V ücut kıllarından saç ekimi, bacak, sırt, göğüs veya pubik bölgesinden çıkarılan kıl köklerinin, saçsız alana nakledilmesiyle yapılır.

Vücut kılları, saç ekimi operasyonlarında nispeten yeni kullanılan bir uygulamadır. Ense bölgesindeki saç köklerinin yetersiz gelmesi ya da ekim yapılacak alanın geniş olması durumunda tercih edilir. Vücut kıllarından saç ekimi, saç kökü gibi sert yapıda olmadığından genellikle sıklaştırma amaçlı tercih edilir. Ağır saç kaybından muzdarip, ense bölgesi yeterli kıl köküne sahip olmayan kişiler için pek etkili bir yöntem değildir. Bununla birlikte vücut kıllarından saç ekimi, kellik tedavisi için umut verici bir kapı aralamış ve başarılı sonuçlar ortaya koymuştur.

Saç Ekiminde Vücut Kıllarını Kullanma Kriterleri (İdeal aday)

Vücut kılları, kafa derisi kılından, uzunluk, renk, çap ve büyüme süresi bakımından farklı karakterislik özelliklere sahiptir [1]. Her vücut kılı saç ekimi için uygun olamayacağına göre, vücut kılları donör olarak kullanılırken belli kriterler göz önünde bulundurulur. Torso Donör İndeksi olarak adlandırılan bu kriterler ise 5’e ayrılır.

1. Yoğunluk

Donör olarak kullanılacak alanda cm2 başına 40 ve daha fazla folikül bulunmalı. Bu oran vücut kıllarından saç ekimi için tatmin edici sonuçlar elde edilmesini kolaylaştırır.

2. Benzerlik

Saç ekimi sonrası vücut kılları ile mevcut saçlar arasında kıl farkı yapısı oluşmaması için saç yapısına en uygun vücut kılının kullanılması önemlidir.

3. Kök Sayısı

Folikül yoğunluğu dışında vücut kıllarının saç ekiminde kullanılması için folikülerin içerisindeki kök yoğunluğu önemlidir. Greftlerin en az 2-3 saç köküne sahip olması,  doğal bir görünümün elde edilmesini sağlar.

4. Donör Bölgenin Genişliği

Vücut kıllarından saç ekimi için diğer kriterlerden biri de donör bölgenin genişliğidir. Torso İndeksine göre ekim için en uygun genişlik 200 cm2 olmalı. Geniş bir donör alana sahip olmak gerekli kıl kökünün daha çabuk ve kolay toplanmasına imkan tanır.

5. Vücut Kıllarının Uzunluğu

Yapı olarak farklı özelliklere sahip olan vücut kıllarının ekim için göz önünde bulundurduğu uzunluk ise 5 cm’dir. 5 cm uzunluğuna sahip olan kıl, ekim bölgesi için daha doğal bir sonuç verir.

Torso İndeksine göre vücut kıllarının uygunluğu nasıl hesaplanır?

torso donör indeksi tablosu

 

torso donör indeksi tablo hairsix

Örneğin;

 • Vücut kılları yoğunluğunuz 20cm2’den küçükse puan hanenize 0, 20 ila 40 cm2 arasındaysa 1, 40 cm2’den büyükse 2  yazılır.
 • Benzerlik çoksa puan hanenize 2, azsa 1, hiç yoksa 0 yazılır.
 • Kök sayısı olarak yüzde 20’den küçükse 0, yüzde 20 ila 30 arasındaysa 1, yüzde 30’dan fazlaysa 2 yazılır.
 • Donör bölge genişliğiniz 50cm2’den azsa 0, 50 cm2 ila 200 arasındaysa 1, 200 cm2’den fazlaysa 2 yazılır.
 • Kıl uzunlu 2 cm2’den küçükse 0, 2 ila 5 cm2 arasındaysa 1, 5 cm’den büyükse 2 yazılır.

Bu indekse göre, puanlar toplanır ve elde edilen puana göre ekim için vücut kıllarının uygun olup olmadığına karar verilir. İndeks sonucuna göre, puanı 4’ten düşük olanlar vücut kılından saç ekimi için uygun değildir. Puanı 5-7 arası olanlar belirli koşullar altında vücut kılından saç ekimi için uygundur. Puanı 8’den yüksek olanlar ise vücut kılından saç ekimi için en uygun adaydır [2].

 

Saç Ekiminde Vücut Kılları Hangi Durumlarda Kullanılmalı?

