ve 6. aşamaya doğru gittikçe artar.

Norwood Ölçeğinde, Tip 1 seviyesinde saç çizgisinde çekilme yoktur, çekilme ilk olarak Tip 2 seviyesinde gözlemlenir. Tip 3’e doğru tepe bölgesi hafif bir dökülme yaşar. Tip 4 ve 5 ile birlikte tepe bölgesi belirgin bir şekilde seyrelmiştir.  Tip 6 ve Tip 7’e geçiş ile tepe bölgesi tamamen kelleşmiştir. Dolayısıyla tepe bölgesi ekimleri için Tip 3’ten sonrası uygun gözükmektedir. Herkeste dökülme hızı seviyesi farklı olduğundan burada önemli olan, dökülmenin tamamen sonlanmış olmasıdır. Çünkü bazı kişilerde yan ve arka saçlar kalır, bazı kişilerde tepe bölgesinde açılma olmadan, ön saç çizgisi arkaya doğru çekilir.  Bazı kişilerde tamamen dökülme 5 yılda tamamlanırken bazı kişilerde 25 yılda tamamlanır. Bazı kişilerde 3-6 ay içerisinde saçlar dökülürken, bazı kişilerde daha yavaş dökülür. Dolayısıyla tepe bölgesi ekimleri için en doğru zaman kişiye göre değişir [5].

NOT: Erkek tipi dökülmelerde meydana gelen tepe bölgesi kelliği medikal tedavi yöntemleriyle engellemek mümkün değildir. Medikal yöntemler söz konusu dökülmeyi yavaşlatmaya yarar, tamamen durdurmamaktadır.

Verteks Alana (Tepe Bölgesi) Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi operasyonları temel olarak aynı süreçleri takip eder. Dolayısıyla verteks alana saç ekiminde de temel prensip, sağlıklı saç köklerinin alınıp, saçsız alana nakledilmesidir. Ense bölgesindeki saç kökleri androjen hormonlarından etkilenmediğinden, saç ekimi için genelde ense bölgesindeki saç kökler kullanılır.

1. Hazırlık ve Planlama

Tepe saç ekimi gerçekleştirilmeden önce kişinin dökülme seviyesi, yaşı, saçının yapısı, fizyolojik yeterliliği gözden geçirilir. Tepe bölgesindeki saç açıklığı, saçların çıkış açısı ve donör bölgeden alınacak saç kökleri hesaplanır. Saç ekimi yapılmasına herhangi bir engelinin olmadığına dair tetkiklerin de yapılmasının ardından operasyon için tarih verilir.

Operasyon günü hasta tekrar gözden geçirilir. Tepe bölgesi açıklığı, donör bölgenin durumu tekrar kontrol edilir ve hasta tıraş için yıkama odasına alınır. Tıraş saç köklerinin daha rahat çıkarılması ve yerleştirilmesi için doktorların tercih ettiği bir uygulamadır. Saçların tıraşlanması istenilmiyorsa, öncesinde doktor bilgilendirilmelidir. Doktor tarafından saç uygun görülürse, ekim tıraşsız da gerçekleştirlebilir.

2. Lokal Anestezi

Normal saç ekimi prosedüründe olduğu gibi tepe bölgesi ekimleri de lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ekim öncesi hem donör bölgeye hem de ekimin gerçekletirileceği alana uygulanan anestezi, ekim sırasında herhangi bir ağrı veya acı hissedilmemesi için uygulanır. Anestezinin enjekte edildiği sırada hissedilen sızı dışında, operasyon boyunca hasta ağrı hissetmemektedir.

3. Köklerin Çıkarılması

Donör bölge belirlendikten sonra saç kökleri etrafında mikromotor yardımıyla minik kesiler oluşturulur. Kesiler saç köklerinin gevşemesini sağlar. Saç köklerinin gevşetilmesinden sonra da penset isimli cımbız aracılığıyla toplanır.

4. Tepe Bölgesine Kanalların Açılması

Ekim operasyonlarının en önemli aşaması olan kanal açma işleminin en zor kısmı ise; tepe bölgesine açılan kanallardır. Tepe bölgesinde olan saç döneği, oradaki saç köklerinin farklı açılarda dizilmesine neden olduğundan, kanalların bu yapıyı bozmadan açılması gerekir.  

Tepe Bölgesindeki Kanalların Yönleri Nasıl Açılmalıdır?

Tepe bölgesi saç döneğine sahip olduğundan, öncelikle saç döneğini doğru bir şekilde oluşturmak gerekir. Saç döngüsü oluşturulduktan sonra, kanallar bu döngüyü takip ederek açılmalıdır. Döngü sağdan sola dairesel bir hat üzerinden gittiğinden, saç yönü her adımda değişiklik gösterir. Dolayısıyla doğal bir sonuç için tepe bölgesindeki köklerin yerleştirileceği kanallar, doğru yön ve eğime sahip olmalıdır. Kısacası; kanalların orjinal şekline sadık kalınmalıdır.

Eğer saç ekimi yapılacak hastanın önceden mevcut bir saç döneği yoksa, doğallığı etkilememek adına saç döneği oluştulmamalıdır.