Vücut kıllarından saç ekimi her zaman başvurulan bir
yöntem değildir. Belli kriterleri olduğu gibi, belli durumları da taşıması
gerekir.

1. Sakal, göğüs, bacak, kol veya vücudun diğer bölgelerinde çok fazla kılın olması,
2. İleri derecede erkek tipi saç dökülmesi/androgenetik sonucu, saçlı derideki donör alanın kel alanı kapatmada yetersiz kalması [3],
3. Saç ekimini ikinci kez yaptıran kişilerde ense bölgesindeki kılların önceki operasyonda tükenmesi,
4. Yoğun bir sonuç için saçsız alana daha fazla kılın ekilmek istenmesi,
5. Saç derisinde bulunan izlerin, mevcut saçların yapısını bozmadan vücut kılları kullanılarak kamufle edilmesi,
6. Saç çizgisine yumuşak bir geçiş kazandırılmak için saçtan daha ince kılların ekilmek istenmesi durumunda kullanılır.

Özetle; vücut kıllarından saç ekimi, ense bölgesi kıllarının az olması durumunda saç dökülmesinin kozmetik görünümü iyileştirmek için kullanılır.

Vücut Kıllarından Saç Ekiminin Kısıtlamaları

Vücut kıllarından saç ekimi, zor ve emek gerektiren bir işlemdir. Dolayısıyla işlemin nasıl yapıldığından önce, vücut kılları ve vücut kıllarından saç ekimi hakkında belli başlı noktaları bilmek gerekir.

 • Vücut kıllarından saç ekimi, normal ekime göre daha uzun sürer.
 • Tatmin edici sonuçlar elde etmek yüksek beceri gerektirir.
 • Saçlı bölge ile kıyaslandığında, sakal hariç vücut kılları genellikle daha incedir.
 • Vücut kıllarıyla yapılan ekimlerde elde edilen verim daha düşüktür.
 • Ekimden sonra vücut kıllarının sağ kalım oranları yarı yarıya düşebilmektedir.
 • Sakal dışında, vücudun diğer yerleri daha yavaş iyileşir.
 • Vücut kılları saça göre farklı büyüme döngüsüne sahiptir.
 • Vücut kılları saça göre büyüme fazında daha az, dinlenme fazında ise daha uzun süre geçirir. Örneğin saç 2 ayda 1 cm uzuyorsa, sakal 6 ayda 1 cm uzar.
 • Belirli bir uzunluk seviyesinden sonra uzamazlar. Örneğin
  bacak, pupik en fazla 4 cm bıyık 2 cm, gögüs 5-6 cm uzar.
 • Vücuda uygulanan anestezi yöntemleri çok başarılı değildir; bu nedenle işlem ağrılı olabilir [4].
 • İyi bir planlama yapıldığı taktirde, ileri derecedeki dökülmelerde bile estetik bir görünüm yaratabilir.

‘’122’den fazla hastadan oluşan kapsamlı çalışmada, çalışmayı tamamlayan tüm hastaların (% 63.1) iyileşme, saç uzaması ve cerrahi sonuçtan genel olarak memnuniyetinin iyi olduğunu bildirmiştir.’’

Vücut Kıllarından Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Klasik ekim operasyonlarında kullanılan FUE, vücut kıllarının toplanmasında da kullanılır. Hatta vücut kıllarının kullanımı FUE tekniği ile mümkün hale gelmiştir desek yeridir. FUE kıl köklerinin bulunduğu yuvaların teker teker çıkarılmasını sağladığından, vücut kıllarından saç ekimi için de çok uygundur.

Ekim Öncesi Planlama

Ekim öncesi planlamanın ilk adımı, ekim bölgesi için donör kaynaklarını incelemek ve hangi kaynağın kullanılacağını kesinleştirmektedir. Kaynaklar tek başına kullanıldığı gibi birlikte de kullanılabilir. Donör kaynaklarının incelenip, çapının, renginin, büyüme hızının ve açılarının karşılaştırılmasından sonra da tercih edilen kaynak ve kaynaklar üzerinden ekim operasyonuna geçilir [5].

Bu arada planlama aşaması devam ederken, kişilerin operasyonu yaptırmasında bir engel olup olmadığı da diğer taraftan incelenir. Operasyon yapılmasına engel olmadığının da kesinleşmesiyle birlikte, kişi anestezi için hazırlanır.

Anestezi Süreci

Vücuttaki donör alanlar incelenip, belirlendikten sonra sıra anestezi uygulamasına geçer. Vücut kılları, saç derisindeki kıllara göre daha yumuşak bir doku üzerinde yer aldığından, vücuta uygulanan anestezi daha kuvvetlidir. Anestezinin kuvvetli olması aynı zamanda daha geniş alanı uyuşturmaya yarar [6]. Ayrıca anestezi uygulaması sırasında doktorun oldukça dikkatli davranması beklenir. Yüksek dozda uygulanan anestezi ya da anestezinin damara enjekte edilmesi aksi durumlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Dolayısıyla doktorlar operasyon seansını bölmeyi tercih ederler. Operasyonu birden fazla güne bölmek hem hastanın konforu hem de sağlığı açısından daha doğru bir yaklaşımdır.

Ekim Operasyonu

Anestezi işlemiyle birlikte sıra köklerin toplanması ve ekilmesine gelir. Uygulamanın ardından uyuşan bölgeden kıl kökleri minik uçlu punçlar yardımıyla önce gevşetilir, sonra da gevşetilen yuvalarından toplanarak, saçsız alana yerleştirilir.

 • Greftlerin Çıkarılması

Sakal dışında, vücudun diğer bölgelerindeki folikuler ünitler (köklerin bulunduğu yuvalar) tek kıl köküne sahiptir ve saçtan daha incedir. Kafa derisi kıllarından daha ince olması nedeniyle de 0.7 ila 0.9 mm çapına sahip punçlar kullanılır [7]. Vücut kıllarının açısı, yönü ve derinliği saça göre daha karmaşık ve belirsiz olduğundan dolayı da, greftlerin çıkarılmasında daha keskin uçlar tercih edilir. Kıl kökünün derinliğini bilmek greftin deriden daha rahat çıkarılmasını sağladığından planlamanın iyi yapılmış olması, operasyonun kolaylaşmasını sağlar.

 • Greftlerin Yerleştirilmesi

Vücut kıllarının her biri farklı açılara sahip olduğundan, kanallar açılırken çıkarılan köklerin açıları mutlaka göz önünde bulundurulur. Kanal açma işlemi ekim operasyonlarında doğallığın ön koşulu olduğundan, planlama dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Sakal dışında vücüt kılları belirli bir uzunluğa geldikten sonra kıvrılma eğilimdedir. Vücut kıllarının kıvrılma eğilimde olması ise saçların yapısıyla tam eşleşmemesine neden olur. Bu nedenle vücut kıllarından saç ekimi yapılırken, mevcut saç kıllarıyla karıştırılması gerekir. Karıştırma eylemi, ekimin doğal bir görüntü yakalamasıa yardımcı olur.

İşlem Sonrası Ne Yapılmalı?

Vücut kıllarından saç ekimi sonrası, greftlerin toplandığı bölgelere sürülmesi için merhem verilir. Merhemin 7 gün boyunca kullanılması önerilir. Merhemin dışında enfesyon riskine karşı ayrıca antibiyotik verilir. 2-3 gün içinde de bölgeler iyileşmeye başlar. Ek olarak ekim bölgesinin iyileşmesiyle beraber köklerin daha çabuk gelişmesi ve uzaması için gerekli görülüyorsa minoksidil ya da PRP uygulamasına başlanılır. Bu uygulamalar saçlardaki verimi arttırmaya ve daha hızlı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci
İyileşme süreciyle ilgili daha detaylı bilgi için ⇒ Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci  

Saç Ekiminde En
Uygun Vücut Kılı Hangidir?

Vücut kıllarından saç ekimi için sakal, bacak, kol, göğüs, sırt ve pupik bölgesi kullanılabilir. Bu bölgeler arasında saç ekimi için en uygun vücut kılı sakal ve göğüs kıllarıdır. Vücut kılları ile ilgili daha detaylı bilgi vermek gerekirse şu şekilde özetlenebilir.

Sakal

Sakal, saç yapısına benzemesi nedeniyle vücut kılları arasında ilk tercih edilen donör bölge olmaktadır. Yoğunluk bakımından en etkili kıl olan sakallar, yerleştirildiği alanda yüksek verim sağlar. Ayrıca sakal bölgesi, diğer kıllara göre ekim bölgesine daha hızı uyar. Sakaldan saç ekimi operasyonları, adayın çene altı bölgesinden toplanan köklerin, saçsız alanlara nakledilmesiyle gerçekleştirilir.