5. Köklerin Yerleştirilmesi

Uygun yön ve açı oluşturulduktan sonra çıkarılan saç kökleri bu kanallara yerleştirilerek, işlem sonlandırılır. Burada dikkat edilecek nokta ise, toplanan saç kökleri içerisinde kalın olanların tepe bölgesine yerleştirilmesidir.

Saç Ekiminde Tepe Bölgesi Neden Önemlidir?

Ön saç çizgisi kadar doğallığı etkileyen bir diğer unsur da tepe bölgesi ekimidir. Uygun açıda ve yönde açılmasına dikkat edildiği kadar, elde edilen köklerin saçsız alanı kapatabilmesi de tepe bölgesi ekimlerinde önemlidir.

Saç ekimi operasyonlarında sıklıkla ön kısım direkt göze çarptığından, kökler daha çok oraya yoğunlaşarak ekilir. Dolayısıyla kimi zaman tepe bölgesinde istenilen doğallık tek seansta yakalanamaz ve 2 seanslık ekimler gerekebilir. Nitekim tepe bölgesi ekimlerinde saç döngüsüne uygun açılar oluşturmak kadar, planlı bir ekimin gerçekleştirilmesi de önemlidir. Tepe bölgesi uygun açılara dikkat edilmeyerek ve de plansız bir şekilde ekildiği takdirde ekim sonrası yeterli sıklık ve doğallığın elde edilmesi pek mümkün olmadığından saç ekiminde tepe bölgesi ayrıca dikkat ve tecrübe isteyen bir bölgedir.

Verteks Alanda (Tepe Bölgesi) İyileşme Süreci

Tepe bölgesindeki kılcal damarlar ince yapılı olduğundan, bu bölgedeki saç kökleri daha yavaş beslenir. Bu nedenle saç ekimi yaptırmış kişiler tepe bölgesine ekilen saçların tutmama ihtimali var mı, tepe bölgesi saç ekimi tutar mı diye oldukça sık sorar.

Tepe bölgesindeki saç kökleri yavaş beslendiğinden dolayısıyla iyileşme süreci diğer bölgelere göre hem daha uzun sürer hem de tepe bölgesine ekilen saç kökleri daha yavaş çıkar.Bu sürecin daha hızlı atlatılması için yani hızlı bir iyileşmenin gerçekleşebilmesi için kaliteli saç köklerinin, tepeye ekilmesi faydalı olacaktır.

Kaynakça 

[1] İskelet Sistemi, http://www.jcam.com.tr/files/KATD-2992.pdf,

[2] Neslihan Şendur, ‘’Androgentik Alopesi’’, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı 1(3), s:39, 2000.

[3] Dr. Didem Didar Balcı, ''Androgentik Alopesi'', Türkiye Klinikleri J Dermatol, Sayı 3 (4), s: 17, 2010.

[4] A. David Whiting, ‘’Male Pattern Hair Loss: Current Understanding’’, İnternational Journal Of Dermatology, Sayı 8, s:562, 1998.

[5] Neslihan Şendur ve Göksun Karaman, ‘’Androgenetik Alopesi’’, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı 1 (3), s:42,

Sigara kullanımı saç ekimini ne boyutta etkiler?

Sigara Kullanımı ve Saç Ekiminin İlişkisi Zaman geçtikçe, sigara içmek solunum sistemini nefes alma yeteneğini engelleme noktasına kadar etkilemektedir. Akciğer, mesane ve gırtlak kanseri için ise...

Saç Ekimi Öncesi Hasta Rehberi

Saç Ekimi Öncesi Tam Rehber Saç ekimi öncesi süreç, saç ekimi kararı alınmasından operasyon öncesi hazırlıklara ve başarılı bir saç ekimi operasyonu için dikkat edilmesi gereken önemli kuralları...

Saç Klonlama

Saç Klonlama

Saç klonlama, donör bölgeden bir ya da birkaç tane greftin çıkarıp, eşeysiz üreme yoluyla (organizmanın kendi genleriyle yeni bir canlı üretmesi) çoğaltılıp, standart ekim yöntemleri kullanılarak saçsız alana yerleştirilmesiyle yapılır.

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç ekimi fiyatları ne kadar? Şuan saç ekimi merkezlerinde ₺ 5.000 ile ₺ 30.000 (TL) arasında değişen saç ekim fiyatları görmek mümkündür çünkü saç ekim ücretleri öznel ve değişken faktörlere...

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

Dhi (Direct Hair İmplant) saç ekimi uygulamasında temelde FUE tekniğinin ana hatları izlense de, FUE tekniğinden farklı bir süreç üzerinden gidildiğini belirtmek gerekmektedir. Dhi ile gerçekleştirilen saç ekimi uygulamasında aynı süreç kanal açma işlemi yapılmadan gerçekleştirilir.

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç ekimi operasyonu, saç köklerinin belirlenen donör bölgeden tek tek alınarak, seyrelmiş alanlara nakledilmesi/ekilmesi işlemidir. Yaklaşık 5-6 saat süren operasyon süresinde hastanın ağrı ya da...