 

Göğüs Kılları

Sakaldan sonra, vücut kıllarından saç ekimi için en ideal bölge göğüs bölgesidir. Ekim sonrası en az sakallar kadar yüksek yoğunluk ve verime sahiptir [8]. Tabi göğüs kıllarının sert ve kalın yapıda olması gerektiği de unutulmamalıdır.

Vücudun Diğer Bölgeleri

Bacak, kol ve sırt bölgelerindeki kıllar, ince ve kısa bir yapıya sahip olduğundan daha şakak bölgesine ekilir. Şakak bölgesindeki saçların, arka kısımlara göre yumuşak olması, bu kılların şakak bölgesi için uygun olmasına neden olmaktadır. Hatta pupik (genital), koltuk altı kıllarından saç ekimi de başvurulan vücut bölgeleri arasındaki yerini almıştır.

Vücut Kıllarında
Saç Ekimi Hakkında Merak Edilenler

1. Operasyon Kaç
Saat Sürer?

Vücut kıllarından saç ekimi yaklaşık 8 saat sürer.

2. Vücut
Kıllarıdan Alınan Kökler Ne Zaman Uzar?

Vücut kıllarından alınarak yapılan saç ekimlerinde
saçlar yaklaşık 8 ayda 3-4 cm uzunluğa ulaşır.

Kaynakça

[1]  Arvind Poswal, ‘’Use of body and beard donor hair in surgical treatment of androgenic alopecia’’, Indian J Plast Surg, Sayı 46 (1), s:117-120, 2013.
[2] Saxena Kuldeep ve S. Savant Sandeep, ‘’Body to Scalp: Evolving Trends in Body Hair Transplantation’’, İndian Dermatol Online, Sayı 8 (3), s: 167-175, 2017. 
[3-5] S. Umar, ‘’Use of body hair and bear hair in hair restoration’’ Facial Plastic Surgery Clinics, Sayı 21, s: 460-477, 2013. 
[4-8] Mysore Venkataram, ‘’Body Hair Transplantation: Case Report of Successful Outcome’’, J Cutan Aesthet Surg, Sayı 6 (2), s: 113-116, 2013. 
[6] DS. Behroozan ve LH. Goldberg, ‘’Dermal tumescent local anesthesia in cutaneous surgery’’,  J Am Acad Dermatol, Sayı 53, s: 828-830, 2005. 
[7] K. Saxena, ‘’Body Hair FUE’’, Gwalior India: Cosmazone Pvt Limited, s: 169, 173, 2012.

Sigara kullanımı saç ekimini ne boyutta etkiler?

Sigara Kullanımı ve Saç Ekiminin İlişkisi Zaman geçtikçe, sigara içmek solunum sistemini nefes alma yeteneğini engelleme noktasına kadar etkilemektedir. Akciğer, mesane ve gırtlak kanseri için ise...

Saç Ekimi Öncesi Hasta Rehberi

Saç Ekimi Öncesi Tam Rehber Saç ekimi öncesi süreç, saç ekimi kararı alınmasından operasyon öncesi hazırlıklara ve başarılı bir saç ekimi operasyonu için dikkat edilmesi gereken önemli kuralları...

Saç Klonlama

Saç Klonlama

Saç klonlama, donör bölgeden bir ya da birkaç tane greftin çıkarıp, eşeysiz üreme yoluyla (organizmanın kendi genleriyle yeni bir canlı üretmesi) çoğaltılıp, standart ekim yöntemleri kullanılarak saçsız alana yerleştirilmesiyle yapılır.

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç Ekimi Fiyat Araştırması, 2020

Saç ekimi fiyatları ne kadar? Şuan saç ekimi merkezlerinde ₺ 5.000 ile ₺ 30.000 (TL) arasında değişen saç ekim fiyatları görmek mümkündür çünkü saç ekim ücretleri öznel ve değişken faktörlere...

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

DHI Tekniği ile Saç Ekimi

Dhi (Direct Hair İmplant) saç ekimi uygulamasında temelde FUE tekniğinin ana hatları izlense de, FUE tekniğinden farklı bir süreç üzerinden gidildiğini belirtmek gerekmektedir. Dhi ile gerçekleştirilen saç ekimi uygulamasında aynı süreç kanal açma işlemi yapılmadan gerçekleştirilir.

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç Ekiminde Sedasyon

Saç ekimi operasyonu, saç köklerinin belirlenen donör bölgeden tek tek alınarak, seyrelmiş alanlara nakledilmesi/ekilmesi işlemidir. Yaklaşık 5-6 saat süren operasyon süresinde hastanın ağrı ya da...